Hoppa till huvudinnehåll
Hem
5 smarta sätt på hur tekniken kan hjälpa byggföretag att bli bättre på kostnadsberäkningar

5 smarta sätt på hur tekniken kan hjälpa byggföretag att bli bättre på kostnadsberäkningar

från  december 2, 2022 | 3 min läsning

Enorma mängder data produceras varje dag i byggbranschen. På grund av lagstiftning och styrning finns det ett ökat behov av både enklare och mer precisa sätt att samla in och analysera data på. När det gäller kostnadsberäkningar så kan de insikter som erhålls från byggprojektdata ge bränsle till kontinuerliga strategiska förbättringar som ökar produktiviteten och lönsamheten. Men det är viktigt att man till 100 % kan lita på att datan är korrekt - det behövs en enda sanningskälla. 

Idag använder många byggföretag fortfarande olika varianter av den gamla "Excel-modellen" för att lagra information om kostnadsberäkningar. Men tekniken möjliggör nuförtiden mycket bättre datainsamling där kostnadsuppskattningen kan baseras på datavetenskap i stället för en subjektiv utvärdering av lärdomar från tidigare år. 

Kostnadsberäkningar 
I regel innebär byggandet två typer av kostnader; Hårda kostnader som omfattar saker som utrustning, material, arbete och entreprenörsavgifter, samt mjuka kostnader som omfattar saker som teknik, design, konsultkostnader, tillstånd, juridiska avgifter, försäkringar och finansiering. Uppskattningarna är dock ungefärliga, inte fasta kostnader, och de kommer att variera beroende på alla möjliga faktorer. Brist på material, stigande bränslekostnader och till och med väderförhållanden kan påverka de uppskattade kostnaderna. 
Det är viktigt att hålla koll på variationer i byggkostnadsdata; om man inte övervakar detta finns det inget sätt att förutse om man kommer att göra vinst eller inte när projektet är färdigt.

Teknik och automatisering
Hemligheten bakom ett lönsamt och välskött byggföretag är att "känna till självkostnadspriset" för alla projekt. När du är säker på vad saker och ting kostar, så behövs det färre oförutsedda utgifter i anbuden och du kan erbjuda ett mer exakt pris. För alla projekt är dock den första och allra viktigaste frågan att besvara "vad är kostnaden?". En arbetstimme är inte bara en arbetstimme, och en m² gipsvägg är inte bara en m² gipsvägg, det är många variabler som spelar in. 
Den nuvarande kostnadsberäkningsmodellen inom byggbranschen är inte optimal, och den kan förbättras avsevärt genom att samla in rätt historiska, exakta uppgifter. Om man har bra data kan man gå vidare och titta på automatisering, vilket underlättar för byggföretag att förstå sina styrkor och svagheter, var de ev. förlorar pengar samt var de tjänar mest pengar. Detta kommer i slutänden att öka konkurrenskraften eftersom man då kan lämna mer exakta anbud och därmet öka effektiviteten 

1. Noggrannhet 
Att spåra arbete, material, utrustning och alla andra kostnader är avgörande för alla projekt. Dagens uppskattningar beräknas baserat på flera källor (från rullande tidrapporter till fakturor, finansiella faktiska kostnader och provisoriska kostnader.) Detta kräver mycket administration och gör att projektledare kämpar för att förstå vilket arbete som har avtalats, vad som redan har betalats för och vilka pengar som är skyldiga för utfört arbete. Att samla in dessa data direkt från källan samt hantera dem via en enda plattform gör allas arbete mycket lättare – dessutom att alla siffror är korrekta. Rätt teknik kommer att analysera olika datamängder för att komma fram till så exakta uppskattningar som möjligt, samt den mest kostnadseffektiva leveransmetoden för varje projekt. Detta möjliggör den noggrannhet som behövs för att hålla kostnaderna nere samt innebär att man undviker grova uppskattningar som inte längre är acceptabel i dagens byggbransch. 

2. Snabbt svar på förändringar 
Byggprojekt är dynamiska, uppdragsbeskrivningar utvecklas under projektets gång, kunder ändrar sig och externa faktorer kan påverka budgetar och tidsramar. Och inom de närmaste åren kommer vi även att få se en rad strukturella förändringar - bland annat en minskning av antalet nya utvecklingsprojekt och mycket mer fokus på renovering, vilket kräver en högre grad av anpassningsförmåga och kapacitet att flytta fokus för din verksamhet.
När tekniken gör det möjligt att snabbt reagera på dessa förändringar blir företaget smidigare och effektivare. Information delas snabbt, vilket innebär att projektledare kan justera budgetar, kontraktera arbetare, göra nya planer för att tillgodose nya projektkrav och överskridanden samt kommunicera detta i hela verksamheten. Detta innebär att flexibiliteten bibehålls, att man optimerar tidshanteringen och minskar behovet av omarbetning. 

3. Planera för förändringar
Oförutsägbara och ändrade marknadskrafter kan sätta käppar i hjulet även för den mest genomtänkta projektplan. Byggprojekt är särskilt utsatta för inflation, förändringar i arbetskraftskostnader och tillgänglighet samt varierande priser på material/utrustning. Det är en stor utmaning för projektledare att hålla sig uppdaterade när de har så många andra åtaganden på plats. Tekniken kan hjälpa till att identifiera dessa förändringar och alla områden där effektiviteten kan förbättras. 

4. Förbättra beslutsfattandet 
Den information som genereras dagligen på byggarbetsplatserna ger projektledarna värdefulla insikter om vad som händer på platsen och hur detta motsvarar deras ursprungliga planer. Med effektiv datainsamling kan byggföretagsledare snabbt identifiera och lösa eventuella dyra ineffektiviteter som produktivitetsflaskhalsar, resursbrist och personalutmaningar på plats.

5. Automatisering
Enligt Deloitte har 76 % av byggföretagen investerat i uppkopplad teknik som drönare och robotar. Men vi anser att de verkliga teknikinvesteringarna faktiskt bör fokusera på att stödja grunderna snarare än att lägga till extra funktioner till en redan ogenomförbar blandning av olika system. De största effektivitets- och produktivitetsvinsterna kommer från att ge dina medarbetare möjlighet att arbeta - att ge dem kontroll över den information de behöver för att se till att allt går smidigt. När byggbranschen letar efter nya sätt att öka produktiviteten och effektiviteten gör automatiseringen det möjligt för många byggföretag att minska kostnaderna och genomströmningstiderna.  

I stället för att som tidigare ersätta mänsklig arbetskraft, så förbättrar man arbetskraften genom att komplettera med automatiserade processer samt de anställdas upplevelser och lockar på så sätt yngre talanger att fylla de nya, intressanta tjänsterna som skapas av den nya tekniken. Människor i byggbranschen kan vara notoriskt motståndskraftiga mot förändringar, och vissa arbetstagare kan känna sig oroliga inför att införa ny teknik, men detta kan ofta övervinnas genom att skapa en kultur som är inriktad på automatisering. Företagsledare måste kommunicera behovet av att modernisera och sedan belöna den personal som tar till sig de innovativa förändringarna. 
 

Besök vår särskilda branschsida för byggföretag för att lära dig mer om vad Unit4 kan göra för ditt företag.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta