Skip to main content
Hem
a yellow light bulb with a yellow background

Byggföretagen riskerar att inte se skogen för alla träd

från  april 14, 2021 | 3 min läsning

Byggbranschen har i jämförelse med många andra branscher en lång tradition av strikta arbetssätt, med lika strikt organisation som en naturlig följd. Det innebär ofta en bristande översikt som medför en risk att digitalisering genomförs separata insatser i olika delar av verksamheten, i så kallade silos. Det innebär att den fulla potentialen för effektivisering inte nås.

Informationsmodellering för byggprojekt (BIM, Building Information Modeling) är ett exempel på en lösning som har potential att sammanföra alla olika delar av verksamheten, med deras olika digitala lösningar. Men än har man inte kommit så långt. Det handlar om att knyta ihop en mängd olika tillämpningar: virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR), drönare, 3D-skanning, -analys och -utskrifter, robotlösningar och andra typer av automatisering, självkörande fordon, maskininlärning och andra AI-lösningar, dataanalys och användning av digitala tvillingar, med mera. Och då har vi inte ens nämnt affärssystem som är anpassade för byggprojekt.

Kort sagt, det blir en komplext när olika digitala lösningar, läs IT-system, införs för olika tillämpningar. I stället för att utnyttja kraften i en övergripande informationsmodell får man lägga tid, energi och pengar på att i bästa fall lyckas integrera alla de olika lösningarna på ett godtagbart sätt. Risken är uppenbar att inte ens det hinns med.

Ett modernt affärssystem är en idealisk knutpunkt för de olika tillämpningar som kan dra nytta av en enhetlig informationsmodell. Det gäller inte minst för möjligheterna att hantera och presentera information på olika enheter. Arbetets natur gör att mobilitet är av yttersta vikt. Folk befinner sig trots allt på olika fysiska platser när de sköter sina arbetsuppgifter.

Mobilitet och möjligheten att använda olika klientenheter, som smartmobiler, är viktig ur flera synpunkter. Inte minst för att kunna erbjuda moderna arbetsverktyg till yngre medarbetare.

För att lyckas krävs det att tänka helhet från början när nya lösningar införs. Det är en utmaning i en bransch som av tradition innefattar olika verksamheter, ofta med vattentäta skott mellan varandra. Det visar sig i organisationen av de flesta stora byggprojekt, med olika underentreprenörer som kanske inte ens känner till varandras namn.

Det företag som har totalansvaret för ett byggprojekt behöver alltså inte bara knyta ihop informationen för olika delverksamheter. Man måste även knyta ihop olika företag som är inblandade i projektet.

Läs mer om Unit4 MAP-applications, ett marknadsledande helhetskoncept för kalkyl, anbudshantering och projektstyrning. 

Sign up to see more like this