Skip to main content
class

Projektledning och öppenhet är guld för byggbranschen

Digitalisering är både en utmaning och prioritet för många inom byggbranschen. Men digitaliseringen handlar inte bara om att man ska bli effektivare - i slutändan handlar det även om ekonomisk förvaltning och överlevnad.
 
Det är inte alltid lätt att vara ekonomichef i ett byggföretag. Dels finns det inte någon större tradition för öppenhet mellan projektets ekonomi och företagets ekonomiska resultat, dels är strukturen vanligtvis sådan att när hälften av pengarna har använts är hälften av projektet klar. I praktiken fungerar det dock inte på det viset.
 
Bristen på översikt är till stor del en direkt följd av bristande digitalisering - eller en digitalisering som är utvecklad i olika avgränsade miljöer, i silos. Istället för full insyn finns det enbart ett fåtal personer som har den faktiska kunskapen om hur projekten går. Detta innebär att ekonomichefen i byggföretaget faktiskt kan tro att allt går som planerat och att marginal- och likviditetshantering är på plats - medan det motsatta kan vara fallet. 

Utan en fungerande, digitaliserad, arbetsmodell, kan otrevliga finansiella överraskningar lura bakom hörnet och gömma sig så pass bra att de inte upptäcks förrän sent i processen, eller ännu värre - för sent. Detta har slagit undan benen på många företag. 

Utmaningen i byggbranschen är att digitalisering mestadels anses vara ett nödvändigt ont för att leva upp till de senaste reglerna för offentlig byggande, och många är av uppfattningen att det är onödigt att försöka förnya och förändra något som har fungerat i så många år. Problemet med den uppfattningen är att det helt enkelt inte har fungerat. Hur kan vi vara nöjda med att innovation inom sektorn drivs av reglering och inte av vår egen förmåga och vilja till innovation och nytänkande? 
 
Med minskad synlighet i förhållande till de ekonomiska förhållandena i företaget är det extremt svårt att hitta finansiering eller säkra ekonomiskt spelrum, vilket också innebär att när projektportföljen växer organiskt ökar riskerna exponentiellt. Detta får byggföretag att bromsa i goda tider eftersom de inte har kontroll över sin ekonomiska riskexponering, medan andra i blindo tar på sig projekt utan att kunna genomskåda effekterna av riskexponeringen på verksamheten.
 
Osäker budgivning och brist på konkurrenskraft
 
Men innan ett projekt kan startas är det naturligtvis nödvändigt att lämna anbud. Denna brist på öppenhet blir också en betydande osäkerhetsfaktor. Om du inte har kontroll över var i en projektprocess du oftast stöter på oförutsedda utgifter eller har underbudgeterat, eller där det finns en oupptäckt vinst, blir budgivning en övning med alldeles för många okända faktorer. Låt oss göra våra kostnadsberäkningar baserade på utfallen från pågående eller genomförda projekt. 
 
I media kan du regelbundet läsa om stora byggprojekt som har löpt amok och att de variabler som låg till grund för projektet inte längre stämmer. Det är förödande för de involverade företagen och branschen som helhet. Och om branschen talar om digitalisering som framtiden är framtiden redan här. Om byggföretag i Sverige och Norden vill förbli konkurrenskraftiga finns det bara ett alternativ. Digitalisera! Förväntningen att det blir dyrt och besvärligt är ett direkt felaktigt antagande, även om det uppenbarligen kräver en investering.
 
Traditioner och etablerade processer kan vara svåra att hantera, men om valet är mellan att kunna driva ett hälsosamt företag eller förlora pengar och slutligen stänga, kan det vara mindre svårt att göra ett val att digitalisera medan du kan - och när du själv har ett val.
 

Läs mer om Unit4 MAP-applications, ett marknadsledande helhetskoncept för kalkyl, anbudshantering och projektstyrning. 

Sign up to see more like this