Unit4

Det lönar sig att vara medlem i Business World Användarförening

Vill du som kund kunna påverka utvecklingen av Unit4 Business World? Vill du dra nytta av andras erfarenheter och expertis?
Då ska du anmäla dig till Business World Användarförening.
Användarföreningen är grundad av och för användare av Unit4 Business World (fd Agresso). Föreningen är helt fristående från Unit4 och drivs uteslutande av kunder.

Som medlem i en professionell miljö kan du tillsammans med andra kunder diskutera både befintliga och framtida lösningar. Genom användarföreningens nätverksgrupper kan du bidra till och prioritera gemensamma förslag till förändringar och inte minst dra nytta av andras erfarenheter. Användarorganisationen representerar också användarnas intressen gentemot Unit4:s partnerföretag.

Syftet med användarorganisationen är att främja:

 • användarnas krav på leverantören när det gäller vidareutveckling av UBW
 • erfarenhetsutbytet mellan användare
 • användarnas intressen med avseende på supporttjänster, konsulttjänster, kvalitetssäkring av nya versioner, användarhandlingar etc.

I Sverige är vi tusentals människor som dagligen arbetar med programvara från Unit4. Tillsammans bildar vi ett enormt kompetensnät där vi kan utveckla och hjälpa varandra. Här har du en unik möjlighet att träffa andra kunder, diskutera gemensamma problem och dela kompetens!

Vill du anmäla dig eller ställa en fråga om föreningen? Kontakta oss på: bw.anvandarforening@outlook.com.

Välkommen till oss!
Peter Olin, ordförande UBW användarförening

Peter Olin, ordförande, berättar om föreningens verksamhet

 

Mer information

 • Medlemskap

  Den årliga medlemsavgiften är 1 000 kr per företag/organisation. För att bli medlem eller uppdatera era fakturerings-/kontaktuppgifter mailar ni till: bw.anvandarforening@outlook.com

  Föreningen informerar om sina aktiviteter främst via mail (en mailadress per medlemsföretag), men även via LinkedIN och Unit4:s webbsida.

 • Aktiviteter och Evenemang

  Användarföreningens årsmöte sker vanligtvis i april. I samband med årsmötet anordnar föreningen ett program med föredrag och nätverk. Unit4 medverkar i programmet enligt önskemål från föreningen.

  För att få till ett professionellt program som är relevant för alla som arbetar med Unit4 Business World, behöver vi alltid förslag på ämnen och tips om goda berättelser från våra medlemmar. Att höra hur verksamheter löser sina utmaningar är en inspiration för andra. Om du har en idé, liten eller stor, eller vill du berätta hur ditt företag använder Unit4 Business World, hör av dig till bw.anvandarforening@outlook.com eller ta kontakta någon aktiv i föreningen.

 • Processgrupper

  Idag har vi processgrupper inom:

  • Inköp/E-handel
  • Försäljning
  • Systemadministration
  • Ekonomi/redovisning
  • Lön/HR
  • Tid/projekt
  • Beslutsstöd

  Tanken med grupperna är att dela kunskap om Unit4 Business World samt diskutera aktuella och relevanta frågor, tolkning av regler och lösningar på praktiska frågor/problem.

  Nätverken är helt användardrivna, Användarföreningens styrelse hjälper till med det praktiska och överlämnar framkomna förslag till Unit4:s svenska företagsledning.

  Mötesnärvaro är frivilligt och du deltar bara i de möten du anser vara användbara och intressanta. Normalt sker möten i Stockholmsområdet, men vi försöker även hålla vissa möten på annan ort.

  För att gå med i en nätverksgrupp, skicka ett mail till bw.anvandarforening@outlook.com och berätta vilken grupp du vill delta i.