Skip to main content

Bristow Group effektiviserar sin lönehantering med lösning från Unit4

från  september 28, 2022 | 3 min läsning

Helikopterbolaget, med huvudbas i Sola utanför Stavanger, hade en komplicerad löneprocess och behövde ett smidigt system som kunde förenkla denna process, valet föll på ett lönesystem från Unit4.

Det system som användes hade gradvis blivit omodernt och det var en omständig och tidskrävande process att göra löner, Bristow Group kände sig tvingade att modernisera och år 2021 anammade de lönesystemet från Unit4 - och de har inte ångrat sig. 

System anpassat för lönearter
Redovisningschef Hilde Seglem har kört poängfri lön i snart 30 år och är mycket glad över att de äntligen har ett system som förenklar flera av processerna. Tidigare använde de kalkylblad med 11 000 rader där de behövde räkna manuellt,  men nu har de ett system som är datastyrt och där efterbetalningen enligt Hilde går som en dröm. Mycket tack vare möjligheten att definiera sina egna löneslag.
Löneart är ett sätt att kategorisera olika löneslag, traktamenten eller annat i ett lönesystem. Det är vanligt att en löneart definierar olika typer av egenskaper som säger något om hur den nuvarande "lönelinjen" ska behandlas.

Med många anställda och olika roller har Bristow Group komplicerade löner, men i Unit4s lönemodul kan du sätta upp dina egna regler och formler för lönearter och detta har varit till stor hjälp. Dessutom använder de positionen aktivt och Hilde har valt att lägga upp lönearterna efter 1000-talet. De som börjar med a är fasta lönearter och på 2000-talet har hon alla variabler fördelade på de olika arbetsgrupperna.

Hilde förklarar: 
–  Det är väldigt bra och viktigt att man kan sätta upp sina egna regler. Vi kan anpassa efter behov och det är väldigt bra när man ska köra rapporter.

Mycket görs automatiskt och det finns små tidsbesparingar här och där. Hon hänvisar till ett exempel där en tekniker har skifttillägg och certifieringstillägg samt fri telefon utöver fasta löneslag. När en person med ett specifikt befattningsnummer ska registreras kommer automatiskt valda lönearter för den personen upp, vilket gör att arbetet går betydligt snabbare. 

-Jag måste säga att det nästan blir hallelujakänsla när det går så sömlöst säger Hilde. 

Kostnader och reseräkningar in i lönesystemet
Bristow Group har använt Unit4 Travel & Expenses för att hantera rese- och utläggsräkningar sedan 2004 och det fungerar väldigt bra tillsammans med lönesystemet.

– Fördelen med Unit4 Travle & Expense är att alla kurser ingår, kosten anpassas efter statens taxor och vad som ska vara skattepliktig inkomst och skatteplikt styrs av systemet, det är lysande säger Hilde.

De har inte längre papperskvitton utan alla utlägg och reseräkningar skannas eller fotograferas med mobilen och lämnas sedan in för godkännande av chefen. det importeras sedan till lönesystemet.

Bra hjälp från Unit4
På grund av den komplexa lönekörning var det en utmanande övergång till ett nytt system för Bristow Group, mentack vare en mycket god dialog med Unit4 har det gått bra och Hilde är mycket nöjd med lönesystemet.

Hilde avslutar: 

– Jag har haft otroligt bra hjälp av Unit4 och den personliga kontakten har varit ovärderlig.

Om Bristow Norway AS:
Bristow Norway AS är en del av Bristow Group, som är den ledande globala verksamheten inom innovativa, hållbara flyglösningar med vertikal start och landning. Bristow tillhandahåller besättningstransporter till ett antal energibolag med offshoreverksamhet. Bristow tillhandahåller även kommersiella sök- och räddningstjänster i flera länder, inklusive Norge. Huvudkontoret i Norge ligger på Stavanger Airport Sola och de verkar också från baser i Bergen, Florø och Hammerfest samt offshore på Ekofisk. 
Totalt arbetar cirka 400 anställda i Bristow Norway AS fördelat på piloter, tekniker, bärgare, drift- och trafikpersonal samt administration.

Foto: Ryan Weyrauch

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta