Skip to main content
woman holding two signs with letters x and o

De fem största myterna om cloud ERP

Marknaden för ERP (Enterprise Resource Planning) förväntas växa till cirka 100,7 miljarder USD år 2025, då många organisationer vill dra nytta av fördelarna med ERP. Men precis som med all annan teknik finns det myter och osanningar i omlopp som får vissa organisationer att fråga sig om detta verkligen är rätt väg att gå. Eftersom globaliseringen stramar åt marknaden i många branscher är det avgörande att organisationer utnyttjar alla tillgängliga verktyg för att bli konkurrenskraftiga. Med detta i åtanke presenterar vi här vår syn på de fem största myterna om cloud ERP.

Sant eller falskt? Det är större säkerhetsrisker med ERP i molnet

Falskt. Antingen är en programvara lokalt installerad, på era datorer och servrar eller så är den installerad på leverantörens servrar och nås via en webbläsare. Det innebär att säkerheten för lokalt installerade programvara uteslutande är ert ansvar, om informationen är lagrad på en plats med bristande säkerhet, om ni missar en uppdatering eller om nätverkssäkerheten felar så är ni sårbara. Affärsmodellen för alla ERP-leverantörer däremot bygger på ett gediget säkerhetstänk där enorma summor investeras löpande i molnsäkerhet och cyberexperter. Genom att använda ett ERP i molnet är era data skyddade dygnet runt. Faktum är att rätt molnbaserad lösning erbjuder högre säkerhet än alla tänkbara lokala lösningar. Det är faktiskt så att Gartner förutspår att runt 2025 så kommer 99 % av samtliga säkerhetsincidenter i molnet att bero på kunden och inte på leverantören.

Sant eller falskt? ERP i molnet är mer hållbart

Sant. I och med att det inte finns något behov av lokala servrar innebär molnbaserad programvara en möjlighet att avsevärt minska energiförbrukningen. Nyligen genomförda studier har visat att en övergång till molnet kan minska koldioxidutsläppen med 30–90 %, beroende på organisationens storlek och antalet användare. De möjligheter och fördelar som ett molnekosystem erbjuder omfattar bland annat att alla kommer åt alla typer av digitala dokument på alla sina enheter, från var som helst. Genom att byta till ett molnbaserat databehandlingssystem kan ditt företag minska sitt beroende av maskinvara och fysiska maskiner, vilket betyder lägre energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Än viktigare är att denna hållbara verksamhetsmiljö dessutom leder till bättre lönsamhet tack vare ökad effektivitet, minskade kostnader och ökad försäljning.

Sant eller falskt? Cloud ERP gynnar bara IT-avdelningen

Falskt. Det finns många övergripande organisatoriska fördelar med molnbaserad programvara. En ERP-plattform är en affärstillgång som kräver input från hela organisationen och som fungerar som en integrerad del av själva affärsverksamheten. När en organisation inser potentialen hos ett ERP i molnet och låter det stå i centrum av verksamheten, kan man maximera det värde som lösningen erbjuder. Fastän IT spelar en viktig roll vid implementeringen och underhållet av ERP-systemet, bidrar alla affärsfunktioner och avdelningar till framgången. Ett ERP i molnet fungerar som ett centralt nav för all information i hela organisationen, vilket eliminerar behovet av separata databaser. Detta effektiviserar processerna och eliminerar silor, ökar effektiviteten och förhindrar dubbelinmatning av data, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten hos flera verksamhetsfunktioner inklusive ekonomi-, redovisnings-, HR- och inköpsavdelningarna samt vid projekthantering. Fördelarna med ett ERP i molnet blir allt viktigare i takt med att verksamheter väljer att fortsätta att arbeta med virtuella eller hybridbaserade arbetsmodeller.

Sant eller falskt? ERP i molnet är för dyrt

Falskt. Det är en mer effektivare lösning. ERP i molnet tillhandahåller central källa för korrekt information i realtid, vilket minskar kostnaderna för administration och drift samt gör det möjligt för verksamheter att använda sina resurser inom andra viktiga områden. Ett ERP i molnet är en investering som kan öka effektiviteten och optimera processerna i hela företaget, vilket leder till fler framgångsrika kundprojekt, ökad kundnöjdhet och i slutändan högre avkastning på investeringen (ROI) samt stora kostnadsbesparingar under många år framöver. Kostnaden för de flesta företag beror till stor del på utgångspunkten och deras förmåga att styra och optimera lösningen och användandet efter implementation. Det är dock ett faktum att åtskilliga verksamheter som valt att flytta sitt ERP till molnet drar nytta av kostnadsfördelar genom delade resurser, automation och möjligheten till skalbarhet.

Sant eller falskt? ERP i molnet innebär sämre kontroll på sitt data

Falskt. Tidigare fanns det en viss oro över att förlora kontrollen över ERP-data men denna problematik har lösts genom införandet av garantier, servicenivåavtal samt andra villkor. Era data är fortfarande era och ni kan utnyttja skräddarsydda lösningar som passar just era behov. Utöver förbättrad säkerhet erbjuder en flytt till ett ERP i molnet även dygnet-runt-support – så ni behöver aldrig oroa er över att förlora kontrollen.

Hur kan Unit4 hjälpa dig?

Unit4:s ERP-plattform är utformad under lång tid med fokus på våra kunders unika behov. Och våra verktyg för HR (HCM) och Finansiell planering och analys (FP&A) hjälper er att attrahera, behålla och utveckla medarbetare samt att planer för framtiden.

Om du vill veta mer kan du klicka här för att boka en demo och se vad vår ERP-lösning kan göra för din organisation.

Sign up to see more like this