Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Cloud with money rain

Branschmoln gör att affärssystem ger värde snabbare

från  maj 3, 2023 | 4 min läsning

I dag inser allt fler att ganska få funktioner i affärssystem är unika för olika branscher och ännu färre för olika företag. Det gör att branschanpassade molntjänster för affärssystem växer i popularitet. Principen är att snabbt bygga anpassningsbara och innovativa lösningar ovanpå fungerande basfunktionalitet, skriver Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4.

Branschspecifika molnplattformar har fått mycket uppmärksamhet i media under de senaste åren. Det gäller inte minst då leverantörer tävlar om att visa att deras ERP-lösning erbjuder den mest sömlösa övergången till molnet och levererar den mest relevanta funktionaliteten för specifika branscher. Dilemmat är att kunder vant sig vid sina anpassade affärssystem som körs lokalt och därmed utmanar man påståenden om att ett branschmoln kan erbjuda samma nivå av funktionalitet. Utmaningen för leverantörer är att visa att deras molnplattform kan erbjuda likvärdig funktionalitet när kunderna utvärderar skillnaderna mellan deras lokala onprem lösning och en molnbaserad plattform.

Låt oss börja med att definiera termen branschmoln, det är SaaS-baserade plattformar som utgörs av en branschspecifik standardmodell, vilket möjliggör en snabb migrering av affärssystem från onprem till molnet. De finns tillgängliga för exempelvis tillverkande industri, tjänsteorganisationer, detaljhandeln, sjukvården och i stort sett alla andra branscher i rimlig storlek. De innehåller relevanta funktioner, datamodeller, processer, arbetsflöden, standardlösningar för integration med andra molntjänster, APIer eller standardrapporter som krävs av juridiska skäl för att bedriva verksamhet i branschen. Exempelvis för en ideell organisation är det synnerligen viktigt att hålla reda på och rapportera till bidragsgivare hur deras donationer används.

Eftersom branschmoln är en relativt ny företeelse är de inte lika rigida som äldre affärssystem. De bygger på principen att kombinera färdiga komponenter för att få ny funktionalitet. De innehåller lättillgängliga utvecklingsverktyg, enkla lösningar för integration och optimerad datahantering samt ett utbud av tilläggsprogram och standardintegrationer tillgängliga via marknadsplatser. Allt detta ger företag möjlighet att anpassa sig till och fokusera på verksamhetens behov.

Branschmoln har blivit populära bland företag som vill utveckla det som särskiljer dem från konkurrenter och kunna agera snabbt. Enligt Gartner analyser implementerar 40 procent av tillfrågade företag i Europa och Nordamerika i branschmoln. 15 procent driver pilotprojekt och ytterligare 15% funderar på att implementera fram till 2026. Kort sagt, branschmoln är på väg att bli standard.

Snabbt och lagom unikt

Populariteten är ett tecken på mognad vad gäller IT i allt fler verksamheter. En stor fördel finns i kombinationen att erbjuda både en stabil grundplattform samt möjligheter till snabb innovation med möjlighet för lösningar specifikt anpassade till sin affärsverksamhet. Så, hur genomför ett företag snabbt digital transformation? Vi anser att det är ett noggrant beslut om resursallokering - börja använda branschmoln och skapa skräddarsydda lösningar för att möjliggöra affärsdifferentiering. Allt det här blir möjligt tack vare framsteg inom mjukvaruutvecklingen där vi får möjlighet att bygga unika lösningar, med standardverktyg.

Nästa steg är att branschmoln för affärssystem utvecklas till ekosystem som på verkligen underlättar affärsprocesser. Rent konkret innebär det en övergång till standard och att man samtidigt spenderar mindre på anpassningar mellan externa IT-lösningar. Ju viktigare samarbete i näringslivet blir, desto värdefullare blir de möjligheterna. Företag som inte kan anpassa sina IT-lösningar till andra företag snabbt blir mindre attraktiva som samarbetspartner.

Likaså är det nog få som vill tillbaka till den gamla ”goda” tiden när det krävdes specialanpassade affärssystem samt massvis av utvecklare med specialistkompetens för att anpassa affärssystem i hur de fungerar. Den nya modellen är att bygga unika lösningar i lager ovanpå en stabil standardgrund, utan att behöva förändra grundläggande funktioner eller processer som tjänar sina syften väl.

Verkligheten avgör

Att hävda att ens eget företag är så unikt att det kräver helt skräddarsydd mjukvara håller inte längre. Det blir för dyrt, tar för lång tid och ställer för stora krav på rekrytering av personer som är svåra att hitta. I dag inser vi att ganska få funktioner är helt unika för en viss bransch och ännu färre för ett visst företag. Det gör att vi kan implementera lösningar snabbare, tack vare att det krävs färre anpassningar och vi blir mer flexibla och kan agera snabbare, med standard.

Branschmoln är ett bra exempel på den realistiska syn som växer sig allt starkare gällande IT.

Håll dig uppdaterad