Skip to main content
Steps hanging under a cloud on light blue background

De fem största fördelarna med molnbaserade lösningar inom den offentliga sektorn

från  april 26, 2023 | 4 min läsning

Att byta till ett modernt och molnbaserat ERP-system kan ge många fördelar för den offentliga sektorn.

Att byta till ett modernt och molnbaserat ERP-system kan ge många fördelar för den offentliga sektorn. Här är de fem främsta skälen till varför organisationer inom den offentliga sektorn bör välja ett molnbaserat ERP-system:

1. Kostnadsbesparingar:
En av de viktigaste fördelarna med ett molnbaserat ERP är kostnadsbesparingar. Det eliminerar behovet av dyr hårdvara, licensavgifter för programvara och underhållskostnader som är förknippade med traditionella lokalt installerade ERP-system. Molnbaserade ERP-system erbjuds ofta abonnemangsbaserade tjänster, vilket gör dem mer prisvärda och dessutom gör kostnaderna mer förutsägbara.

2. Skalbarhet:
Cloud ERP erbjuder flexibiliteten att skala upp eller ner efter behov, vilket gör det lättare för organisationer inom den offentliga sektorn att anpassa sig till förändrade behov. Oavsett om det handlar om att lägga till nya användare eller öka lagringskapaciteten kan molnbaserade ERP-system enkelt tillgodose detta utan att störningar sker.

3. Tillgänglighet:
Molnbaserade ERP-system är tillgängliga var som helst med internetuppkoppling, vilket gör det lättare för anställda inom den offentliga sektorn att arbeta på distans eller från olika platser. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för organisationer med personal som arbetar på flera olika ställen.

4. Säkerhet:
ERP-system i molnet är ofta säkrare än ERP-system som är lokalt installerade eftersom då de drivs från mycket säkra datacenter med avancerade säkerhetsprotokoll. Cloud ERP-leverantörer använder också vanligtvis den senaste krypteringstekniken och uppdaterar regelbundet sina säkerhetsåtgärder för att skydda mot cyberhot.

5. Analyser i realtid:
Cloud ERP-system ger tillgång till data och analyser i realtid, vilket gör det möjligt för organisationer inom den offentliga sektorn att fatta mer välgrundade beslut. Det hjälper också till att identifiera problem ”innan” problemet uppstår och gör det möjligt för verksamheten att snabbt reagera och korrigera.
Med molnbaserad teknologi kan organisationer inom den offentliga sektorn effektivisera sin verksamhet, öka effektiviteten och fokusera på mer värdeskapande arbete. 

Unit4 kan hjälpa din organisation att utnyttja kraften i molnet

Unit4 tillhandahåller programvara speciellt anpassad för den offentliga sektorn och har idag många kommuner, kommunala och statliga bolag, regioner och myndigheter som kund. Vi har tagit fram branschmodeller som gör implementationen smidig och hjälper ekonomi- och HR-avdelningen att modernisera sina processer. 
 

Varför Unit4?  

Lång erfarenhet av den offentliga sektorn – I över 30 år har vi hjälpt organisationer i Sveriges offentliga sektor att arbeta smartare med hjälp av modern teknologi och idag har vi många kommuner, kommunala och statliga bolag, regioner och myndigheter som kund. Genom vår erfarenhet från dessa kunder förstår vi sektorn och har byggt skräddarsydda lösningar som ger er den funktionalitet, flexibilitet och effektivitet som ni behöver för att klara den komplexa vardagen i den offentliga sektorns verksamhetsmiljö.

Snabb tid till värde – Med vår erfarenhet och vår branschmodell säkerställer vi en snabbare och mindre riskfylld implementeringsprocess vilket innebär att fördelarna realiseras snabbare.

Förbättrad dataintegration – Dra nytta av fördelarna med integrerade system för ekonomi, HR, projekt och lön vilket ger enhetliga data och förenklar rapportering.

Framtidssäkrad teknik - vi utvecklar löpande våra lösningar och investerar i den bästa tekniken för att kunna tillgodose den offentliga sektorns föränderliga behov.

Människan i fokus – vi leverera användarvänliga digitala upplevelser och automatisering som uppfyller de ständigt ökande standarderna i den moderna tjänsteekonomin, vilket ger en bättre upplevelse för era medborgare och en mindre administrativ börda för era anställda.

Läs mer om cloud i offentlig sektor

Kommuner byter till affärssystem i molnet
När många svenska kommuner byter till affärssystem i molnet finns det framförallt en fälla att undvika: Anpassa inte det nya systemet till det gamla sättet att arbeta! Genom att dra nytta av den funktionalitet som finns i moderna system blir det också enklare att vidareutveckla lösningarna.

Läs artikel här

Välfärden kräver en ökad satsning på molnet
Molnet är den mest industrialiserade leveransformen vi har idag och har blivit standard för de allra flesta privata aktörer. Men för offentlig sektor har senare års incidenter och debatter gett upphov till en försiktighet avseende nyttjandet av molntjänster. Detta hinder måste vi ta oss förbi - eftersom vinsterna är så pass stora.

Läs artikel här

SaaS kontra lokala lösningar
När ni börjar leta efter en modernare plattform för att ersätta ert gamla ERP-system kommer ni sannolikt att ställas inför följande kritiska fråga: går vi vidare med en lokal lösning eller flyttar vi till molnet?  

Läs artikel här
 

Håll dig uppdaterad