Rätt kompetens ger nöjda medarbetare!

Utbildning är relevant för alla i en organisation och vi på Unit4 erbjuder ett brett utbud av kurser som sträcker sig hela vägen från grundläggande kunskapsnivå för den enskilda medarbetaren till anpassade koncernövergripande kompetenslösningar, e-Learning och webbseminarier - vi kan även hjälpa till med rutinbeskrivningar som är lättillgängliga och användarvänliga.
Målet är att du som deltagare ska bli en mer effektiv användare av våra system och därmed öka nyttan av den investering som företaget gjort.
Kurserna hålls regelbundet i våra lokaler i Frösunda, Stockholm samt i vissa fall i våra lokaler i Göteborg.
Man kan även ta del av de kurser som genomförs i Oslo.
Våra utbildningar riktar sig till både offentlig och privat sektor.

Standardutbildning/schemalagda
utbildningar

Våra kurser vänder sig till många olika målgrupper: tekniker, slutanvändare och mer specialiserade användare av våra system - allt för att tillgodose de behov som kan finnas hos dig som kund. Vi vill att användare av våra system ska kunna utnyttja systemet på ett effektivt sätt och genom att erbjuda standardutbildningar kan vi hjälpa till med det.

På våra standardutbildningar får du som deltagare träffa andra användare av våra system och ni får då möjlighet att byta erfarenheter med varandra, vilket kan vara värdefullt för din vidareutveckling.

Tänk på att titta extra på vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs, så att förutsättningarna blir rätt och det blir en givande utbildning för dig.

Gå till kurskalendern för att se vilka utbildningar vi erbjuder.
Ladda ner vårens kursprogram.

Offererad utbildning/anpassad utbildning

Fördelen med anpassade utbildningar är att man kan arbeta med den systemmiljö som du som kund arbetar i och därmed ta exempel som utgår från er verksamhet. Dessutom får ni  bestämma var fokus ska ligga vilket medför att vi kan öka fokus på områden som ni är speciellt intresserade av.

Offererade utbildningar utgår vanligtvis från våra standardutbildningar, men med anpassade övningar och exempel till er verksamhets rutiner och arbetsprocesser.

Dessa kurser kan genomföras hos oss på Unit4 eller i lämplig datasal hos er.

E-Learning

E-Learning är ett kostnadseffektivt utbildningsalternativ som är lättare att organisera än traditionell undervisning och där kursinnehållet lätt kan uppdateras och underhållas. Desto fler användare ni har, desto mer lönsam blir er investering i e-Learning – speciellt om användarna sitter geografiskt spridda.

Vi erbjuder två alternativ:

 • Standard e-Learning där innehållet kan baseras på användarnas egna användargränssnitt och arbetsmetoder.
 • Standard e-Learning kurser där e-Learning bygger på standard användargränssnitt och mer generell arbetsmetodik.

Se demo av Kontera och godkänna faktura i Unit4 Business World
Se demo av Hur du registrerar timmar i Unit4 Business World
Se demo av Hur du registrerar reseräkningar i Unit4 Business World

 

Utbildningsplan och kompetenssäkring

Det är viktigt att kunskapen sprids och görs tillgänglig även efter avslutad kurs och utbildningsperiod, men vi vet att det är svårt att få tillräckligt med tid för repetition.

Vi kan hjälpa dig att planera åtgärder för att säkerställa att användarna får ut det mesta av kursen. Detta kan vara allt ifrån enkla råd hur du som arbetsgivare kan underlätta god kompetens och tillgång till lämpliga resurser i efterdyningarna av en pedagogisk verksamhet. Vi kan även hjälpa till med anpassade utbildningsplaner. En sådan plan kan innehålla detaljer som när utbildningen kommer att erbjudas, vilka som kommer att få gå samt hur utbildningen ska organiseras över tiden.

Kompetens är inte en kostnad - det är en investering!

10 goda råd varför du ska investera i kompentens.

 1. Effektivitet och känsla av behärskning går hand i hand: det är alltid kul att kunna hjälpa till.
 2. När du ser helheten av systemet så blir det lättare att prioritera de viktigaste uppgifterna.
 3. Professionell utveckling är bra i sig som skapar en grund för lojalitet och extra-insatser i stressade situationer.
 4. Kan du systemet så behöver du inte be om hjälp och uppta dina kollegors tid.
 5. Bra beskrivningar av arbetsmetoder ger snabbare överföring av kunskap till nyanställda/tillfälligt anställda.
 6. För att säkra best-praxis är det viktigt att få en bra utbildning.
 7. Utnyttja potentialen av programvaran – lär dig att använda fler funktioner och genvägar.
 8. Ett misstag leder oftast till merarbete för andra.
 9. Undvik nödlösningar genom att alltid följa best-praxis!
 10. Viktigast av allt, med färre fel i systemet samt korrekta leveranser får du bättre resultat och därmed nöjda kunder!

Har du frågor?

Sedan skicka en förfrågan via detta formulär.
Du kan också kontakta oss på:
Epost: utbildning.se@unit4.com
Telefon: 08-553 331 00

Detaljerad information om våra kurser i Business World
Ladda ner utbildningskatalogen!