Skip to main content
Vinnarna är de företag som förvandlar nya tider till nya möjligheter

Vinnarna är de företag som förvandlar nya tider till nya möjligheter

från  april 13, 2022 | 5 min läsning

Distansarbete har blivit allt mer vanligt och många av oss arbetar numer mestadels hemifrån - istället för att som tidigare spendera fem dagar i veckan på kontoret.  
Som arbetsgivare så ställs det nu nya krav för att motivera och för att behålla sina medarbetare.
Att identifiera talanger, anställa dem och sedan hålla dem motiverade är såklart utmanande - speciellt när pandemin har gjort många av oss mycket mer flexibla i våra arbetsmönster.

Hur kan vi bäst ta hand om våra medarbetare i en tid då många motivationshöjare som kretsar kring den traditionella arbetsveckan försvagas? 
Hur introducerar man nya medarbetare och hjälper dem att lära sig vårt företags sätt att arbeta? 
Hur bygger man team och får fram teamkänslan på bästa sätt i en hybridmiljö? 
Sist, men inte minst, hur behöver vi ledare förändra vårt sätt att leda team när de flesta medarbetare är utspridda på olika hemmakontor?

I en underökning gjord av LinkedIn uppger hela 41 procent att de byter arbetsgivare på grund av dålig ledning. Unit4s egna undersökningar visar att endast 15 % av alla arbetsplatser utbildar sina chefer i ledarskap – och de utbildningarna är oftast inte mer än totalt sju timmar.

Om du är ny på arbetsmarknaden och din chef endast spenderar tre dagar i veckan på kontoret, hur ser du till att du får den coachning du behöver för att växa? 
Hur kan man som hemmabaserad chef träna sin ledning och stötta sitt team?

Många har dock noterat stora möjligheter samt ökad framgång när vi har tvingats till distansarbete, bland annat en brant stigande inlärningskurva samt en utveckling som många har drömt om i decennier, men som det tyvärr krävde en pandemi för att förverkliga.

Molnlösningar, videokonferenser och andra digitala tjänster har hjälpt oss att arbeta, samarbeta samt hålla oss produktiva. Team som suttit utspridda i olika länder och som tidigare endast kunna höras på telefon och träffats ett par gånger per år, har plötsligt kunnas mötas via teams flera gånger i veckan.

På kort sikt måste vi dock ta reda på hur vi kan njuta av vår nyvunna flexibilitet utan att förlora relationer, motivation, produktivitet och laganda. 

Här är några idéer som vi tror kan ge användbar vägledning;

En plan för onboarding
Se till att dina nya medarbetare får information om era företagsvärderingar från start och en tydlig onboarding redan då kontraktet undertecknas samt att de även får en individuell onboardingplan. 

Främja intern rörlighet
Anställda söker inte jobb för livet så mobilitet inom företaget är viktigt så att de kan växa och byta roller inom organisationen samt lära sig nya saker och hålla sig uppdaterade.

Reglbundna coachningssessioner
Kontinuerlig coachning är nyckeln till att utveckla relationer mellan chefer och medarbetare.

Individuellt lärande
Anställda söker ett jobb där de kontinuerligt kan lära sig nya saker och växa som individ. Ge dem den plattformen.

Flexibel arbetsmiljö
Genom att erbjuda en flexibel arbetsmiljö ger man medarbetarna en känsla av kontroll samt ökar motivationen
.
Tydliga mål 
Ersätt årliga mål med kvartalsvisa eller halvårsvisa genomgångar och ha regelbundna samtal så att de anställda på ett enkelt sätt kan prioritera.
.
Obligatorisk ledarskapsutbildning
Både nya och nuvarande ledare behöver regelbundet träning för att hålla sig uppdaterade och bli så bra som möjligt

Främja ledare utifrån deras förmåga att leda
Välj chefer utifrån deras sätt att leda och deras förmåga att stötta, positionera, stärka och engagera sina medarbetare.

De gamla ledaregenskaperna och kompetenserna har inte nödvändigtvis förändrats. Men det är klart att dagens ledare måste våga släppa taget och leda utan att mikrostyra. Arbetet förändras och vi måste alla hänga med i tiden. 

Vinnarna är de ledare och företag som bäst och snabbast lyckas vända de nya förutsättningarna till nya möjligheter.
 

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta