Skip to main content

Vad kostar ERP-systemet egentligen?

från  september 12, 2023 | 4 min läsning

Innovation och effektivitetsförbättringar begränsas av föråldrade system. Detta gör det svårt att genomföra avancerade moderniseringsinitiativ som exempelvis processautomatisering. Föråldrade system hindrar även organisationen från att samla in data för analys, fatta beslut baserade på insikter, optimera resursfördelningen för bättre lönsamhet samt attrahera och behålla den expertis som krävs för att möta växande kundbehov.

Framåtriktade företag svarar på förändringar och ökar produktiviteten genom att använda molnbaserade ERP-system. Detta eliminerar arbetsuppgifter med lågt värde, gör arbetet mer effektivt, minskar kostnaderna och gör att medarbetarna kan fokusera på intäktsgenererande arbete och hjälpa kunderna.

Även om det finns tydliga fördelar med att implementera molnbaserade ERP-system är många organisationer oroade över kostnaderna. Trots att SaaS-lösningar konsekvent överträffar lokalt installerade lösningar (on prem) när det gäller användarupplevelse, flexibilitet, stabilitet och implementering, kan den totala ägandekostnaden (TCO) för en molnbaserad lösning vara högre än för en on prem-lösning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att SaaS ERP-system också förbättrar prestandan och medarbetarupplevelsen, vilket ger ett större värde. Vi rekommenderar en grundlig utvärdering av TCO för molnbaserade affärssystem, en utvärdering som tar hänsyn till det värde som genereras av lösningen och dess förmåga att tillgodose organisationens behov

Traditionella TCO-kalkyler bortser ofta från kostnaderna för uppgraderingar av mjuk- och hårdvara, kraven på interna IT-resurser för underhåll, anpassning och support, samt supporthantering och hur dessa krav påverkar organisationens totala produktivitet. SaaS-system eliminerar många av dessa kostnader.

I osäkra tider krävs en mer flexibel strategi och ett anpassningsbart tankesätt när affärsargumenten ska presenteras.

Eftersom flera viktiga resultatindikatorer för tjänsteföretag har dalat under det senaste året är organisationerna mer kostnadsmedvetna än någonsin. Ändå är det viktigt att anpassa verksamheten till utmaningar som att rekrytera och behålla talanger, upprätthålla lönsamheten när kundernas budgetar krymper och hantera de allt mer komplexa projekten.

För att lyckas måste ni se till att er organisation har en robust och anpassningsbar grund som snabbt kan hantera förändring och samtidigt skapa en stabil och intuitiv arbetsmiljö för medarbetarna. Det innebär att man måste använda en plattform som möjliggör anpassningsbara och tydliga arbetsflöden.

Hur användarupplevelsen skapar värde 

Användarupplevelsen bör vara en av de viktigaste fördelarna med ett affärssystem, särskilt för nya SaaS-affärssystem. ERP-system påverkar arbetsflödet i nästan alla delar av organisationen. De flesta användare är dock inte "superanvändare" och använder bara systemet för ett fåtal uppgifter. Därför kanske de inte inser systemets fulla kapacitet att hantera arbete och administration.

Många organisationer upptäcker under revisioner och granskningar av interna system att de faktiskt har funktioner för att hantera arbetsflöden, men att dessa funktioner för närvarande hanteras med hjälp av kalkylblad och e-post. Problemet uppstår när användarna inte kan hitta dessa funktioner i systemen på grund av en förvirrande eller icke-intuitiv användarupplevelse. I sådana fall är det som om funktionerna inte existerar alls.

En förbättrad användarupplevelse leder till bättre anpassning och ökad användarnöjdhet, vilket ökar produktiviteten och bidrar till det nya systemets övergripande nytta. En bra användarupplevelse kan också bidra till att attrahera och behålla talanger. Yngre medarbetare är mindre villiga att lära sig föråldrade system, och de långsiktiga kostnaderna för att inte uppgradera för att möta deras behov och prioriteringar kan vida överstiga den marginella ökningen av driftskostnaderna som kommer med prenumerationskostnader.

Vill du veta mer? 

Att byta ut gamla system kan verka skrämmande, men att vänta med att migrera till molnet påverkar användarupplevelsen negativt och i slutändan lönsamheten. Läs mer om hur det kan kosta mer att undvika att ersätta äldre system än att investera i moderna verktyg inklusive riskexponering, operativa brister och strategisk inflexibilitet i denna e-bok.

Håll dig uppdaterad

Bryce Wolf

Bryce Wolf

Senior Manager, Industry Solutions

Bryce Wolf is a Senior Manager of Industry Solutions at Unit4 and is responsible for the delivery of Unit4’s product strategy for our strategic verticals. He is responsible for the delivery of Unit4’s PSO Industry Models and MESH, and works closely with Product Directors to ensure a complete end to end solution for Professional Services Organizations. Bryce has experience in consulting and product strategy at Oracle+NetSuite, JDA Software, FinancialForce, and management consulting firms prior to joining Unit4 in 2021.

Mer från Bryce