Skip to main content

Offentlig sektor balanserar mellan transformationsstrategi och verksamhetens begränsningar

från  december 7, 2023 | 4 min läsning

Transformationsarbetet i den offentliga sektorn går trögt på grund av ändrade prioriteringar och verksamhetsbegränsningar.

De största utmaningarna som begränsar förmågan att förändras är:

  • Ändrade prioriteringar hindrar förändringsprojekt
  • Ledarskapet vill inte förändra
  • Äldre back-office system gör organisationen osmidig
  • Medarbetarna vill inte förändra

De flesta organisationer inom offentlig sektor upplever ett ökat tryck på effektivisering men kämpar för att fortsatt kunna leverera samhällstjänster utan skattehöjning. De står även inför utmaningar när det handlar om att anställa rätt medarbetare och att komma i kapp med eftersläpande arbete

Övergripande har det skett en nedgång vad gäller övervakningen av kvalitet och framgång i tjänsteleveransen.

Detta tyder på att offentliga organisationer världen över har svårt att klara sig i det nuvarande ekonomiska resultatet.

 

 

Faktorer, som under de senaste 24 månaderna, har påverkat hur framgången i transformationsprojekt mäts i den offentliga sektorn:

  • Ökad press att leverera effektivitetsbesparingar (37%)
  • Krav utifrån på att förbättra insynen i utgifterna (34%)
  • Ökad andel centrala tjänster/delade tjänster (33%)

Detta prioriterar organisationerna för att hitta besparingar: 

  • Använda lösningar med lägre kostnader som ger effektivitetsvinster genom samarbete (33%)
  • Gå över till en kortare arbetsvecka för att spara lönekostnader (30%) 
  • Nedskärningar i medborgar- eller samhällstjänster (29%)

Men om dessa metoder inte tillämpas på ett intelligent sätt kommer de sannolikt bara att leda till ökad komplexitet och att organisationerna hamnar på efterkälken när vi återgår till mer stabila förhållanden.

Vill du ta del av fler insikter från vår undersökning?

För att få en mer komplett bild av de dilemman offentliga organisationer står inför och hur dessa kan övervinnas kan du ladda ner hela vår rapport State of the Digital Nation in Public Sector 2023.

Håll dig uppdaterad