Skip to main content

Hur mycket kostar ert gamla affärssystem?

I dagens affärsklimat måste organisationer vara flexibla och motståndskraftiga för att hålla jämna steg med konkurrenterna. ERP-lösningar (Enterprise Resource Planning) spelar en avgörande roll för att effektivt kunna utnyttja ny teknik. Men om dessa lösningar inte uppdateras regelbundet riskerar organisationer att stöta på problem som kommer att kosta både tid och pengar. 

I den här bloggen tar vi en närmare titt på hur föråldrade IT-system begränsar ett företags förmåga att ligga steget före och förbättra sin motståndskraft. 

Föråldrade IT-system utgör en risk för organisationens motståndskraft 

I en tid av ökad konkurrens och snabbt föränderliga affärsvillkor är det avgörande att organisationer kan anpassa sig och reagera snabbt. Det är här den organisatoriska motståndskraften kommer in i bilden - organisationens förmåga att hantera oväntade utmaningar, återhämta sig från störningar och fortsätta att fungera under nedgångar.

Gamla, omoderna IT-system kan vara en stor utmaning när det gäller att uppnå motståndskraft. Dessa system saknar ofta den flexibilitet som krävs för att hålla jämna steg med konkurrenterna. De kan också utgöra en säkerhetsrisk och kräva mer underhåll än moderna, molnbaserade system. De kan vara svåra att integrera med nyare teknik, vilket begränsar företagets möjligheter att använda nya lösningar. Företag som förlitar sig på föråldrade system kan därför reagera långsammare på förändringar på marknaden och ha begränsad förmåga att dra nytta av nya möjligheter. 

Molnbaserad teknologi 

Äldre IT-system kan orsaka allvarliga störningar i affärsverksamheten och hindra en organisations förmåga att anpassa sig till förändringar på marknaden. Molnbaserad teknologi, däremot, erbjuder den flexibilitet, skalbarhet och säkerhet som kan hjälpa organisationer att stå emot även de mest utmanande förändringarna.

Med molnbaserade lösningar kan organisationer minska kostnaderna för och komplexiteten i att underhålla äldre eller lokala system, samtidigt som de kan utnyttja avancerad teknik som maskininlärning och artificiell intelligens. Detta gör det möjligt för organisationer att effektivisera verksamheten, förbättra beslutsfattandet och uppnå större effektivitet inom alla områden. 

Utöver ovan nämnda fördelar kan molnbaserad teknik också bidra till att göra organisationer mer motståndskraftiga genom att möjliggöra distansarbete, katastrofåterställning och snabb anpassning till förändringar på marknaden. Covid-19-pandemin har visat att företag som snabbt kunde ställa om till distansarbete hade en betydande fördel jämfört med dem som inte kunde det.

I slutändan är molnresan en viktig investering i en organisations framtid. Genom att använda modern teknik och moderna strategier kan ni positionera er organisation för långsiktig framgång.

Så om ni vill stärka organisationens motståndskraft bör ni överväga att gå över till molnbaserade lösningar. 

Några av fördelarna med molnbaserad teknologi

 1. Bli mer flexibel och anpassningsbar: Molnbaserade lösningar gör tjänstebaserade organisationer mer flexibla och anpassningsbara. Med en molntjänst kan organisationer skala upp eller ner sin IT-infrastruktur efter behov, vilket kan vara en stor fördel för organisationer som växer snabbt eller behöver reagera snabbt på förändringar på marknaden.
 2. Bättre samarbete: Molntjänster kan hjälpa företag att samarbeta bättre, både internt och med kunderna. Med molnbaserade projekthanteringsverktyg och kommunikationsplattformar kan medarbetare samarbeta sömlöst och dela data och information i realtid. Detta kan leda till ökad effektivitet, snabbare beslutsfattande och bättre resultat för kunderna. 
 3. Högre nivåer av säkerhet och dataskydd: Detta är särskilt viktigt för tjänstebaserade organisationer som hanterar känslig information, t.ex. finansiella data eller personlig kundinformation. Med molnbaserade säkerhetslösningar kan företagen dra nytta av stark kryptering, säkerhetskopiering av data och flerfaktorsautentisering, vilket minskar risken för dataintrång eller cyberattacker.

Uppdatera er IT-infrastruktur 

Beslutet att uppdatera sin IT-infrastruktur kan verka skrämmande, särskilt om man har ett komplext, äldre system. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis är kostsamt att byta ut föråldrade system. 

Innan ni går över till ett molnbaserat system bör ni göra en grundlig genomgång av er nuvarande IT-infrastruktur. Översynen bör omfatta identifiering av eventuella problem eller begränsningar som håller organisationen tillbaka. 

När ni är klara över vad som behöver förändras är nästa steg att hitta en leverantör som förstår din bransch och kan erbjuda lösningar som uppfyller era specifika behov. 

Ni skall leta efter en leverantör som är specialiserad på molnbaserade lösningar för er sektor. De kommer att ha en grundlig förståelse för de unika utmaningar ni står inför och kommer att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som kan hantera era utmaningar.

Vad utmärker Unit4 ERPx och hur kan vi hjälpa din organisation? 

 • Vision för framtiden: ERPx har en tydlig plan och vision för framtiden som är tillräckligt flexibel för att möta era unika och föränderliga behov.   
 • Innovation och förbättringar: ERPx förändras ständigt genom innovation och förbättringar; vi fokuserar inte bara på att utveckla nya produkter, utan också på att anpassa oss till våra kunders föränderliga behov. 
 • Enhetlig integration av affärsprocesser: modulära ERP-funktioner i en miljö som kräver lite  eller ingen programering.
 • Lätt att expandera: Funktioner för finansiell planering och prognoser, funktioner och integration för HR och talent management samt enkel koppling till tredjepartslösningar. 
 • Fokus på behov: Unit4 Industry Mesh bygger vidare på ERPx med ett särskilt fokusbehoven hos tjänstebaserade organisationer, vilket gör att ERP-systemet kan integreras med den ständigt växande portföljen av molnapplikationer.
 • Djup branschförståelse: Vi har en djup förståelse för tjänstebasereade verksamheter  specialiserade på programvara för projektorienterade serviceorganisationer där människorna står i centrum. 
 • Förenkla och automatisera arbetsflöden: Vi vet att effektivisering och automatisering av arbetsflöden och intelligent planering av organisationens ekonomi med hjälp av rätt teknik spelar en viktig roll.
 • Lätt att implementera: Vår teknik är enkel att implementera och kräver inte inköp av kostsamma implementeringstjänster.

Att modernisera sin IT-infrastruktur är avgörande för att stärka sin organisations motståndskraft och konkurrenskraft i dagens dynamiska affärsmiljö. Genom att utnyttja fördelarna med molnbaserad teknik kan ni se till att din organisation är rustad för att anpassa sig och nå framgång, även när oförutsedda utmaningar uppstår. 

Läs mer om vad Unit4 kan erbjuda här för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att uppdatera er IT-infrastruktur.

Håll dig uppdaterad