Skip to main content

Ekonomi-, Inköp- och HR-system för kommuner

Våra programvarulösningar ger Ekonomi-, Inköp- och HR-avdelningen en effektivare arbetsdag och mer tid för det viktigaste arbetet - att stötta kommuninvånarna och utveckla lokalsamhället.

  I den här korta videon visar vi hur kommuner kan öka sin flexibilitet och bättre förbereda sig för framtiden.
  • Implementera en integrerad metod för finansiell planering. 
  • Skapa tydliga definitioner av organisationens mål. 
  • Dela upp mål i mätbara aktiviteter. 
  • Scenarioplanera för att fatta välgrundade beslut.
  • Skapa en strategi för arbetsstyrkan som ser till att de kompetenser som behövs både i dagsläget och i framtiden är tillgängliga.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur kommuner kan skapa en mer effektiv och sammankopplad verksamhet.
  • Hantera föråldrade system.
  • Sammanför isolerade silor och dra nytta av en gemensam datauppsättning.
  • Förenkla och skydda driften med en flexibel SaaS-plattform.
  • Anslut program från tredje part och designa egna gränssnitt.
  • Integrera verksamheten i ett ekosystem som har utformats för att utvecklas i takt med förändrade behov.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur kommuner kan ge chefer och ledare ökade insikter med smarta budgeteringslösningar.
  • Hantera budgeten effektivt med en enda informationskälla.
  • Visa budgetinstrumentpaneler med bidrag, kapital och personer.
  • Hitta arbetsytor som är utformade för ekonomianvändare med varningsflaggor för när budgettaket närmar sig.
  • Reagera snabbare på ändrade prioriteringar genom proaktiva justeringar baserade på fakta.
  • Tillhandahåll fullständig transparens gällande kostnader och beroenden och effektivisera godkännandeprocessen.
  • Visa personalomkostnader och riktmärken för löner i de områden som lider av kompetensbrist för ett bättre stöd av arbetskraftsplaneringen.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur kommuner kan utveckla sina source-to-payment processer (S2P).
  • Utvärdera, övervaka och analysera leveranskedjan för att skydda intäkterna och möta lagstadgade krav.
  • Skapa avtal enkelt med hjälp av färdiga mallar som kan anpassas efter behov.
  • Automatisera lösningar för upphandling och inköp via integreringar i produktkatalogen eller externa marknadsplatser.
  • Hantera leverantörer och få tillgång till analyser och insikter om avtalsanvändningen som gör det möjligt att förbättra de strategiska leverantörsvalen.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur kommuner kan skapa den motståndskraft och flexibilitet som krävs för att agera och utvecklas i en föränderlig omvärld.
  • Visualisera historiska personalomkostnader och simulera organisationsförändringar.
  • Förstå medföljande effekter och inkludera kommentarer som stöder signering.
  • Implementera nya organisationsstrukturer enkelt.
  • Säkerställ att nya medarbetare kan påbörja arbetet snabbt.
  • Förbered organisationen för kontinuerlig förändring.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur kommuner kan underlätta för medarbetarna att nå sin fulla potential.
  • Planera för framtidens arbetsstyrka.
  • Skapa förutsättningar för flexibla arbetsarrangemang.
  • Ge medarbetare fler möjligheter via självbetjäning och ”Så här gör man”-instruktioner.
  • Utveckla medarbetarna med nätbaserade utbildningar.
  • Sätt upp mål som överensstämmer med organisationens strategi och granska resultaten regelbundet.
  • Ta del av personalens åsikter – vilka ofta arbetar på distans – genom pulsundersökningar och utvecklingsåtgärder.
  • Upprätthåll en central och enskild informationskälla för varje medarbetare.

  Med hjälp av:

  Rätt för den offentliga sektorn – rätt för er organisation

  Vår nya generation SaaS-lösningar är utformade för att stötta kommuner att öka produktivitet, 
  minska kostnader samt skapa förutsättningar för framtida utveckling och digitalisering.

  Digitaliseringen av samhället 2023: Den offentliga sektorn

  Ta en titt på hur andra organisationer i den offentliga sektorn hanterar utmaningarna med att ställa om den operativa verksamheten i vår senaste studie med Vanson Bourne.

  Bild: Digitaliseringen av samhället: Den offentliga sektorn 2023

  Framtidens utmaningar: Digitaliseringen i den offentliga sektorn

  Läs mer om utmaningarna i en värld efter covid-19 och hur digitalisering kan underlätta leveransen av samhällstjänster och öka krisberedskapen.

  Bild: E-bok om digitalisering i den offentliga sektorn

  Våra kunder berättar

  Unit4 hjälper offentliga verksamheter att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.

   Automatiserade arbetsflöden och förbättrad rapportering

   Digital transformation för att snabba upp processerna och ta ekonomihanteringen till nästa nivå för detta Kommunförbund.

   Ta reda på mer

   Bild: Informationsblad för Unit4:s kundberättelse om Metro Vancouver

   Unit4:s Cloud ERP frigör 200 000 GBP för ytterligare tjänster

   Den här ledande kommunen implementerar moderna digitala tjänster som en viktig del i att maximera effektiviteten, effektivisera tjänsteleveransen och förbättra invånarnas upplevelse.

   Ta reda på mer

   Bild: Unit4:s kundberättelsen om Southampton Council

   Skapar en flexibel framtid för HHNK

   Unit4 ERP gör det möjligt för denna stora vattenmyndighet i Nederländerna att utveckla ekonomihanteringen och leverera mer effektiva allmännyttiga tjänster.

   Ta reda på mer

   Bild: Unit4:s kundberättelse om HHNK

   Kundintervju: Wokingham Borough Council

   I den videon berättar kommunen hur de skapade ett av Storbritanniens mest digitala backoffice, trots svårigheter med finansieringen.

   Läs mer

   Betrodd av tjänsteorganisationer över hela världen.

   Se hur våra produkter och tjänster hjälper organisationer som eran att förändra både sättet de drivs och hur medarbetarna upplever sitt arbete.

   Läs mer

   Leende kvinna med knäppta händer höjda som i ett firande

   Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig.

   Begär en personlig systemvisning med en av våra konsulter.