Unit4

Rätt kompetens ger nöjda medarbetare!

Utbildning är relevant för alla i en organisation.
Vi på Unit4 vill att du som deltagare ska bli en mer effektiv användare av våra system och därmed öka nyttan av den investering som företaget gjort. 

Unit4 Business World

Området inom Business World är stort och innehåller många delar.
Vi erbjuder schemalagda kurser - se aktuellt kursprogram här>>
Utöver dessa har våra e-learningkurser blivit populära liksom att sätta upp
utbildningplaner för just ditt UBW team för att säkra kompetensen inom bolaget.
Läs mer om våra kurser.

Standardutbildning/schemalagda
utbildningar

Våra kurser vänder sig till många olika målgrupper: tekniker, slutanvändare och mer specialiserade användare av våra system - allt för att tillgodose de behov som kan finnas hos dig som kund. Vi vill att användare av våra system ska kunna utnyttja systemet på ett effektivt sätt och genom att erbjuda standardutbildningar kan vi hjälpa till med det.

På våra standardutbildningar får du som deltagare träffa andra användare av våra system och ni får då möjlighet att byta erfarenheter med varandra, vilket kan vara värdefullt för din vidareutveckling.

Det är viktigt med rätt förkunskaper. Tänk på att titta extra på vilka förkunskaper som krävs för respektive kurs, så att förutsättningarna blir rätt och det blir en givande utbildning för dig.

 

Offererad utbildning/anpassad utbildning

Fördelen med anpassade utbildningar är att man kan arbeta med den systemmiljö som du som kund arbetar i och därmed ta exempel som utgår från er verksamhet. Dessutom får ni  bestämma var fokus ska ligga vilket medför att vi kan öka fokus på områden som ni är speciellt intresserade av.

Offererade utbildningar utgår vanligtvis från våra standardutbildningar, men med anpassade övningar och exempel till er verksamhets rutiner och arbetsprocesser.

Dessa kurser kan genomföras hos oss på Unit4 eller i lämplig datasal hos er.
Kontakta utbildning.se@unit4.com för mer information.

E-Learning

E-Learning är ett kostnadseffektivt utbildningsalternativ som är lättare att organisera än traditionell undervisning och där kursinnehållet lätt kan uppdateras och underhållas. Desto fler användare ni har, desto mer lönsam blir er investering i
e-Learning – speciellt om användarna sitter geografiskt spridda.

Vi erbjuder två alternativ:

  • Standard e-Learning där innehållet kan baseras på användarnas egna användargränssnitt och arbetsmetoder.
  • Standard e-Learning kurser där e-Learning bygger på standard användargränssnitt och mer generell arbetsmetodik.

Kontakta utbildning.se@unit4.com för mer information

Se demo av Kontera och godkänna faktura i Unit4 Business World >>>

Se demon på Hur du kan skapa frågor i Unit4 Business World Web. Demon är från utbildningen E-learning Informationbrowser - Skapa frågor i Unit4 Business World Web >>>

10 goda råd varför du ska investera i kompentens

1.    Effektivitet och känsla av behärskning går hand i hand: det är alltid kul
       att kunna hjälpa till.
2.    När du ser helheten av systemet så blir det lättare att
       prioritera de viktigaste uppgifterna.
3.    Professionell utveckling är bra i sig som skapar en grund för lojalitet
       och extra-insatser i stressade situationer.
4.    Kan du systemet så behöver du inte be om hjälp och uppta dina
       kollegors tid.
5.    Bra beskrivningar av arbetsmetoder ger snabbare överföring av
       kunskap till nyanställda/tillfälligt anställda.
6.    För att säkra best-praxis är det viktigt att få en bra utbildning.
7.    Utnyttja potentialen av programvaran – lär dig att använda fler
       funktioner och genvägar.
8.    Ett misstag leder oftast till merarbete för andra.
9.    Undvik nödlösningar genom att alltid följa best-praxis!
10.  Viktigast av allt, med färre fel i systemet samt korrekta leveranser får du bättre resultat och därmed
       nöjda kunder!

Har du frågor?

Kontakta oss på:
Epost: utbildning.se@unit4.com
Telefon: 08-553 331 00

Unit4 Property Management

Vi erbjuder skräddarsydda kurser inom Property Management. Kontakta oss så kan vi tillsammans ta fram ett förslag som passar er bäst.

Unit4 FPM (Ocra)

Vi samarbetar med vår partner DBI Provider som erbjuder skräddarsydda utbildningar för FPM (Ocra) användare. Kontakta dem direkt för att diskutera vad som passar er bäst.