Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 People Planning erbjuder effektiv, visuell och lättmanövrerad hantering och planering av resurser och bemanning i projekt. Lösningen tickar och går även när verksamheten genomgår förändringar.

  • Smarta verktyg och ett intuitivt användargränssnitt ger dig en tydlig helhetsbild som är lätt att förstå och att navigera genom.
  • Oavsett om du ska planera nya projekt eller administrera dagliga uppgifter i ett pågående projekt ger lösningen dig all information som du behöver på ett lättillgängligt och effektiv sätt.
  • Unit4 People Planning är tillgänglig när och var som helst – på PC, Mac, surf- och läsplatta.
  • Sömlös integration med Unit4:s affärssystem och Financials-applikationer, liksom med andra affärssystem, finans- och lönesystem.

  Ladda ner broschyren

 • En bättre lösning

  Utifrån vår långa erfarenhet av att utveckla och leverera lösningar för resurs- och tidsplanering till mer än 300 företag runt om i världen har vi skapat en lösning som:

  • Erbjuder tydlig visuell överblick av all tillgänglig kapacitet på alla nivåer och enheter i organisationen.
  • Säkerställer optimal resursanvändning.
  • Levererar korrekta och aktuella underlag för bra och välgrundade beslut kopplade till framtida resurs- och kompetensbehov.
  • Erbjuder en tydlig översikt av alla bokade och planerade resurser.
  • Möjliggör planering på både aggregerade och detaljerade nivåer.
  • Integreras med vilken affärssystemsplattform och andra relevanta affärsapplikationer som helst.
  • Ger dig ökad tydlighet, transparens, kontroll och uppföljning av alla projekt och aktiviteter.
  • Är enkel att använda och kräver ingen användarutbildning.
  • Ger alla medarbetare möjlighet att själva planera egen tid i personlig kalender.

  Ladda ner broschyren

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Referenscase

 • "Genom att stödja hela vår resursplanering och tidshantering på SAS Institute Norway är Unit4:s lösning i hjärtat av vår affär. Med Unit4:s applikationer får vi både kontroll över resursanvändningen idag och imorgon samt debiteringsunderlaget.”

  - SAS Institute Norway

 • "Vi använder Unit4 för vår offshorebaserade personalplanering, tidsredovisning och hantering av reseräkningar. Unit4:s produktsvit ger oss en komplett lösning för bemanning och en sömlös integration mellan planering och tidsrapportering.”

  - North Atlantic Drilling (NADL)

Framgångsfaktorer

Resursoptimering

Med ett intuitivt gränssnitt ger Unit4 People Planning dig möjlighet att planera och schemalägga personella resurser effektivt och med en tydlig överblick av alla pågående och kommande projektaktiviteter. Lösningen förser dig också med de informationsunderlag som du behöver för att kunna fatta träffsäkra beslut om till exempel planerad kapacitet och kommande resursbrister.

Låt medarbetarna styra sina egna kalendrar

Alla medarbetare får egna personliga kalendrar i Unit4 People Planning och kan när som helst studera schemaläggningar och göra bokningar och ändringar i kalendern. Till exempel kan de förändra planerade kalenderaktiviteter och göra ledighetsansökningar direkt i kalendern.

Tydlig överblick och kontroll över projekt och resurser

Med smarta verktyg och ett användarvänligt webbgränssnitt får projekt- och teamledare samt andra resursägare en tydlig, gemensam och transparent överblick av alla planerade aktiviteter och tillgänglig kapacitet.

Uppföljning i realtid

Lösningen gör det väldigt enkelt att följa utvecklingen och resursanvändningen i projekten. Du kan till exempel jämföra planerade och förbrukade resurstimmar mot budget och återstående tillgänglig tid direkt i planeringsvyn. Resursägare och andra personalansvariga kan också snabbt och effektivt få en uppfattning om resursbehovet via en tydlig helhetsvy över alla pågående resursförfrågningar från projektledare och enhetschefer.

Nyckelegenskaper

 • Effektiv schemaläggning och projektbemanning för optimal resursanvändning.
 • Grafisk vy över alla resursförfrågningar.
 • Gemensam, enhetlig och tydlig visuell vy över alla aktiviteter och ledig kapacitet.
 • Tillgänglig när och var som helst – på PC, Mac samt surf- och läsplatta.
 • Enkel och snabb integration med vilken affärssystemsplattform som helst och andra relevanta system.
 • Rollbaserad kontrollpanel som erbjuder enkel och tydlig överblick av alla nyckeltal och avvikelser.
 • Brett språkstöd.
 • Molnbaserad SaaS-tjänst (Software as a Service) som också kan köras lokalt i kundens egen infrastruktur.

Kraftfull integration

Tillsammans med Unit4 Time Management formar dessa lösningar en intuitiv och effektiv helhetslösning för operationell planering och schemaläggning av projekt, inklusive minutiös kostnadskontroll. Till exempel kan en medarbetares genomförda och/eller planerade arbetstimmar enkelt infogas i personens tidrapporter, vilket effektiviserar tidsadministrationen betydligt.

Mer från Unit4

Unit4 People Planning är en del av Unit4:s Human Resource Management (HRM)-lösningar som erbjuder omfattande stöd för HR-kontoret, vilket bland annat inkluderar:

Våra internationella lösningar kompletteras med lokalt anpassade produkter och tjänster som erbjuds via Unit4:s lokala och internationella team runt om i världen. Dessa team erbjuder ett bredare spektrum av lösningar särskilt utformade för specifika branscher, områden eller verksamhetsprocesser.