Skip to main content

Unit4 ERP Cloud frigör 200 000 GBP för tjänsteleveranser

Southampton City Council – en kommun i England – implementerar ny teknologi som en avgörande del i att effektivisera leveransen av tjänster, förbättra medborgarnas upplevelser och maximera effektiviteten.

Cover image for Southampton Council Unit4 customer testimonial

Utmaningen

Southampton City Council är styrande inom enhetskommunen (unitary authority) Southampton på Englands sydkust som består av cirka 254 000 invånare. Antagandet av moderna digitala tjänster skulle räcka långt när det gäller att rationalisera leveransen av tjänster, förbättra medborgarnas upplevelse och maximera effektiviteten.

Med digitaliseringen kommer massor av data att hantera. Kommunen driver mer än 400 tjänster. Medborgare hoppar ofta mellan de olika tjänsterna som t.ex. bostadsfrågor, fritidsaktiviteter eller sociala tjänster. Fram till nyligen var mycket av den information som låg till grund för dessa tjänster låst i separata, fragmenterade silor. Detta gjorde det svårt för medborgarna att hitta rätt information och navigera mellan de olika tjänsterna.

● Offentlig sektor
Kommun

● 254 000 medborgare

● Southampton, Storbritannien.

Vår lösning

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Underlätta för era medarbetare med våra integrerade företagslösningar.

ERP product icon

Hur hjälpte vi till?

  • Med ett komplett Unit4 Cloud ERP som omfattar ekonomi, inköp, HR, lönehantering med mera.

  • Lätt att använda, automatiserar rutinuppgifter och ger grafiska insikter i rätt tid för att fatta snabbare och mer informerade beslut.

  • Medborgarna drar nytta av digital självbetjäning, snabbare stöd för förfrågningar och förbättrad valuta för pengarna.

test image for solution blocks

Resultat

Smidigt i molnet

Smidig molnmodell som ger förbättrat samarbete och är mer anpassningsbar.

Icon - outline of a cloud with speed motion lines behind it and a green speed gauge symbol in the middle

Effektiv HR

Med enhetlig HR och lönehantering sparas årligen 500 timmars arbetstid och 80 000 GBP.

Icon - outline of a speed gauge with a green indicator pointer

Smart ekonomi

En enda enkel ekonomiplattform som delas av alla intressenter, vilket gör ekonomiavdelningen till en viktig affärspartner.

Icon - outline of computer screen with green tick symbol in the middle

Med Unit4 blir vi smartare och smidigare. Genom att automatisera och rationalisera processer i molnet samt införa självbetjäning kan Southampton City Council lägga mer tid på det som är viktigt för medborgarna.

Helen Baker

ERP Support and Development Manager, Southampton City Council

Resultat i siffror

Totala besparingar som kanaliserats till att leverera tjänster

Graphic to highlight key impact statistic

Totala besparingar inom inköp

Graphic to highlight key impact statistic

Timmar personalbesparingar per år

Graphic to highlight key impact statistic

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.