Skip to main content
Man in red shirt holding a computer

De viktigaste prioriteringarna och utmaningarna för en modern IT-chef

från  oktober 9, 2023 | 3 min läsning

Rollen som Chief Information Officer (CIO) ser idag väldigt annorlunda ut jämfört med 35 år sedan. På 80-talet var CIO:n i första hand begränsad till IT-avdelningen och hade en backoffice-roll, medan CIO:n idag har en bredare roll i företaget, och fokuserar mindre på hårdvara och mer på verksamhetens framtid. Rollen handlar nu om innovation, strategi och att säkerställa samverkan över organisationen.

CIO:s förändrade fokus och de viktigaste utmaningarna

CIO:s utmaningar har förändrats och CIO:n är nu ansvarig för att skydda företagets intellektuella tillgångar och resurser mot allt vanligare nätverkshot. Till exempel stal hackare en halv miljard personuppgifter bara under 2018. Om det blir en dataläcka får CIO:n skulden vilket mefört att CIO-prioriteringarna har förändrats avsevärt de senaste åren.

En färsk undersökning av CIO Magazine visar att CIO:er är mest angelägna om att hålla organisationen säker. Det inkluderar både cybersäkerhet, integritet och regelefterlevnad. Andra viktiga prioriteringar för den moderna CIO:n är ökad digital närvaro, modernisering av ledningsprocesser, avveckling av datacenter och användning av dataanalys.

Under åren har CIO:s roll och prioriteringar förändrats från att fokusera på värdebevarande till värdeskapande:
"Eftersom IT är ryggraden i de flesta funktioner, utgör teknikinvesteringar en växande andel av organisationers utgifter, och många intressenter i organisationen förväntar sig att dessa investeringar är anpassade till affärsstrategin", skriver Wall Street Journal.

När organisationer lägger allt större tonvikt på teknik förväntar sig VD:er att CIO:er driver innovation i hela organisationen.

Vad är viktigt för CIO?

Storleken på organisationen och den bransch den verkar inom avgör vilka ansvarsområden och funktioner en CIO har. Generellt fokuserar de i tjänstesektorn mer på att förbättra processer än i andra branscher. Inom denna sektor är CIO sannolikt en del av ledningsgruppen.

CIO:n spelar en viktig roll i arbetet med att:

• Stärka integrationen mellan verksamheten och IT
• Förbättra avkastningen på IT-investeringar
• minska riskerna med ett datadrivet  arbetssätt

Ny forskning visar att CIO:er i tjänsteorganisationer inte längre har kontroll över de totala IT-utgifterna. Mer än 60 % av stora globala företag tillåter andra avdelningar än IT att leda digitala och tekniska investeringar.

Anledningen till denna utveckling kan vara investeringar i artificiell intelligens (AI) och automation, som driver en ny strategi där det inte längre finns en separat affärs- och teknikstrategi, utan snarare en holistisk strategi som drivs av teknik, enligt Steve Bates, global chef för CIO-rådgivning på KPMG. Även om denna strategi kan vara farlig på grund av integritets- och cybersäkerhetsrisker, kan organisationer som balanserar verksamhet med IT-ledda utgifter fortfarande dra nytta av den.

Utmaningar som CIO:er står inför idag

CIO:er  bör ha människan i fokus då de är organisationens viktigaste tillgång. 

"Att sätta människ i centrum för teknikstrategin belyser en av de viktigaste aspekterna av teknik; hur det påverkar kunder, anställda, affärspartners, samhället eller andra viktiga målgrupper", säger Brian Burke, vice vd för analysföretaget Gartner. "Man skulle kunna hävda att alla av organisationens handlingar kan hänföras till hur de påverkar dessa individer och grupper, antingen direkt eller indirekt."

Och detta är inte den enda utmaningen. Föråldrad programvara gör processer som en gång var enkla mycket mer komplicerade än de behöver vara. 48 % av IT-cheferna säger att de har fler applikationer än de faktiskt behöver, och 70 % säger att minst 20 % av deras applikationer är "överflödiga". För att lösa detta problem bör CIO:er integrera programvara och system för en bättre hantering av resurser, människor och leverantörer.

Enligt Capgemini håller antalet applikationer på att nå en kritisk massa och modern ny teknik har dykt upp.

"Det är inte längre en fråga om huruvida man ska rationalisera sin IT-infrastruktur, utan snarare när och hur man gör det."

I framtiden kommer CIO:er också behöva bli mer synliga. Eftersom IT-personal kräver större transparens från chefer, måste CIO:er vara mer transparenta och ta mer ansvar. För vissa CIO:er, , kommer detta att vara en kulturchock, men just nu är transparens viktigt.

"När det gäller att uppnå affärsrelevans tror CIO:er att transparens är grunden för att omvandla strategi till genomförande", säger CIO Magazine. "Med det tror CIO:er att en delad förståelse, vision och till och med syfte kan skapas."

De viktigaste prioriteringarna för CIO

Det förväntas att fler CIO:er kommer att prioritera innovation framför information, med fokus på ny teknik och trender som främjar affärstillväxt. Maskininlärning och artificiell intelligens blir allt vanligare , och kunniga CIO:er kommer att nyttja dessa tekniker i sitt digitala transformationsarbete.

Det blir också ett större och tydligare fokus på automatisering. De senaste verktygen gör det enkelt att automatisera uppgifter relaterade till de äldsta och mest föråldrade systemen. 

Molnmigrering kan vara en möjlighet för CIO att ta ledningen för förändringsarbetet

Molnet är det självklara valet för CIO:er som vill modernisera sin IT-portfölj. Vissa CIO:er är fortfarande ovilliga att ta steget, eftersom de är oroliga att förlora kontrollen. Men molntjänster kan ge fördelar med datahantering, katastrofåterställning och lagring.. Med tanke på potentialen för automatisering och systemintegration är en migrering vettigt, särskilt för tjänsteföretag som kan skapa enorma processeffektiviteter och förbättringar av tjänsteleveranser i molnet.


En modern CIO kommer att skräddarsy en molnlösning utifrån organisationens storlek, skalbarhet och krav.

COVID-19 och distansarbete

Covid-19-pandemin har snabbt förändrat IT-branschen och IT-chefer måste anpassa sig. De bör omvärdera sina prioriteringar och sina teams kompetens, eftersom IT-budgetar kan minska.
På grund av den ökande trenden med distansarbete har många organisationer flyttat sina applikationer till molnet

Till sist

Under de senaste 35 åren har CIO roll och ansvar förändrats dramatiskt. De har kommit ut från IT-avdelningen för att hävda sin plats i ledningsgruppen. CIO-rollen är mer relevant än någonsin och viktig för organisationens framgång.
Hur kan Unit4 hjälpa er?

Unit4 kan hjälpa din organisation att få den tekniska infrastrukturen på plats så att organisationens processer kan utvecklas och stärka er viktigaste resurs – medarbetararna.

Unit4 erbjuder en ERP-plattform som är skräddarsydd för ditt företags specifika behov. Detta inkluderar att skapa en enhetlig upplevelse för alla backoffice-funktioner, samt att skapa en helt integrerad applikationsmiljö över hela organisationen. Våra HR- och FP&A-lösningar förser även den moderna CIO:n med uppdaterad information som är väsentlig för att fatta mogna strategiska beslut och säkerställa att organisationens tekniklösningar stödjer de övergripande målen.

För att ta reda på mer, klicka här för att boka en demo och se vad vår ERP-lösning kan göra för din organisation.

VANLIGA FRÅGOR:
 

Vad är skillnaden mellan CIO och CTO?
CIO är IT-avdelningens ansikte utåt, både för internt och externt. Deras roll är att hålla kompatibla affärsprocesser igång effektivt så att företaget är produktivt och fungerar smidigt.
CTO:s externa fokus ligger på kundernas behov och hur verksamheten kan stötta eventuella partnerföretag som levererar lösningar baserade på verksamhetens kärnteknologi.

Vilka färdigheter bör en CIO ha?
CIO:n måste ha organisatorisk kompetens för att bygga den affärs-IT-infrastruktur som stödjer affärsmålen. Det är också viktigt att de kan kommunicera effektivt med olika grupper, inklusive anställda, icke-tekniska avdelningar, leverantörer, styrelsemedlemmar och andra i ledningsgruppen och anpassa sitt språk till vem de vänder sig till. Ledarskap och vägledning, strategiskt och proaktivt tänkande samt en vision för företaget är också viktiga färdigheter för en CIO.

Hur teknisk bör en CIO vara?
För en CIO är det viktigt att ha både teknisk kompetens och affärsförståelse. De ska kunna djupdyka i tekniken vid behov, men också ha god kunskap om marknaden och branschtrender.
 

Håll dig uppdaterad!