Skip to main content
hero background video play pause toggle icon

Affärssystem för företag inom Management Consulting

Våra användarvänliga lösninger hjälper dig att frigöra ditt projekt- och konsultteam så att de kan spendera mer tid på värdeskapande för era kunder.

Affärssystem för företag inom Management Consulting

Våra användarvänliga lösninger hjälper dig att frigöra ditt projekt- och konsultteam så att de kan spendera mer tid på värdeskapande för era kunder.

Används av konsultföretag över hela världen

Ban Leong logo
Clarasys logo
Logo of Unit4 customer, FTI Consulting
Logo of Unit4 customer, Havas
Kinetic IT
Logo of Unit4 customer, Levio
WSP

Molnbaserade lösningar för konsultföretag

Se hur vi kan hjälpa er att hantera den projektkomplexitet som ökat distansarbete medför, samtidigt som ni bygger solida kundrelationer.

Optimera projekthanteringen med användarvänliga processer

Planera, driv och optimera projekt på ett effektivt sätt för en ökad service och lönsamhet.

Med specialanpassade systemlösningar hanterar ni komplexiteten i planeringen av ekonomi, personal och projekt. Hantera ditt företag och leverera fantastiska resultat för dina kunder med branschledande lösningar för Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM) och Financial Planning & Analysis (FP&A).

  Vinn fler affärer

  • Samlad data och information i realtid för strategisk planering.
  • Referensmodeller och CRM-integrering för snabb projektinstallation.
  • Integrerad projetstyrning med arbetsflöden för att hantera komplexa projekt.
  • En enda källa med alla kunder för att leverera konsekvent genom livscykeln.
  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help management consultancy firms to win more business

  Optimera användningen

  • Planeringsverktyg för att tilldela rätt talang till rätt kunder.
  • Övervaka realtidsdata och justera prognoser automatiskt.
  • Smart rekrytering, engagemangsspårning och pulsundersökningar för att främja välbefinnande.
  • Lätt att justera organisationsstrukturer för att optimera team.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help management consultancy firms to forecast and optimize their resources

  Effektivisera faktureringsprocessen

  • Smart faktureringsteknik minskar antalet mänskliga misstag.
  • Nyckelindikatorer för faktureringsprocessen och pågående arbete (WIP, Work In Progress).
  • Centraliserad data och konsoliderad fakturering för att säkerställa enhetlig prissättning från offert till faktura.
  • Spåra betalda, obetalda och osända fakturor centralt och uppdatera prognoser.
  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help management consultancy firms to bill with precision

  Utför med lönsamhet

  • KPI:er visar marginalläckage för att minska genomförandetiden eller minska kostnaderna.
  • Spåra från programnivå ner till specifika detaljer kring kundrelationer.
  • Integrera tids-/kostnadshantering online och mobilt.
  • Skapa baslinjebudgetar och lagra revisioner separat.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help management consultancy firms to execute profitable projects

  Managementkonsultföretag i en post-pandemisk värld

  Organisationer som fokuserar på konsulttjänster för sina kunder står för närvarande inför en av de mest utmanande tiderna på senare år. Vinstmarginaler beror på förstklassiga projektgenomförande och att ha full kontroll på fakturerbara timmar.

  Så låt inte äldre system som kräver en stor arbetsinsats med manuella processer hålla er tillbaka. Nu, med den extra komplexiteten i distansarbete, minskande projektomfång och uppskjutna eller avbrutna projekt, har det aldrig varit viktigare att ta kontroll och se till att din teknik är framtidssäker och redo att anpassas till en föränderlig värld.

  Ta kontroll med en integrerad uppsättning ekonomi-, HR- och planeringsfunktioner som är byggda för Management Consulting-företag.

  Läs mer om vår lösning för nästa generation

  2-3x

  ökad projektkomplexitet på grund av distansarbete*

  *Källa: "The Future of the Professional Services Organization", Constellation Research, okt 2020

  71 %

  av företagen i tjänstesektorn anser att föråldrad programvara är ett huvudsakligt hinder för innovation**

  ** Källa: ”Professional Services in Europe: A Benchmark for 2022”, PAC, mars 2022

  Unit4 People Experience Suite

  Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp lös den verkliga potentialen inom er organisation med våra användarvänliga företagslösningar för Management Consulting-företag.

  Läs mer om vår People Experience Suite

  Enterprise Resource Planning - ERP

  Förbättra det dagliga arbetet för medarbetarna med vårt helt integrerade affärssystem.

  Unit4 - ERP Solutions

  Financial Planning & Analysis

  Ta korrekta affärsbeslut snabbare och omvandla data till tydliga och användbara insikter.

  Unit4 - Financial Planning & Analysis Software

  Human Capital Management

  Stöd, inspirera och engagera era medarbetare med avancerade lösningar för lönehantering-, HR- och kompetenshantering.

  Unit4 - Human Capital & Talent Management Software

  Några av våra kunder

  Unit4 hjälper ledande leverantörer av kvalificerade tjänster, stora projekt- och rådgivningsföretag runt om i världen, att förnya genom verksamhetsförändring.

   Ger bästa praxis

   ”Vår framgång är beroende av framgången för våra medarbetare, och därför har vi tagit ett djärvt förhållningssätt till vårt systems arkitektur för nästa generation.”

   Denis Delmaire
   CIO på Levio

   Läs mer

   Cover image of press release for Levio

   Global molntjänstlösning

   ”Som ett globalt företag inom företagsrådgivning behövde vi ett modernt affärssystem som skulle uppfylla våra specifika redovisnings- och faktureringskrav.”

   Gary Richardson
   Vice President på FTI Consulting

   Läs mer

   Cover image of press release for FTI

   Smartare verksamheter och beslutsstöd

   En av världens ledande leverantörer av företagslösningar för automatiserade transaktioner, erbjuder processer för kontroll och riskhantering för att fokusera om arbetet med att stödja beslutsfattande.

   Ta reda på hur

   Cover image for Kinetic IT 1-page Unit4 customer story

   Vad innebär "People Experience" för dig?

   Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.