Skip to main content
Man throwing food rubbish in bin

NSR väljer molnbaserad ekonomilösning från Unit4

december 5, 2023

Stockholm den 8 november 2023 - Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB), som ägs av sex nordvästskånska kommuner, har genomfört ett systembyte för att effektivisera och modernisera sin ekonomihantering.

Med målet att samla alla ekonomiska processer under ett tak, har bolaget valt en molnbaserad lösning från Unit4, vilken ger dem möjlighet att enkelt uppdatera och anpassa sig efter dagens digitala krav. Projektet, som fortfarande är i sina tidiga skeden, har redan visat positiva resultat. Inte minst när det gäller rapportering och digitalisering av arbetsprocesser.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB) är ett kommunalt bolag som ägs av sex nordvästskånska kommuner. Ägare är Helsingborgs stad, Ängelholms kommun, Höganäs kommun, Bjuvs kommun, Åstorps kommun och Båstads kommun. 
– Vi utför det kommunala uppdraget när det gäller renhållning i ägarkommunerna, berättar Stefan Månsson som är enhetschef för redovisning och fakturering på NSR.

När det kommer till det kommunala bolagets behov inom ekonomi handlar det om att kunna redovisa sin ekonomi uppdelat mellan ägare, men också utifrån vilken verksamhet som bedrivs. 

– I samband med ett systembyte tog vi också ett omtag av vår ekonomimodell för att kunna nyttja fler dimensioner och nivåer i hur vi redovisar. Vi ville också samla reskontrorna i ett och samma system istället för att ha en del av kundreskontran utanför systemet samt att inte behöva ha ett separat leverantörsfakturasystem som endast skickar en bokföringsfil till huvudboken, säger Stefan Månsson.

Komplexiteten för NSR:s del var att man har en väldigt stor volym kundfakturor med mindre belopp. Utslaget på ett år blir det cirka 350 000 fakturor man behöver ha koll på.

–  Viktigast för oss var därför att få ett system som samlade så mycket som möjligt på en och samma plattform. Samt att vi kunde modernisera och digitalisera delar av vårt arbete. Att få ett system där vi kan skapa dynamiska rapporter på ett enkelt sätt. Eftersom det är molnbaserat kan vi också ta del av nya uppdateringar löpande utan att behöva driva stora uppgraderingsprojekt. 

NSR har valt att köpa en lösning som i sitt grundutförande innehåller de viktigaste funktionerna man förväntar sig av ett modernt ERP-system. 

– Vi har inte något tillägg till systemet utan vi kör redovisning/huvudbok, kundreskontra, leverantörsreskontra, budget och planering samt anläggningsregister. Exempelvis valde vi bort internfakturering på grund av vår storlek, säger Stefan Månsson.

Huvudspåret i projektet var också att NSR skulle anpassa sig efter systemet och inte att systemet skulle anpassas efter bolaget. 

– För oss var det också viktigt att få en partner som vi kan lita på samt att det är ett system från en större leverantör. Samt att de som levererar tekniken har en organisation som kan sina grejer när det gäller implementationen. Det känner jag verkligen att vi fick också. Vi är väldigt nöjda med metodiken som Unit4 erbjuder i implementationen och det känns tryggt när man jobbar med projektledare och lösningsansvarig som är väl inkörda i metodiken istället för att vi ska behöva hitta nya arbetssätt, berättar Stefan Månsson.

NSR befinner sig fortfarande i startgroparna med projektet. Man gick live strax innan sommaren 2023.

– Men nu börjar vi skörda frukterna av vårt nya system. Vi har ett rapportverktyg som helt saknades i vår tidigare lösning som många är väldigt nöjda med, och då har vi ändå bara skrapat på ytan ännu. Att kunna jobba mer digitalt och ha underlag med mera i systemet är en klar fördel istället för att leta efter pärmar och skriva ut en massa papper, avslutar Stefan Månsson.
 

Presskontakt

Lisa Stassoulli
Global Communications Manager
[email protected]
+44 (0)7870 916827

[email protected]