Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Våra HR- och löneapplikationer ingår i kärnan i produktsviten Unit4 Business World On!. De erbjuder omfattande stöd för hela livscykeln kring en anställning, inklusive alla löneprocesser: från rekrytering till pensionering. Lösningarna har en heltäckande repertoar av integrerade funktioner, som till exempel:

  • Utbildning och personlig utveckling.
  • Löner.
  • Bonus.
  • Internrekrytering, befordring och andra personalförändringar.
  • Hantering av disciplinära åtgärder och interna klagomål.
  • Personalutgifter och andra expenser.
  • Hantering av arbetsskift.
  • Frånvarohantering.

  Unit4 Business World On! erbjuder hög tillgänglighet och ett intuitivt användargränssnitt. Affärssystemet ger människor och tjänsteorganisationer mer kraft och bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Lösningens flexibla struktur ger dig och dina medarbetare möjlighet att själva anpassa och skräddarsy systemet efter verksamhetens förutsättningar samt föränderliga behov och omvärld.

  Ladda ner broschyren

  Human Resources & Payroll Management
  Unit4:s HR- och löneapplikationer är centrala delar i vår integrerade affärssystemssvit
 • En bättre lösning

  Unit4 Business World On! ger dig möjlighet att hantera vardagliga uppgifter effektivare samtidigt som du får bättre kontroll och djupare kunskap om de anställda och löneprocesserna.

  • Ett system för snabba förändringar
   Business World On! möjliggör snabb anpassning till nya organisationskrav, ändrade regler och ny lagstiftning, oavsett hur komplexa förändringarna är och utan att du behöver anlita teknisk expertis. Dessa systemegenskaper minskar kostnaderna och säkerställer att all HR- och löneinformation alltid är rätt strukturerad, korrekt och kontrollerad.
  • Knutpunkt för all HR-information
  • Vår lösning är utvecklad för omfattande och flexibel hantering av personalinformation, med anpassningsbara fält och möjlighet att enkelt bifoga olika typer av dokument. Via ett användardefinierat arbetsflöde förbättrar lösningen styrningen, översikten och kontrollen av alla HR-processer. Därmed säkras också tydlig kommunikation och effektivt utförande av uppgifter.
  • Heltäckande stöd för löner
  • Det har aldrig varit enklare att administrera löner och andra ersättningar till de anställda. Vår lösning erbjuder komplett administration med kategorisering och uppföljning av roller och ansvarsområden. Detta inkluderar även avancerad rapportering och modellering för att kunna hantera kraven i de mest komplexa internationella organisationerna.
  • Låt de anställda administrera sig själva
   Med skydd av hög internet- och åtkomstsäkerhet kan de anställda logga in på sina egna sidor på webben och utföra vissa administrativa uppgifter själva. Enhetlig och hög informationskvalitet och -säkerhet upprätthålls med hjälp av processflöden och rutiner för attest och verifiering (vid till exempel uppdatering av personlig information).

  Ladda ner broschyren

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Erfarenheter

 • "Med Unit4:s flexibla och kostnadseffektiva teknik, som ger oss möjlighet att enkelt ändra i systemet vid organisatoriska förändringar, har vi förbättrat vårt resultat.”

  Controller, Waiward Steel

  Läs hela berättelsen

 • "Unit4-lösningen är vår enda gemensamma plattform för hela koncernen, vilken inkluderar drygt 8000 anställda på 150 olika platser."

  - CIO, Bravida

  Läs hela berättelsen

 • "Migreringen till Unit4:s molntjänst har förbättrat budgetsiffrorna betydligt.”

  IT Systems Administrator, Södertörn University

  Läs hela berättelsen

 • “Systemstödets rationalisering och integration av HR, löner och huvudbok skapar högre organisatorisk flexibilitet. Idag räcker det med att vi ändrar en gång på ett ställe, istället för att som tidigare behöva göra många ändringar i flera applikationer, och utan att verksamhetens processer stannar upp. Lösningen har också medfört stora löne- och ICT-kostnadsbesparingar samt ökat säkerheten och effektiviteten inom lönehanteringen.”

  - Head of ICT Services, New Forest District Council

  Läs hela berättelsen

 • "Unit4:s lösning ger oss ett starkt stöd för effektiv hantering av verksamhets- och finansiella processer. Systemet gör det också lättare för oss att anpassa oss till omvärlds- och organisatoriska förändringar.

  Group Director of Finance and Company Secretary, The Conservation Volunteers

  Läs hela berättelsen

Framgångsfaktorer

Unit4 Business World On! hjälper organisationer att hantera befintliga och förändrade verksamhets- och affärskrav effektivt. Lösningen erbjuder också rätt förutsättningar för medarbetarna att kunna utvecklas snabbt och följsamt i linje med verksamhetens och omvärldens förändringar.

Ger dig försprång

Att hantera förändringar på ett bra sätt handlar om betydligt mer än att bara kunna analysera trender och hålla efter siffrorna. Alla förändringar påverkar medarbetarna och deras möjligheter att följa och uppfylla verksamhetens strategier och mål. Oavsett om förändringarna är små eller stora, interna eller externa, eller om de handlar om att överleva eller att ta tillvara nya affärsmöjligheter så är ett bra HR-system avgörande för framgången. Det som särskiljer vår lösning på marknaden är dess flexibilitet och snabbföränderlighet, vilket ger dig möjlighet att ändra systemet själv för att kunna möta interna och externa förändringar snabbt och enkelt.

Förstår och möter dina behov

Till skillnad från andra stela system kan du i Unit4 Business World On! inte bara anpassa det för att hantera vanliga processer och verksamhetskrav. Lika enkelt kan du konfigurera lösningen att hantera ovanliga processer som är unika för just er organisation och verksamhet. Dina medarbetare kommer att älska systemet eftersom vi har byggt hela lösningen med fokus på nytta och glädje för användarna!

Skarpare insikter

Styrkan i våra lösningar för HR- och löneprocesser förstärks genom deras sömlösa integration med övriga applikationer inom Unit4 Business World On! Den starka integrationen leder bland annat till lägre administrativa kostnader, minskat behov av avstämningar, pålitligare information samt ökad transparens av information och processer. En bieffekt är också den trygghet och det lugn som du får av att ha ett robust och pålitligt affärssystem.

Ett bättre samarbete

Med Unit4 Business World On! har du alltid nära till verksamhets- och affärskritisk information och till dina kollegor. Med smarta och inbyggda lösningar för samarbete och delning av information kan ni arbeta mer effektivt tillsammans. Dessutom ger våra nya, praktiska och lättanvända mobilappar dig möjlighet att hitta information, utföra dagliga uppgifter och lösa problem med kollegorna när och var som helst.

Nyckelegenskaper

I kombination med ett antal uppgiftsorienterade Capabilities och mobilappar erbjuder våra HR- och löneapplikationer stöd för alla processer kring en anställning:

 • Anställningsadministration: Fullt stöd för all dokumentation kring en anställnings livscykel, inklusive ansökningshandlingar, anställningsavtal, behörigheter med mera.
 • Kompetensutveckling: Stöd för alla processer kring individuell kompetensutveckling, inklusive hantering och administration av utbildningar, certifieringar, personliga prestationer och befordringar.
 • Tid och frånvaro: Hantering och administration av planering och rapportering av arbetstid och frånvaro samt arbetsscheman. Med Absences Capabilities är det också väldigt enkelt för den anställde att själv begära och hantera ledighet och frånvaro.
 • Ersättningar och förmåner: Administration, planering och analys av löner, bonusar, förmåner, pensioner och andra ersättningar är smidigt och effektivt hanterat i Unit4 Business World On!.
 • Organisationsutveckling: I Unit4 Business World On! kan du effektivt skapa nya rapport- och analysmodeller för olika organisationsstrukturer samt vad händer om...?-scenarier. Du kan också enkelt skapa verktyg för hantering av alla positioner och ansvarsområden i verksamheten.
 • Rekrytering och bemanning: Smarta lösningar för att inventera organisationens kompetens samt identifiera eventuella kompetensgap eller resursbrister. Systemet erbjuder också komplett stöd för att hantera hela rekryteringsprocessen, från att identifiera den bästa interna eller externa sökande till att upprätta anställningsavtal.
HR Employee Lifecycle