Skip to main content

Unit4 FP&A rankas högt i BARC Planning Survey 2023

Vi är mycket glada över att kunna berätta att Unit4 FP&A än en gång rankas högt inom flera områden i BARC:s senaste undersökning. Unit4 FP&A får höga betyg och anses vara ledande på 17 olika punkter i 5 olika grupper och bland annat rapportering/analys, flexibilitet, användarvänlighet och produktnöjdhet. Detta bidrar till att befästa vår position som en marknadsledande CPM-plattform som ger betydande fördelar för sina kunder.

Om undersökningen

BARC Research är experter inom området och har under 20 års tid hjälpt tusentals företag över hela världen att välja den programvara som bäst uppfyller deras strategiska krav och ger affärsnytta. BARC är leverantörsoberoende och bygger sin omfattande forskning på beprövade metoder och hjälper företag att spara tid och pengar och att välja rätt programvara. 

Årets upplaga av studien är en specialproducerad sammanfattning av BARC med fokus på leverantörer av FP&A-programvara och betygen sätts baserat på feedback från kunder. Detta ger läsaren en tydlig överblick som är enkel att ta till sig. 

Detta är den 9:e upplagan av BARC:s studie där FP&A-leverantörer har betygsatts i 8 referensgrupper, 19 olika produkttyper och 33 KPI:er. Med fler än 1 300 medverkande FP&A-användare i över 50 länder är rimligt att säga att dessa resultat representerar ”användare av FP&A-programvara".

KPI:erna omfattar affärsvärde, kundnöjdhet, funktionalitet, användarupplevelse och innovation. Leverantörerna bedöms också utifrån produktnöjdhet, leverantörssupport, pris/värde, självbetjäning, rapportering/analys, användarvänlighet och flexibilitet, rekommendation, kundnöjdhet, planeringsfunktionalitet och konkurrenskraft. 

Några nyckelresultat: 

 • 81% av användarna anser att Unit4 FP&A:s täcker in BI/analys-specifika krav mycket bra eller bra. Jämfört med 78% för det genomsnittliga planeringsverktyget. 
 • 66% valde Unit4 FP&A på grund av dess flexibilitet. Jämfört med 51% för det genomsnittliga planeringsverktyget.
 • 66% av de tillfrågade användarna valde Unit4 FP&A på grund av dess täckning av planeringsspecifika krav. Jämfört med 37% för det genomsnittliga planeringsverktyget. 
 • 41% av de tillfrågade användarna valde Unit4 FP&A på grund av förhållandet mellan pris och prestanda. Jämfört med 34% för det genomsnittliga planeringsverktyget.
 • Exempel på områden där Unit4 FP&A rankas som ledare:
  • Unit4 FP&A fick betyget 7,5 (av 10) för Implementeringsupport - Produkter som fokuserar på finansiell konsolidering 
  • Unit4 FP&A betyg 8.0 för Produktnöjdhet - Generalister inom affärssystem 
  • Unit4 FP&A betygsatt 8.4 för Rapportering/Analys - Generalister inom affärssystem 
  • Unit4 FP&A rankade 8.9 för Self-Service - Planeringsfokuserade produkter och medelstora implementeringar 
  • Unit4 FP&A rankad 8.7 för Flexibilitet - Globala leverantörer 
  • Unit4 FP&A betygsatt 7.8 för användarvänlighet - Generalister inom affärssystem

Unit4 vs Excel 

BARC:s studie visar år efter år att Excel fortfarande är en av världens mest använda produkter för planering och analys. Många användare och företag är dock missnöjda med Excel, och 20 % uppger att de är mycket eller ganska missnöjda. Unit4 FP&A-användare har färre klagomål än Excel-användare och rankas också som:

 • Bättre än Excel på att hantera ett stort antal användare 
 • Mer flexibelt än Excel 
 • Bättre på att hantera stora datamängder än Excel

Unit4FP&A-användare har betydligt är mindre negativa än Excel-användare. Vanliga problem i planeringsarbetet som exempelvis inflexibilitet och hantering av ett stort antal användare eller datavolymer verkar inte vara ett stort problem för Unit4 FP&A-kunder.

Om Unit4 FP&A i 2023-års studie

BARC om Unit4 FP&A

"Organisationer kan dra stor nytta av Unit4 FP&A, bland annat genom en mer exakt/detaljerad planering, bättre integrationer med BI/analys samt ökad transparens i planeringen. Sammantaget leder dessa fördelar ofta till en mer kvalitativ planeringen. 72% av Unit4 FP&A-användarna säger att de "definitivt" eller "förmodligen" skulle rekommendera sin FP&A-lösning till andra organisationer. Det är ett bra resultat och en solid indikator på hur nöjda kunderna är med leverantören och dess produkt." För mer information om BARC Planning Survey 2023, vänligen besök denna sida

Hur kan Unit4 hjälpa din organisation?  

På Unit4 skapar vi FP&A-verktyg som är särskilt utformad för de unika behoven hos organisationer som sätter människan i centrum. Vi har ett flexibelt, integrerat tillvägagångssätt för att täcka hela organisationens behov av finansiell planering, oavsett om det gäller kassaflödesplanering, hantering av driftsbudgetar eller prognoser för försäljning, kostnader och intäkter. 

Tillsammans med nästa generations ERP- och HCM-verktyg gör vår integrerade planeringslösning er planering och budgetering mer effektiv och uppdaterad. 

Läs BARC Planning Survey 2023-rapporten för Unit4 FP&A här.

Håll dig uppdaterad