Skip to main content
När jag skriver är det tufft att bli vuxen, handlar det inte om utmaningarna med att vara tonåring, Det handlar om att gå från att vara en start-up till att bli en scale-up.

Det är tufft att bli vuxen

från  maj 11, 2022 | 3 min läsning

Det är en tuff resa, men nödvändig.
Och det är lika nödvändigt att de val som görs när det kommer till att investera i affärslösningar stöttar den resan. Det skriver Robin Dousa, Sales Executive, Unit4

Det finns en stor charm och kreativ frihet förknippad med att vara en start-up. Men går det bra kommer du inte att fortsätta vara en start-up. Då blir man en scale-up. Detta ställer större krav på professionalisering av både medarbetare och IT-lösningar. Kaos är inte längre bara en del av vardagen, det är nu ett hinder när det gäller att utveckla och hitta investerare.
Enligt min åsikt är den stora frågan för alla framgångsrika entreprenörer och grundare hur man säkerställer att företaget mognar utan att döda passionen och samtidigt kunna behålla de livsviktiga talangerna.

Någon måste visa vägen, och det är vanligtvis företagets grundare. Det viktiga här är att fokusera på fördelarna med att skala upp och att vara villig att göra nödvändiga initiala investeringar som kan användas för att eliminera manuella processer och introducera ny och nödvändig teknik.

Klara, färdiga…
Just beredskapen när det kommer till nästa steg är avgörande för framgång. Om du inte är villig att utvecklas, ta ansvar för din verksamhet och vara strukturerad är det en lång väg kvar. Risken är till och med överhängande att drömmen stannar där.

Entreprenörsgenen är fantastisk, och att införa struktur och stödjande mjukvara betyder inte att den visionära delen går förlorad. Tvärtom skulle jag hävda.

Struktur är det som kan föra företaget framåt, genom att säkerställa kontroll och styrning av ekonomi och projekt. Det innebär att man fortsätter tjäna pengar, och kunderna upplever att man har att göra med ett företag som vet vad de gör. Det ger självförtroende. Dessutom säkerställer det att du faktiskt lättare kan fokusera på det du kan bäst.

Har ni växt ifrån varandra?
Att bli vuxen innebär tyvärr också att man byter ut personer i sin kompiskrets. För ett företag kan det rent krasst betyda att alla inte är redo för nästa del av resan. Flera av de scale-ups vi i Sverige tittar på med beundran har faktiskt ersatt många mellanchefer och en rad andra anställda.

De var inte redo och villiga att hänga med. Företaget fick så att säga slut på kompetens. I sportens värld pratar man om att höja bottenplattan så att man kan vinna även under de sämre dagarna.
I affärssammanhang innebär det att de som inte har kompetens eller vilja att bli bättre behöver utbildas eller bytas ut. Det är svårt, men oundvikligt.

Våga vara visionär
Detsamma gäller de affärslösningar som säkerställer sammanhållningen i företaget. De måste passa in och kunna hänga med. Man kan helt enkelt inte hantera ekonomi, produktutveckling och investerare i ett tillväxtföretag med en enkel redovisningslösning och ett oändligt antal delade Excelark.

Professionella, visionära och ambitiösa företag vet att det är viktigt att veta vad man vinner och förlorar, vem som bidrar till nya kunder eller merförsäljning. Att utnyttja den kunskap som data kan ge är avgörande, och datadrivna beslut är inte bara framtiden – de är nuet – och avgörande för konkurrenskraften.

Det krävs mod att investera och ta nya vägar. Att fatta rätt beslut om vilka IT-lösningar som behövs, från ERP till lagring och moln, kräver därför på många sätt ett lika visionärt tankesätt som att generera idéer för företaget. För det är besluten som skapar möjligheten för idéerna att genomföras och göra skillnad – oavsett vilken marknad du befinner dig på.

Registrera dig för att läsa fler artiklar som denna