Hoppa till huvudinnehåll
Hem

Utbildning i Unit4 ERP

Vi erbjuder allt från standardutbildningar och offererade utbildningar till E-learning och webinar.

Utbildning för slutanvändare

För dig som använder systemet för registrering eller uppföljning av verifikationer inom olika processer.

Rapporteringskurser

För dig som är controller, rapporteringsansvarig och/eller beslutsfattare och vill lära dig om systemets möjligheter.

Utbildning för superusers

För dig som är systemförvaltare eller systemadministratör och behöver veta hur du underhåller systemet 

E-Learning

E-Learning är ett kostnadseffektivt utbildningsalternativ som är lättare att organisera än traditionell undervisning och där kursinnehållet lätt kan uppdateras och underhållas. Desto fler användare ni har, desto mer lönsam blir er investering i e-Learning - speciellt om användarna sitter geografiskt spridda.

Offererad & anpassad utbildning

Fördelen med anpassad utbildning är att vi utgår från er systemmiljö och er verksamhet. Dessutom får ni bestämma var fokus ska ligga. Offererade utbildningar utgår vanligtvis från våra standardutbildningar, men med anpassade övningar och exempel från er verksamhets rutiner och arbetsprocesser.

Vi lyssnar på era önskemål och utser en duktig konsult som ni tillsammans med kommer överens om detaljerna för utbildningen. Era behov styr och vi jobbar tillsammans med er för att skapa största möjliga mervärde för kursdeltagarna.

  Kursformat

  Kursen hålls på överenskommet språk av våra kompetenta konsulter, antingen digitalt eller på plats hos er.

  Om ni väljer att utgå från en standardkurs varvas teori med praktiska övningar i er testmiljö. Om ni istället väljer en anpassad agenda har ni tillsammans med ansvarig konsult dialog kring innehåll, upplägg, ERP-miljö etc

  Innehåll

  Ni väljer om kursen helt eller delvis ska utgå från en standardkurs eller om ni föredrar att ha en anpassad agenda baserat på just era specifika behov.

  .

  Datum

  Ni föreslår datum som passar er och vi gör vårt bästa för att matcha önskemålet utifrån tillgängliga konsulter med lämplig kompetens. Var gärna ute i god tid för att möjliggöra bemanning och andra nödvändiga förberedelser för bästa möjliga kursupplevelse.

  .

  Kostnad

  När vi har fått en bild av ert utbildningsbehov översänder vi en offert till er baserat på era önskemål.

  En kundanpassad utbildning hålls i regel i er testmiljö vilket innebär att konsulten, förutom tid för att genomföra utbildningen, också behöver förberedelsetid för att lära känna er miljö och era förutsättningar – allt för att utbildningen ska bli så värdefull som möjligt.

  Förberedelser + Utbildning + Restid/reskostnader (om aktuelt) = Offererat pris

  Beställning

  Ta kontakt med oss via e-post eller skapa en Serviceförfrågan till konsultorganisationen i Community4U. Oavsett val tar vi tacksamt emot svar på frågor nedan, så att vi snabbt kan sätta oss in i era önskemål:

  • Vilka funktioner/processer önskar ni veta mer om/ha utbildning i?
  • Hur många deltagare är aktuella?
  • Vilken kompetensnivå har deltagarna idag (nybörjare, viss erfarenhet, lång erfarenhet)?
  • När i tiden önskar ni ha utbildningen?
  • Önskar ni ha kursen digitalt eller på plats hos er?
  • Önskar ni ha kursen i er testmiljö eller Unit4’s utbildningsmiljö?
  • Övrig information/frågor som är bra för Unit4 att känna till?

  Om ni behöver hjälp med att forma agendan till utbildningen eller om vi har frågor rörande era önskemål, kopplar vi ihop er med en konsult från Unit4 för vidare diskussion. När förutsättningarna är tydliga översänder vi en offert till er för godkännande. Därefter har ni direktdialog med aktuell konsult, som med er hjälp säkerställer att det blir en värdefull utbildning för era medarbetare. 

  Har du några frågor?

  Vi ger dig gärna mer information om vårt utbildningsutbud. Kontakta Unit4 Utbildning om du vill veta mer: [email protected] eller 08-505 363 80