Hoppa till huvudinnehåll
Hem

Vad tjänar ni på att flytta affärssystemet till molnet?

från  oktober 30, 2023 | 4 min läsning

Företag över hela världen letar efter sätt att minska kostnaderna och öka effektiviteten, och många väljer molnbaserade ERP-lösningar. I slutet av 2022 var 65 % av alla ERP-system i molnet. Det är oundvikligt att den siffran någon gång kommer att nå 100%. Men när? Och när ska ni ta steget? Att flytta sitt affärssystem till molnet kan ge betydande kostnadsbesparingar och en rad andra fördelar.

De löpande kostnaderna för on-prem-lösningar underskattas ofta

Det är lätt att förbise både startkostnaderna och de löpande kostnaderna för lokalt installerade (on-prem) affärssystem. I startkostnaderna ingår hårdvara och licenser, installation och konfiguration samt kostnader för utbildning av anställda. Till de löpande kostnaderna hör underhåll, uppgraderingar av mjuk- och hårdvara, lagring, datasäkerhet och IT-support. 

Men detta är bara toppen av isberget. Dessutom kan det tillkomma utmaningar som driftstopp, återställning, strömförbrukning samt att upptäcka och förebygga bedrägerier. Det kan vara svårt att sätta en prislapp på ett system som inte fungerar optimalt.

Ett lokalt ERP-system kan också binda upp värdefulla resurser. Genom att flytta ert system till molnet kan ni spara kostnader i samband med inköp, installation och underhåll av dyr hårdvara och programvarulicenser. Ni kan också dra nytta av modern molnteknik som automatiserar och effektiviserar processer, vilket kan bidra till att sänka kostnaderna ytterligare.

Click to read How Cloud ERP can change your organization for the better gated

Molnet kan ge er en konkurrensfördel

Med ett molnbaserat ERP-system kan ni fatta datadrivna beslut baserade på realtidsdata, vilket ger er ett försprång gentemot era konkurrenter. Genom att utnyttja modern teknik kan molnbaserade ERP-system hjälpa er att öka effektiviteten och minska kostnaderna för manuella processer. Det gör att ni kan fokusera på att driva framgång och effektivisera er verksamhet utan att oroa er för extra kostnader.

Kostnadsbesparingar med Unit4 i molnet

Användningen av avancerad teknik som automatisering och artificiell intelligens bidrar till kostnadsbesparingar genom att eliminera manuella processer och ge insikt i mer effektiva sätt att driva verksamheten. Genom att flytta till en molnplattform får organisationer också tillgång till avancerade säkerhetsverktyg som gör det enklare att skydda data och följa branschregelverk. Moderna molnplattformar kan hantera stor arbetsbelastning, vilket gör det möjligt för organisationer att öka produktivitet och kapacitet samtidigt som de undviker ytterligare investeringar.

Genom att utnyttja denna teknik kan organisationer fokusera sina resurser och sin kompetens samt optimera verksamheten för maximal effektivitet. Resultatet blir kostnadsbesparingar, förbättrad säkerhet och skalbarhet för organisationer som flyttar sitt ERP-system till molnet.

Med Unit4 ERP är ni garanterade 99,8% systemtillgänglighet, och denna siffra är en viktig resultatindikator vi följer upp och rapporterar på och som vi uppnårgenom vårt partnerskap med Microsoft. Detta ger också er de högsta säkerhetsstandarderna och servicenivåavtalen (SLA).

Kontinuitet i tjänsterna handlar om mer än drifttid och tillgänglighet. Det handlar också om en katastrofåterställningsplan, kontinuerlig riskbedömning och aktuella certifieringar för infrastruktur, programvara, dataanslutning och kommunikationslänkar, vilket direkt påverkar kostnaderna.

Fördelarna med Unit4 Cloud 

Innovativa funktioner som API-anslutning med litet behov av programering gör att ni kan skala upp ert system och ansluta data utan behov av programmering eller support. Och naturligtvis är molnlösningar tillgängliga var som helst, när som helst.
En övergång till molnet med Unit4 stöds i grunden av fyra värdepelare:

  • Total ägandekostnad - effektiviserar och förenklar IT-landskapet, undviker löpande lokala kostnader och bygger en framtidssäker framtid. 
  • Effektivitet - driver och frigör resurs- och produktivitetsvinster, så att medarbetarna kan fokusera på mer värdeskapande och strategiska uppgifter. 
  • Effektivitet - förbättrar insikten om personal, projekt och ekonomi samt möjliggör flexibilitet. 
  • Medarbetarupplevelse - en enhetlig upplevelse i hela organisationen med uppföljning engagemangssystem som hjälper dig att behålla, utveckla och stödja värdefulla talanger. 

Vill du veta mer? Titta då på det här webbinariet om kostnadsbesparingar i molnet, läs den här sammanfattningen om affärsvärdet av att gå över till SaaS, eller ta del av några av våra kunderberättelser

Vi ser fram emot att vara en del av er resa mot molnet.
 

Håll dig uppdaterad!

Photo of Johan Reventberg, Unit4 Chief Revenue Officer

Johan Reventberg

Unit4 Chief Revenue Officer

I’m passionate about making a real difference for our customers and people, with our innovative and industry-leading technology. I believe my main strength as a leader is to help sales-oriented teams and individuals discover and achieve their potential and, in doing so,  helping to realize expected business, as well as personal outcomes. This is why I am at Unit4 and I’m really enjoying the ride.  

I believe that the principles of empowerment, transparency and focus generate trust and results, that true diversity builds winning teams and that competitiveness is a core foundation for all businesses.

Most of my passions outside of work are sport related and can be experienced on or near a mountain, in both the winter and summer time, and preferably with the whole family. Life should be enjoyed, and practicing the ‘good-life’ outside of work with family and friends all over the world is a top priority for me.