Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Woman holding a card board cloud

Svar på vanliga frågor om implementering av Cloud ERP

från  oktober 19, 2023 | 5 min läsning

Nu håller inte längre resonemanget ”varför ändra på något som fungerar?”. Då har man troligen inte förstått fördelarna med ett molnbaserat ERP.

I den här artikeln svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om migrering av ERP till molnet för att hjälpa er att ta steget.

Klikk her for å lese ERP-brosjyren Gated

Varför molnbaserad ERP?

En tjänsteorganisation är bara så produktiv som sina medarbetare. Så hur kan ni få era medarbetare mer engagerade och produktiva?
ERP (Enterprise Resource Planning) involverar flera funktioner i organisationen som exempelvis ekonomi, projekt, inköp, rapportering, prognoser och löner. Med ett molnbaserat ERP integreras dessa funktioner.

Från början var molnet en lösning som lät nytänkande organisationer utveckla processer, identifiera besparingsmöjligheter och effektivisera. Nu har utvecklingen gått vidare till nästa nivå och utgår mer från medarbetares och kunders behov vilket accelererar innovation och tillväxt. Med tjänster som realiserar molnets fulla potential genom att förbättra hur ni samarbetar, använder data och möjliggöra effektivt distansarbete.

Med ett molnbaserat ERP som sätter människan i fokus rustar ni organisationen för dagens och morgondagens utmaningar.

Molnbaserad ERP - Vanliga frågor

Här får du svar på 4 vanliga frågor om migrering till cloud ERP:

"Vi vill flytta vår ERP till molnet, men Unit4:s lösning tar bort vår tillgång till databasen och tar bort AG16:or - Varför? Det tar bort alla fördelar med att migrera."
En direkt databasanslutning är i princip ett no-go vid molnleverans. Den största anledningen till detta är förändringen av ansvaret. I SaaS är din leverantör (t.ex. Unit4 i detta exempel) ansvarig för prestanda och säkerhet. Direkt åtkomst till databasen med hjälp av AG16:or kan allvarligt äventyra detta på grund av ogiltig databasinmatning.

Utöver det revideras Unit4 Cloud regelbundet av tredje part i SOC 1 och SOC 2 standarderna. Möjligheten att ändra data på ett icke-spårbart sätt är inte acceptabelt ur detta perspektiv. Ni bör fråga er vilken risk det innebär när anställda kan ändra data som bankkontonummer och belopp utan någon validering eller auktorisering. I en Unit4 SaaS-miljö kan AG16:or och/eller ACT:er tillåtas, men endast efter att de har granskats av leverantören. För att göra migrationen enklare har vi infört en standardiserad, enkel övergångsväg till Unit4 SaaS.

Vilka dolda kostnader - som nya programvaru- och tjänsteköp - kräver en migrering till molnet?
Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa till er ERP-leverantör. SaaS-produkter kan ha något högre månadskostnad. Detta kan ibland kännas avskräckande, särskilt i osäkra ekonomiska tider. Men de flesta organisationer kommer att finna att molnlösningar generellt sett överträffar lokala implementeringar när det gäller totalt värdeskapande över livstiden för lösningen.

Unit4 har en transparent strategi när det gäller migrering till molnet. Vi samarbetar nära våra kunder för att identifiera exakt vilka kostnader nödvändiga förändringarna innebär (processer, integrationer, anpassningar). Detta innebär att ni på förhand får en tydlig specifikation på alla kostnader som rör er migrering i ett standardiserat arbetsutlåtande och beskriver själva tjänsten i en tjänstebeskrivning.

Om uppdateringar sker automatiskt i molnet, vilken garanti finns det för att en oönskad uppdatering inte kommer att kollidera med andra element i IT-infrastrukturen?
För det första är det vårt ansvar att säkerställa att er infrastruktur och programvara alltid fungerar sömlöst tillsammans och att användare aldrig upplever sådana problem. För det andra, med hundratals kunder i molnet, måste våra uppdateringar rullas ut smidigt utan att påverka dem negativt. Och om du någonsin upptäcker någon brist, gör vi det till vår högsta prioritet att lösa det så att kunderna påverkas så lite som möjligt.

För att göra detta informerar vi alltid om kommande uppdateringar innan vi implementerar dem, så att kunderna kan förbereda sig för att testa, utbilda och anpassa sig till nya funktioner.

Hur levererar molnbaserad ERP en mer modern kundupplevelse?
Äldre ERP-system är ofta byggda för mer stabila affärsmiljöer och för organisationer med fasta tillverknings- eller produktionsflöden. De är helt enkelt inte utformade för att regelbundet och snabbt ändras, uppdateras eller integreras med andra lösningar. Detta blir ett problem när det är fundamentalt för organisationer idag att kunna utveckla ny funktionalitet snabbt för att möta kundernas behov. 

Att leverera moderna kundupplevelser med äldre ERP-system är ett problem för många företag, vilket tvingar dem att investera i dyra "snabba lösningar" och komplexa tillägg som kräver mycket manuellt arbete, tid, kostnader och underhåll. Det innebär också att organisationer reagerar långsammare på förändringar, vilket skapar ineffektivitet och dåliga kundupplevelser.

Hur löser molnet detta? Dagens organisationer behöver molnbaserade tjänster med mikrotjänstbaserad arkitektur och API:er som integrerar med allt för att skapa en mer flexibel kärn-ERP-plattform med inbyggd analysförmåga.

Moderna ERP-system är inte bara flexibla, de är också användarvänliga. De frigör era medarbetare från administrativa arbetsprocesser och repetitiva uppgifter. På så sätt kan de lägga mer tid på värdeskapande arbete som är viktigt för att attrahera, stödja och behålla kunder.

Är det en utmaning att implementera ett molnbaserad ERP?

Trots farhågor innan erkänner de flesta fördelarna med en molnmigrering. Att flytta till molnet erbjuder betydande fördelar som förbättrad skalbarhet, produktivitet, minskade driftskostnader och, kanske viktigast av allt, enklare distansarbete.
I själva verket svarade 69% i vår senaste undersökning att de "till viss del" eller "i hög grad" håller med om att "migrering till en molnbaserad ERP-miljö skapar betydande affärsvärde" Detta väcker en självklar fråga: varför gör inte fler det?
Anledningen är en uppfattning om att migreringen medför utmaningar. Sammantaget förväntade sig nästan tre fjärdedelar av beslutsfattarna som vi talat med att det skulle vara betydande utmaningar med en ERP-migrering till molnet - oavsett om de hade migrerat eller inte.

Men vår forskning visade att de utmaningar som de som redan övergått till en molnbaserad ERP upplevde alltid var mindre allvarliga än förväntat. Vi fann också att för de som hade migrerat var utmaningarna från daglig drift av molnbaserad ERP mycket mindre än själva migreringen.

Hur kan Unit4 cloud ERP hjälpa er?

Unit4 ERP innebär ett smartare sätt att arbeta och hjälper era medarbetare att kunna fokusera på det som verkligen betyder något: deras egen framgång och organisationens framgång.
Våra molnlösningar lyfter er organisation genom att erbjuda översikt och kontroll över alla aspekter av funktionerna ekonomi, projekt, inköp, rapportering, prognoser och löner.

För mer information se kort video här eller klicka här för att boka en demo.


 

Håll dig uppdaterad!