Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Konsultföretag behöver steppa upp för att behålla anställda

Konsultföretag behöver steppa upp för att behålla anställda

från  september 12, 2022 | 2 min läsning

Konsultföretag kämpar med att rekrytera, få i gång, utveckla och behålla personal. Enligt en ny undersökning är en viktig faktor att premiera och underlätta samarbeten mellan de anställda. Detta blir allt viktigare när distansarbete blir vanligare. 

– Ett utmärkande drag för de konsultföretag som lyckas med rekryteringar är att de har en bra insyn i vilka olika kompetenser som behöver fyllas på och kandidaters potential till att bidra till det. De anställda kan dra nytta av genomtänkt karriärplanering, utbildning och stöd från mer erfarna kollegor. Andra kännetecken är en lyckad blandning av konsulter som är lokalt placerade och sådana som finns i andra länder, samt att dra nytta av outsourcing för baskompetens och för att hantera belastningstoppar. 

Företag som lyckas med detta kan åtnjuta låg personalomsättning och att rätt personer finns på företaget. Men för att verkligen lyckas krävs ett kontinuerligt fokus på individerna och att få konsulterna att trivas på sina arbetsplatser. Det, i sin tur, kräver genomtänkta lösningar både vad gäller att skapa förutsättningar för dem att arbeta effektivt och att känna sig sedda. Detta framgår av Service Performance Insights (SPI) undersökning 2022 Professional Services Maturity Benchmark.

Tekniklösningar för kunskapsdelning och samarbete, teambuilding, ständigt lärande och transparens är viktiga inslag hos företag som lyckas behålla personal. Även om många konsultuppdrag innebär ensamarbete så är det viktigt att också kunna samarbeta effektivt när det behövs. Flera konsulter på ensamuppdrag kan mycket väl ha utbyte av varandra på ett organiserat sätt.

– Pandemin innebar en utmaning vad gäller samarbete, men många företag och individer har lyckats upprätthålla kontakter tack vare virtuella verktyg. Lägg till det att många konsulter uppskattar jobbrotation, både vad gäller kompetensområden och kunder.

Ytterligare en viktig framgångsfaktor är att nyanställda kan komma i gång snabbt, det som omväxlande kallas ”on-boarding” och ”ramp up”. Det innebär dels att chansen att en nyanställd trivs ökar, dels att lönsamheten ökar markant. SPIs undersökning visar att de konsultföretag som lyckas bäst har en debiteringsgrad på över 79 procent, medan de som kan placeras i kategorin ”eftersläntrare” ligger på 65,5 procent.

Även företag som lyckas väl med rekrytering och med att behålla personal har sett personalomsättningen öka under senare tid. I USA följdes till exempel pandemiåret 2020 av en våg av uppsägningar under 2021. Troligtvis berodde detta till vis del på ett uppdämt behov, men hela bilden är ännu inte helt tydlig. Många tecken talar dock för att minskade möjligheter att samarbeta och interagera har bidragit till förändringar i företagskulturer, vilket har lett till utbrändhet i många fall.

SPIs undersökning visar trots allt att de företag som lyckas med sin rekrytering, snabbstarter för nyanställda samt företagskultur, presterar betydligt bättre än genomsnittet. Konsulterna hos företagen i toppskiktet debiterar i medeltal 200 timmar mer per år än anställda hos övriga företag. Toppföretagens nyanställda blir produktiva efter endast 47 dagar.

– Det krävs en väl avvägd mix av aktiviteter och verktyg för att lyckas med rekrytering och företagskultur. Digitala verktyg för virtuella samarbeten är en självklarhet i dag, liksom flexibla arbetsvillkor, vad gäller tider och arbetsplatser, samt hänsyn till anställdas familjesituationer. Ett konsultföretag som investerar tid och pengar i att få sina anställda att trivas kommer att lyckas väl. Det kan mycket väl visa sig vara skillnaden mellan god lönsamhet och, i bästa fall, överlevnad,
 

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta