Distansarbete och fördelarna med ERP i molnet | Unit4
Skip to main content
Kvinna med laptop

Distansarbete och fördelarna med ERP i molnet

från  september 1, 2021 | 4 min läsning

Kan era anställda arbeta hemifrån om alla era IT-system är lokala?

Hos över 50% av de verksamheter som vi undersökte är det idag inte möjligt med distansarbete, vilket uteslutande beror på att de förlitar sig på lokala ERP-lösningar. Många verksamheter använder applikationer för redovisning (54 %), ekonomi (54 %) och riskhantering (55 %) som inte har molntjänstfunktionalitet.

Det har, under rådande omständigheter, visat sig vara ytterst problematiskt. Vad beror det på?
Jo, utan molntjänster med ERP-funktionalitet kan dessa organisationer inte ge sina anställda de verktyg och det stöd de behöver för att utföra sitt arbete. De missar även några relativt stora fördelar.


COVID-19 och distansarbete

Covid-19-pandemin ökade behovet av distansarbete dramatiskt.
I och med den nedstängningen av kontor samt de nuvarande restriktionerna efter nedstängningen har pandemin tvingat många människor att arbeta hemifrån, i stort sett skedde detta från den ena arbetsdagen till den andra. 
För många organisationer har detta skapat ett behov, där man antingen arbetar helt och hållet på distans, eller där man erbjuder blandade alternativ där man kombinerar distans- och kontorsarbete.
Problemet är att det är inte alla företag som har möjghet att erbjuda detta, trots att man behöver.

75% av organisationerna som deltog i vår undersökning hade mellan 51-100% av sina medarbetare arbetande på distans. 84% var överens om att distansarbete i stor grad har ökat i deras organisationer på grund av pandemin. Och 85% angav att distansarbete är här för att stanna, även när pandemin är över.

Den mänskliga erfarenheten

På Unit4 har vi ett verksamhetssyfte som fokuserar på människan, detta gäller såväl användarna av våra lösningar samt våra egna medarbetare. Med våra IT-lösningar vill vi utveckla nya arbetssätt och förbättra vår digitala arbetsmiljö.
Det föll sig därför naturligt, när pandemin infann sig, att ställa oss frågan: hur kommer arbetet på Unit4 att se ut när saker och ting återhämtat sig?
Vi samlar just nu in alla de erfarenheter och tankar våra medarbetare har kring detta så att vi kan skapa en ännu bättre och mer flexibel arbetsmiljö. 

Vår grundtanke är att de som önskar ska kunna återvända till kontoret,  men inte för att de måste, utan för att de vill och det känns viktigt för dem. Det betyder att om arbetet i sig inte kräver att medarbetarna är på kontoret, behöver de inte att vara där. Vilket innebär att våra IT-lösningar, precis som ditt, måste ha stöd för detta.

Hur påverkar distansarbete organisationer och människor som arbetar för dem?Och vilken del i detta måste molntjänsten ha för att göra det möjligt?

Så vad erbjuder molntjänster dina medarbetare som inte redan finns?

Den traditionella, lokala modellen för ERP fungerar – så länge alla är på kontoret, men direkt när de anställda börjar röra på sig blir saker och ting mer komplicerat. 

ERP i molnet löser detta. Det ger dina medarbetare flexibilitet och åtkomst till lösningar, som behöver gå via företagets nätverk, inte kan erbjuda. Det betyder att dina medarbetare kan komma åt all nödvändigt information var som helst och dessutom på vilken enhet som helst, med bara en internetanslutning.

Men är detta de enda fördelarna?

Fördelar med ERP i molnet

Organisationer som redan har sitt ERP i molnet, anger betydligt fler fördelar som såväl organisationen som de enskilda medarbetarna drog nytta av.

För de flesta (48%) var enklare distansarbete för de anställda den största fördelen, men inte den enda. Några andra betydande fördelar inkluderade ökad skalbarhet (36%), förbättrad produktivitet (35%) och minskade driftskostnader (35%). För mer information, ladda ner rapporten här.

Den förbättrade skalbarheten är intressant. Att skala upp eller ner en lokal IT-lösning är oftast mer arbetskrävande, riskfyllt och dyrt. Molntjänstens möjligheter att kunna öka eller minska i omfattning snabbt och behovsanpassat är en av nycklarna till dess tillväxt. 

Sammanfattning

Distansarbete är i många branscher den nya normen. Tre fjärdedelar av deltagarna i vår undersökning uppgav att majoriteten av alla medarbetarna arbetade på distans och 84% uppgav att distansarbetet har ökat avsevärt på grund av pandemin. Endast några få förväntar sig att arbetslivet återgår till hur det var innan covid-19.

Att distansarbete är här för att stanna blir tydligt genom de fördelar som verksamheterna ser från molnbaserad ERP, detta tillsammans med förbättrad produktivitet och skalbarhet. Verksamheter gynnas även av minskade kapital- och driftskostnader, samtidigt som deras anställda gynnas av större flexibilitet och frihet. 

Det kommer ta många år innan vi kan förstå alla socioekonomiska effekter av covid-19. Vi tror dock att de verksamheter som har möjlighet att fokusera på medarbetarnas behov och som utvecklar lösningar med hjälp av molntjänster kommer att stå starkare vid det "nya normala".  

Att leverera ERP i molnet är det mest flexibla, skalbara och kostnadseffektiva sättet att verka på. Det möjliggör distansarbete, vilket ger förbättrad produktivitet, som du behöver nu och i framtiden.
Traditionella ERP-lösningar som levereras via lokal infrastruktur designades för en annan era. 

Discover all the barriers and benefits to cloud ERP implementation

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta