Unit4

Unit4 Business World –
användarvänligt ERP i molnet

Unit4 Business World är ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) som utmärker sig genom sin användarvänlighet. Det är byggt för dig som ska arbeta i verktyget. Med teknik som underlättar användarens arbetsdag minimerar UBW antalet administrativa uppgifter. Det ger dig möjlighet att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter och ökar effektiviteten och transparensen i organisationen. Det är enkelt att använda och anpassas i takt med verksamhetens utveckling. Dessutom är UBW mer kostnadseffektivt att underhålla än andra ERP-system.

Varför?

Vår tid kännetecknas av digitalisering. Teknik, köpbeteende, konkurrens förändras, kundernas förväntningar blir allt högre och våra arbetsmetoder måste ses över. Men för tjänsteorienterade organisationer kvarstår ett faktum: medarbetarna är nyckeln till framgång! Med rätt ERP ger du dem möjligheten att utmärka sig och fokusera på resultaten. Både för sin egen utveckling och för organisationens bästa.

Hur?

Unit4 Business World skapar förutsättningar för medarbetare att effektivt lösa utmaningar och ta vara på möjligheter. De viktigaste funktionerna är:
Ekonomi | Upphandling | Projektledning
HR och lön | Field Service Management.

Vad?

Skapa utrymme för dina medarbetare så att de kan vara mer produktiva, mer kreativa, mer engagerade och mer framgångsrika i sitt arbete. Med automatiserade processer förbättras organisationens effektivitet, regelefterlevnad och enhetlighet. Med ny teknik och smart datahantering kan ni lösa komplexa problem och realtidsrapportering ger tryggt underlag för planer och beslut.

Fokus på våra kunders framgångar

Med Unit4 Business World gör Cranfield University årligen 1 miljon GBP i IT-besparingar.

Cranfield University logo

 

“Fördelen med att installera dessa Unit4-lösningar är att vi kan använda vår egen personal för intern implementering. Vi behöver inte hyra in eller betala för den vanliga mjukvaruförsäljarens armé av högt prissatta, externa ERP-konsulter.”

Ian Sibbald, Director of Finance

 

Läs hela kundcaset

Dags för förändring

Cranfield är ett av de fem största forskningsintensiva universiteten i Storbritannien. Liksom de flesta utbildningsinstitutioner i världen står Cranfield inför stora förändringar: ökade studieavgifter, ökade krav på extern finansiering, nya behov inom hårdvara och mjukvara, omorganisation av förvaltning, förändrade arbetsprocesser och ökad ekonomiskt tryck, för att nämna några.

Ett bättre sätt att arbeta

Utöver rollen som partner, med uppgiften att tillhandahålla rätt programvara hjälpte Unit4 Cranfield att ta ägarskapet för sina lösningar. 
Trots stora förändringar i finansiering, avgifter och tekniska krav kan Cranfield University nu kontrollera processer och styra verksamheten tydligare. Detta tack vare enkla förändringar och "gör-det-själv"-lösningar från Unit4.

Levererar till Cranfields medarbetare

Cranfield behöver inte längre externa eller extra IT-resurser för att implementera och anpassa systemet.

Med stöd av Business World kunde Cranfield utvärdera och genomföra en större konsolidering inom campus.

Ekonomipersonal kan få tillgång till den information de behöver och dra ut rapporter på valfri digital enhet, var och när som helst.

Nyfiken? Se en kort demo

Den här videon ger dig ett smakprov av vad Unit4 Business World
kan göra för er, eller kontakta oss för en komplett demo!