Skip to main content

Hur en integrerad FP&A-lösning ökar den strategiska förmågan i en föränderlig tid

Mot bakgrund av ständigt förändrade marknadsförhållanden är det viktigare än någonsin att snabbt identifiera trender och fatta beslut om framtiden. Och det kan vara särskilt utmanande för tjänsteorganisationer

Men de har två hemliga vapen: sina CFO:er och den insikt de får genom att kombinera FP&A- och ERP-system.

Läs denna blogg, skriven av Unit4:s VP of FP&A, Michael Lengenfelder för att ta reda på hur CFO:er kan använda integrerad ERP och FP&A för att bygga organisatorisk motståndskraft och framtidssäkra organisationen.

Varför är det viktigt att bli mer strategisk i oroliga tider?

Vi befinner oss i en tid av oberäknelig förändring, en tid som entreprenör och författare Peter Hinssen har kallat "Never Normal". Vi förväntar oss inte längre en återgång till konventionella förhållanden, utan nu behöver vi istället anpassa oss till en period av "seismiska chocker". Det sätter press på oss alla att reagera, tänka om och reformera.

Tjänsteorganisationer behöver nu kunna reagera snabbare på förändring och CFO:er behöver både ha kontroll på kostnader och skydda marginaler samtidigt som de behöver ökar sin agila förmåga i planeringsprocessen. Tjänsteorganisationer är generellt mer lättpåverkade av svängningar i utbud och efterfrågan.

För att klara det behöver CFO:er ha en enda källa till korrekt data. Men även "styra efter siffror" och sätta sitt förtroende till data för att fatta beslut baserade på fakta.

Hur tjänsteorganisationer kan hantera sina datautmaningar

Att fatta data-drivna beslut är allmänt förespråkat som modern affärspraxis men för att det ska fungera behöver datan vara väl hanterad med moderna system. Som vanligt är den stora utmaningen att ha tillgång till data som är standardiserad, integrerad och tillförlitlig.

Data-drivna företag kräver operationell disciplin; data måste vara koncis, holistisk och korrekt. Även en enkel sak som en saknad tidrapport eller en obetald kundfaktura kan snedvrida en prognos.

Utöver det behöver CFO främja att ekonomiavdelningen samarbetar med HR, IT, logistik och andra funktioner för att skapa transparens genom hela organisationen. CFOn är helt enkelt bäst positionerad för att tillhandahålla gemensamma referenspunkter och utvärderingar. Integrationen av FP&A- och ERP-system skapar de i särsklass bästa möjligheterna att snabbt nyttja realtidsdata om de senaste affärsförhållandena.

Click to read FP&A product brochure gated

Hur digital transformation möjliggör framtidssäkra processer

Enligt McKinsey Digital tror 64% av företagsledarna att de måste digitalisera sina verksamheter för att vara ekonomiskt hållbara. Tjänsteorganisationer är inte annorlunda. 

CFO:er som förfogar över smarta digitala lösningar kan skapa organisatorisk motståndskraft och skydda verksamheten mot framtida störningar. De kan:

  • prognostisera: Organisationer kan jämföra möjligheter och prioriteringar genom att använda scenarioplanering (”what if”) för att modellera kostnader, lönsamhet och resultat.
  • planera: Genom att använda tekniska lösningar och transparenta processer kan CFO:er skapa system för planering som kan anpassa sig till förändrade omständigheter.
  • integrera: Integrationen av affärsprocesser som FP&A med HR och ERP är avgörande för att skapa pålitliga dataekosystem.
  • utföra: CFO:er kan använda anpassningsbara arbetsflöden för att ge sina organisationer flexibilitet att förändra och löpande förbättra.
  • granska: Med avancerad analys kan man avslöja dolda möjligheter och följa KPI:er. Genom att möjliggöra transparent analys och rapportering med standardiserad affärslogik kan CFO:er möjliggöra för medarbetare på alla nivåer i organisationen att förstå sitt ekonomiska bidrag.

Transparens och kontroll av data är en nödvändig investering

Många tjänsteorganisationer använder fortfarande föråldrad teknik. Forskningen är dock tydlig: de måste utvecklas för att förbli konkurrenskraftiga. Investeringar i tekniska lösningar som bidrar till transparens och kontroll genom hela organisationen skapar medvetenhet om alla faktorer som påverkar ekonomisk prestanda, från försäljningskostnader till intäkter, möjligheter till merförsäljning och status på kundrelationer.

Forskning från PwC visar bland annat att 42% av ekonomiavdelningarna som är kraftigt beroende av kalkylblad rapporterar en hög andel försenade betalningar. En annan rapport ”Business Future Index 2022” lyfter respondenter fram föråldrade  system som en utmaning för noggrann prognostisering. Även Harvard Business Review rapporterar att medelstora företag med en tydlig och omfattande digital vision, som vägleder strategiska beslut, växer 75% snabbare i genomsnitt än de utan.

Som vi ser det är de tre viktigaste insatserna för att förbättra noggrannhet i prognoser:  

  • funktions-överskridande kommunikation inom verksamheten
  • förbättrad möjlighet till scenarie-planering
  • ökade investeringar i tekniklösningar för prognostisering

En framåtblick

En tid av snabb förändring är utmanande men också en möjlighet för de organisationer som klarar att kombinera data från sina FP&A- och ERP-system för att skapa transparenta processer som enkelt ger ökad insikt.

Genom att använda branschanpassade digitala lösningar och samarbeta med ledande ERP-leverantörer kan CFO:er säkerställa att verksamheten utvecklar sin anpassningsbarhet och lönsamhet - oavsett vad som händer i ”Never Normal”.

Håll dig uppdaterad

Michael Lengenfelder

Michael Lengenfelder

Vice President FP&A, Unit4

Michael Lengenfelder is Head of Product Management Unit4 Financial Planning and Analysis (FP&A) with global responsibility for the Unit4 FP&A product portfolio since April 1, 2021. He has been with Unit4 since 2005 in various leadership roles. After completing his studies in International Business Administration at the Vienna University of Economics and Business Administration, he joined the former Prevero Austria GmbH as a consultant and has been accompanying Unit4's FP&A journey ever since.

Mer från Michael Lengenfelder