Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Unit4 HCM

Så får du ökad trivsel och lönsamhet samt maximalt värde av dina medarbetare

från  maj 26, 2021 | 12 min läsning

Att anställa nya medarbetare tar stora resurser i anspråk, och det skulle såklart vara en stor fördel om man redan innan undertecknandet av anställningsavtalet skulle få information om hur pass lönsam en medarbetare kommer att bli.
Ingen kan se in i framtiden, men det finns ett antal saker att tänka på för att kunna välja rätt person samt se till att denna någon stannar länge inom företaget. 
Unit4 har nyligen publicerat denna rapport; Employee Lifetime Value* som handlar om hur du kan öka det totala värdet för varje enskild anställd. Det vill säga hur mycket värde personen genererar under sin livscykel i företaget – från den tid hon anställs till den tid hon lämnar. 
Det låter cyniskt att prata om anställdas värde på det här sättet, men rapportens slutsats är att det mest effektiva sättet att maximera anställdas resultat är helt enkelt genom att behandla dem väl samt att se till att de är motiverade. Det finns en rad åtgärder att ta till och ju fler av dessa du genomför, desto längre stannar de anställda i organisationen och desto mer värde skapar de.

Måste vara en bra matchning
Kultur är avgörande redan i rekryteringsprocessen. Att ta reda på om en kandidat passar in i företagskulturen är en viktig uppgift som HR-avdelningen tar hand om. I nästa steg är det teamledaren som vet vilka kunskaper som krävs för arbetet som kan avgöra om kandidaten har de rätta färdigheterna.  

Minska starttiden med 30 procent
Så snart rätt kandidat har hittats bör du påbörja "preboarding", vilket bl.a. innebär att ordna så att allt administrativt arbete är färdigt redan innan första arbetsdagen. När personen väl har börjat är det viktigt att denne blir förtrogen med företagets kultur och rutiner, får regelbunden vägledning, utbildning samt gärna tillgång till en fadder under det första kvartalet. (Genom denna process har tex. Google effektiviserat tiden innan nya medarbetare producerar för fullt med 30 %). 

Prata med varandra - ofta
När det gäller ledning och utveckling ser vi att de som regelbunden får coaching och frekvent feedback presterar bättre än anställda som enbart utvärderas en eller två gånger om året. Genom att sätta upp flera kortsiktiga mål för arbetet och utvärdera dessa tillsammans med de anställda får du en bättre överblick när det kommer till teamets utveckling. Det är också lättare att fånga upp missnöje och irritation i god tid, så du kan ta itu med detta innan det blir ett problem. Över 60 procent av företagen i vår undersökning upplevde att de fick ökat värde genom regelbundna konversationer ansikte mot ansikte.

Välj empatiska ledare - inte proffs
Valet av chefer har också en stor inverkan på hur pass stort värde de anställda genererar. Jag tror att vi har alldeles för många ledare som inte borde vara ledare, men problemet är att många företag gynnar de som är duktiga inom sitt område och inte de som har goda ledarskapsförmågor. Vår undersökning visar dock på att företag där chefer är bra på att stödja, följa upp, stärka och engagera anställda har 30 procent högre omsättning än genomsnittet.

Så mycket mer än bara lönen
För att få motiverade och produktiva medarbetare måste du fokusera på en bra kultur och välbefinnande, samt på att ge beröm. Detta är grundläggande för motivation och engagemang. Enbart en bra lön kommer aldrig att kunna skapa detta utan människor måste känna att de är värdefulla och tillhör en gemenskap. Enligt LinkedIn är brist på erkännande av hårt arbete en avgörande faktor för 12 procent av dem som väljer att säga upp sig. 
Se även till att det är lätt för anställda att ge input och feedback. Och underskatta aldrig värdet av sociala aktiviteter då vänskap på jobbet visar sig öka prestandan.

Vill även du få ut det mesta av dina anställda? 
Se till att dina medarbetare får en bra start, boka in regelbundna uppföljningar, ge dem utvecklingsmöjligheter, god ledning och skapa en bra miljö. Då får du resultat.
*Rapporten baseras på resultat från forskaren Maia Josebachvili och data från vår egen HR-programvara samt även en nyligen genomförd undersökning om medarbetarnas engagemang på jobbet.

Unit4 HCM

Så får du ökad trivsel och lönsamhet samt maximalt värde av dina medarbetare

Se vad Human Capital Management kan göra för dig och dina anställda. Unit4s lösningar är utformade för att ge en överlägsen People Experience i hela organisationen.

Boka en demo

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta