Branschanpassade lösningar

 • Unit4 för tjänsteföretag

  Projekt – Ekonomi – Budgetering och planering – Bemanning - Rapportering – HR – Inköp

  Var effektiv och lönsam – i varje projekt.  Unit4:s lösning används av framgångsrika och projektorienterade tjänsteorganisationer över hela världen, som verkar i en dynamisk marknad och omvärld. Våra internationella kunder använder Unit4:s lösningar för att:

  • Öka omsättningen och vinsten.
  • Skapa och leverera framgångsrika projekt.
  • Skaffa sig fördjupad och uppdaterad verksamhetsinsikt.
  • Leverera enastående service.

  Mer om tjänsteföretag

 • Unit4 för kommuner och landsting

  Ekonomi – HR – Budgetering och planering – Inköp – Rapportering – Projekt – Fastighetsadministration

  Komplett och kostnadseffektiv lösning som betalar sig på nolltid. Unit4:s applikationer och tjänster används av mer än 1500 offentliga organisationer runt om i världen. Med skalbara och flexibla lösningar kan dessa organisationer åstadkomma mycket mer med mindre resurser.

  Våra internationella kunder använder Unit4:s lösningar för att:

  • Producera mer för varje skattekrona.
  • Ge medborgarna bättre service.
  • Maximera medarbetarnas potential.
  • Uppnå optimalt hög informationssäkerhet.

  Mer om offentliga organisationer

 • Unit4 för utbildning och forskning

  Elev- och forskningsadministration – Ekonomi – HR

  Plattform för framgångsrika forsknings- och akademiska prestationer. Fler än 400 forsknings- och utbildningsinstitut runt om i världen använder Unit4:s flexibla och lättanpassade lösningar. Dessa ger kunderna bättre möjligheter att administrera, stödja och ta hand om sina studenter, forskare och medarbetare.

  Våra internationella kunder använder Unit4:s lösningar för att:

  • Stimulera och underlätta tillväxt.
  • Hjälpa studenter att realisera sina mål.
  • Generera framgångsrika forskningsresultat.
  • Effektivisera administrationen.

  Mer om utbildning och forskning

 • Unit4 för ideella organisationer

  Ekonomi – HR – Budgetering och planering – Inköp – Rapportering – Bidragsadministration

  Fokusera på väsentligheterna.  Unit4 erbjuder lösningar som används av hundratals olika välgörenhets- och andra ideella organisationer med olika ändamål och på olika platser i världen. Lösningarna hjälper organisationerna att minimera kostnaderna för administration och projekthantering och att maximera bidragen till ändamålsenliga projekt.

  Våra internationella kunder använder Unit4:s lösningar för att:

  • Placera ändamålet och människorna i hjärtat av systemet.
  • Hålla bidragsgivarna informerade och uppdaterade.
  • Kunna ta pulsen på verksamhetens finansiella hälsa när och var som helst.
  • Kunna fokusera på och säkerställa framgångsrika resultat i alla projekt.

  Mer om ideella organisationer

 • Unit4 för grossister och distributörer

  Ekonomi - Inköp - Logistik - Försäljning - Rapportering - Ärendehantering – E-handel

  Optimera handels- och logistikprocesser. Vi har hjälpt över 400 grossister och distributörer att omvandla sina verksamheter från en traditionell mellanhandshantering till en avancerad och optimerad logistiktjänst med hög strategisk kund- och affärsnytta.

  Våra internationella kunder använder Unit4:s lösningar för att:

  • Snabbt kunna anpassa sig till och möta nya affärsutmaningar.
  • Optimera logistik- och affärsprocesserna.
  • Leverera strategisk kund- och affärsnytta.
  • Skaffa sig minutiös kontroll över hela leveranskedjan.

  Mer om grossister och distributörer

 • Unit4 för fastighetsbolag

  Ekonomi – Budgetering och prognostisering – Planering – Rapportering – Anläggnings-, service- och underhållshantering

  Effektivisera fastighetsadministrationen. Unit4 är en av de ledande leverantörerna av system för administration, service och underhåll av anläggningar och fastigheter. Våra lösningar ser till att administrationen och fastighetsskötseln hos de 125 största fastighetsbolagen utförs med hög kvalitet och effektivitet.

  Våra internationella kunder använder Unit4:s lösningar för att:

  • Förbättra och effektivisera de administrativa processerna.
  • Skärpa kontrollen över och insynen i fastighetsportföljen.
  • Optimera service- och underhållsprocesserna.

  Mer om administration och hantering

Affärslösningar utvecklade för dina medarbetare

 • ERP - Affärssystem

  Service & Underhåll – Ekonomi – HR – Planering – Inköp – Projekt – Rapportering & Analys

  Vad vi erbjuder: Med Unit4 kan du administrera hela verksamhetens processer i en enhetlig, integrerad och molnbaserad affärssystemssvit. Våra applikationer är utvecklade med fokus på användarnas behov. Det innebär bland annat att de går snabbt att införa och är roliga att arbeta med samt att det är enkelt att förändra systemen och att de levererar affärsnytta på kort tid.

  Detta särskiljer oss: Traditionella affärssystem är relativt svåra att förstå och att använda. Det är också en komplex uppgift att förändra dem efter införandet. Oftast krävs programmering av tekniska experter för att ändra systemen. Våra integrerade affärsapplikationer är genomgående utvecklade på ett sätt som gör det enkelt för användarna att själva anpassa och förändra dem. Därmed kan våra kunder alltid vara i synk med omvärldens förändringar, eller snabbt ställa om systemstödet för att kunna fånga nya affärsmöjligheter eller möta oväntade utmaningar. Med Unit4 kan ni navigera snabbt och smidigt i en snabbföränderlig värld.

  Unit4:s affärssystemssvit

 • Office of the CFO

  Lösningar formade efter ekonomers behov av operationellt och strategiskt stöd

  Bokföring – Granskning – Likviditetsplanering – Konsolidering – Rapportering & Analys

  Vad vi erbjuder: Unit4 placerar finansteamet i verksamhetens mittpunkt – med full kontroll över och insyn i alla finansiella processer idag, igår och imorgon. Våra lösningar ger dig verktygen att strömlinjeforma och automatisera finansiella processer samt bädda in beprövade och framgångsrika metoder och processmodeller. De ger dig också möjlighet att kraftigt förbättra kompabiliteten mellan olika processer, data och system samt informationstransparensen och den ekonomiska styrningen. Även i de största, mest komplexa och snabbrörliga organisationerna.

  Detta särskiljer oss: Traditionella affärssystem är komplexa att införa, svåra att förstå och att använda och kräver avancerad programmering för att förändra. Våra lösningar är flexibla och lätta att både införa och använda. Och när verksamheten eller omvärlden förändras går det snabbt och enkelt att anpassa och forma lösningarna efter organisationens behov och utan att behöva anlita teknisk expertis. Med Unit4:s lösningar kan ni alltid vara i synk med omvärldens förändringar och få verksamhetsinsikt och uppdaterad affärskritisk information även under förändringsfaserna.

  Unit4 Office of the CFO solutions

 • Office of HR

  Flexibla och snabbfotade lösningar för dynamiska organisationer

  Frånvaroadministration – HR – Löner – Resursplanering – Tidrapportering – Reseadministration

  Vad vi erbjuder:  Våra HR-lösningar erbjuder smarta och lättanvända självserviceverktyg för de anställda och ett komplett stöd för HR-kontoret att hantera alla processer runt en anställning. Applikationerna är utvecklade för att du ska kunna lösa dagliga och komplexa uppgifter med hög effektivitet och kvalitet. Med oslagbar flexibilitet kan du även anpassa lösningarna för att kunna möta organisationens ständigt föränderliga struktur och krav samt lagar och regler.

  Detta särskiljer oss: Traditionella, separata och icke-integrerade HR-system kräver ofta experthjälp och genererar tidskrävande manuellt extraarbete så fort något i organisationen förändras. Våra helintegrerade HR-lösningar gör det tvärtom enkelt att anpassa systemstödet efter organisationens och omvärldens dynamik. Ändringar görs snabbt och enkelt av användarna själva, utan behov av teknisk expertis, och bara på ett enda ställe eftersom alla processer är integrerade i relevanta system. På detta sätt frigörs tid och pengar till mer strategiskt HR-arbete.

  Unit4:s lösningar för HR-kontoret

 • FinancialForce.com

  Molnbaserat affärssystem som ger handlings- och växtkraft

  Affärssystem – Finansiell styrning och kontroll – Human Capital Management – Inköp & Fakturering – Tjänsteautomation – Supply Chain Management

  Vad vi erbjuder: Med Salesforce1 som grundplattform kan FinancialForce.com erbjuda kundorienterade företag en enhetlig, integrerad och molnbaserad affärssystemssvit med alla applikationer som behövs för att vässa både processer och resultat. Våra applikationer ger företag möjlighet att effektivisera både administration och kundprocesser och att agera snabbare vid varje kontaktyta med kunderna.

  Detta särskiljer oss: Till skillnad från traditionella affärssystem är FinancialForce.com-applikationer utvecklade för ständiga förändringar, uppgraderingar och konfigureringar. Vår molnplattform ger företag möjlighet att komma igång snabbt och de kan aktivera en molnapp i taget. Med vårt ”konfigurera innan du kodar”-koncept och de omkring 2000 apparna i ekosystemet salesforce.com gör det enkelt att anpassa och utveckla din skräddarsydda lösning.

  Besök FinancialForce.com

 • Mer från Unit4

  Analys - Molnet - Affärssystem – Ekonomi – HR – Mobilt - Lokalt - Branschanpassat - Socialt

  Baserat på vår långa erfarenhet av att utveckla affärsapplikationer till företag och organisationer över hela världen kan vi idag erbjuda en av marknadens modernaste, mest flexibla och kompletta affärssystemssvit. Våra affärsapplikationer är utvecklade med och utnyttjar de senaste innovationerna inom sociala medier samt mobil, prediktiv, analys- och molnteknik.

  Unit4:s internationella lösningar kompletteras med lokalt anpassade produkter och tjänster särskilt utformade för specifika branscher, områden eller verksamhetsprocesser.

  Klicka på länken nedan för att undersöka och se hela vår produktbredd och lösningar särskilt anpassade för dina behov.

  Fler lösningar från Unit4


Se hur Unit4:s lösningar levererar framgångsrika resultat hos verksamheter som din

 • "Unit4-lösningen är vår enda gemensamma plattform för hela koncernen, vilken inkluderar drygt 8000 anställda på 150 olika platser."

  - CIO, Bravida

  Läs hela berättelsen

 • ”Det handlar om att minska kostnaderna så att vi kan fortsätta att erbjuda samma möbelkvalitet och låga priser.”

  - Project Manager, IKEA

  Läs hela berättelsen

 • “Unit4:s plattform är mycket flexibel, stöder kontinuerliga verksamhetsförändringar och kan konfigureras av universitetets anställda för att anpassa det till lokala krav.”

  MIS Director, University of Cambridge

  Läs mer: Simplified Research Costing and Pricing at Oxford and Cambridge Universities

 • ”Unit4 har levererat en lättanvänd lösning som bevisat sin förmåga att växa och att anpassa sig efter vår verksamhet.”

  - P2P Stream Lead at Avis Europe

  Läs hela berättelsen

 • "Lösningen kan enkelt skalas efter vår verksamhets utveckling och hjälper oss att fatta bättre beslut baserade på verkliga fakta och bredare informationsunderlag.”

  - Finance Project Manager, Nando's

  Läs hela berättelsen