Skip to main content

Automatisera processer i offentlig sektor

Smiling man looking up to his right; "4U" background

Fokus på värdefulla uppgifter

Vi kan hjälpa er att automatisera många av de dagliga processerna som tar medarbetarnas tid och energi.

Icon - arrows in an anticlockwise circle with a green cog in the middle

Välinformerade beslut

Förbättra synligheten för den finansiella aktiviteten och få direkta insikter om hur beslut relaterar till budget, utgifter och avkastning.

Icon - outline of a cupped hand, palm upwards, holding a green bar chart

Medborgartjänster på nästa nivå

Ge medarbetarna inom den offentliga sektorn möjlighet att ”höja sig en nivå” och arbeta efter bästa förmåga.

Icon - outline of an open envelope showing a sheet of paper inside, with a green spanner symbol

Lås upp verksamhetsvärdet

Vi kan hjälpa er att identifiera vad det kostar att INTE uppdatera ett omodernt ekonomi- och ERP-system.

Icon - outline of a key with a green semi-circle in the top part

Er resa börjar här

I det första steget utvärderar vi er nuvarande systemlösning och de behov ni har, samt gör en analys av värdet för er verksamhet av ett eventuellt byte. Baserat på bedömningen kan vi hjälpa er att identifiera den verkliga kostnaden av att inte ersätta er föråldrade ekonomi- och ERP-mjukvara.

Ladda ned vårt faktablad om du vill veta mer om processen bakom granskningen av verksamhetsvärdet.

Cover of the Unit4 Business Value Review Factsheet

I denna branschrapport undersöker vi varför den offentliga tjänstesektorn har stora möjligheter just nuoch hur ledande verksamheter tar vara på det. Du får ta del av: läget för den offentliga tjänstesektorn idag • de åtta stora branschtrenderna • en branschanalys genomförd av sektorexperter • hur övervinna hinder för framgång • ERP för den offentliga sektorn.

Är er organisation redo att ta tillfället i akt?

Cover of the Unit4 Industry Focus brochure for the Public Sector
a woman in a paramedic uniform sitting in the front of an ambulance

ERP-system: Hur medarbetarna stärks inom den offentliga sektorn

För att organisationer inom den offentliga sektorn ska kunna tjäna medborgarna bättre, innebär detta att man har en strategi där det digitala är på första plan med ERP-system i verksamhetens kärna. Läs mer.

Ge medarbetarna inom den offentliga sektorn möjlighet till smart ekonomi- och kompetenshantering genom artificiell intelligens

I det här inspelade webbinariet presenteras goda exempel på hur myndigheter utnyttjar artificiell intelligens och smart teknik. Du får möjlighet att lära dig mer om det arbete som Unit4 gör med ledande organisationer inom den offentliga sektorn.

Man in brown jacket jums in the air looking happy

Öka värdet till medborgarna med mjukvara som ger förbättrad användarupplevelse

Upptäck hur mjukvara som ger en förbättrad användarupplevelse gör det möjligt för organisationer inom den offentliga sektorn att förbättra sina medborgartjänster.

Lyssna till Mark Gibbison, chef för Unit4 Public Services, och lär dig hur mjukvara som förbättrar användarupplevelsen hjälper organisationer inom den offentliga sektorn att minska den administrativa bördan och fokusera mer på värdedrivna uppgifter.

Greek columns of a big court house or city hall building

Boka demo

Vi har pratat mycket om att stötta medarbetarna, och skulle vilja ge
dig ett smakprov på hur framtiden i er organisation skulle kunna se ut.

Hör av dig för en personlig demo av Unit4:s ERP-mjukvara för den offentliga sektorn.