Skip to main content
cloud with arrows

Så accelererar SaaS den digitala förändringsresan i organisationer

SaaS (Software as a Service) har förändrat hur organisationer använder programvara. SaaS ger dem tillgång till programvara via internet på prenumerationsbasis så att de inte behöver installera dem på sina egna system. Organisationer anpassar sig nu till nya trender, antar nya modeller och tekniska lösningar och blir då mer konkurrenskraftiga. Men många organisationer arbetar fortfarande på ett föråldrat och arbetskrävande sätt och förlitar sig på äldre system som inte längre håller måttet.

Moderna molnbaserade lösningar erbjuder datalagring, servrar och programvara via internet eller ”i molnet”. Framåttänkande organisationer använder molnbaserade verktyg för att effektivisera arbetsflöden, förbättra samarbetet och öka effektiviteten, produktiviteten och lönsamheten.

I vår omfattande rapport: "How SaaS is Accelerating Digital Transformation in Organizations" har vi tittat närmare på de marknadstrender som analysföretaget Constellation identifierat. Vi tittar också närmare på fördelarna med SaaS och molnmigrering samt vilka  utmaningarna med molnmigrering som organisationer står inför idag.

Här följer en sammanfattande översikt över några av delarna i vår rapport.

Marknadstrender

Tio viktiga marknadstrender:

 • Minskning av ägandekostnader (TCO)
 • Hjälp med regelefterlevnad som en tjänst
 • Digitala intäktsgenereringsmodeller
 • Komprimerade värdekedjor
 • Styrning av resan
 • Självständiga organisationer och AI
 • ERP-plattformar i molnet
 • Analys som främsta redskap
 • Vertikalisering som övergår till mikrovertikalisering och plattformsbaserade ekosystem
 • Elastisk prissättning

Vad är SaaS och vilka är dess fördelar?

SaaS är en licens- och distributionsmodell för programvara som gör det möjligt för organisationer att köpa programvara från leverantörer online på prenumerationsbasis. Underhåll och uppgraderingar utförs av leverantörerna, vilket gör att IT-avdelningen slipper onödig belastning.

Det finns många fördelar med SaaS, bland annat:

 • Lägre kostnader

Kostnaderna är totalt sett lägre eftersom ni bara betalar för det ni använder. Dessutom är kostnaden för uppgraderingar och underhåll lägre eftersom de vanligtvis delas mellan alla leverantörens kunder som använder en viss lösning.

 • Skalbarhet och flexibilite

Eftersom SaaS levereras på internet är möjligheterna till skalbarhet och flexibilitet enorma. Organisationer kan omedelbart skala upp eller ned beroende på sina unika behov.

 • Integrering

Integrering innebär att olika molnbaserade lösningar kopplas ihop så att de kan kommunicera och dela data och information.

 • Lätta att använda

SaaS-erbjudanden är ofta lätta att använda och hantera eftersom de har utformats för att användas av vanliga människor, inte bara av tekniska experter.

 • Snabbare innovation

Molnbaserade system underlättar innovation eftersom organisationer kan reagera på störningar, förändringar, hot eller möjligheter snabbare och med högre motståndskraft och flexibilitet.

Varför flytta till molnet?

Den digitala transformationen börjar i första hand med verksamhetens resultat. Att förstå och kommunicera affärsresultat främjar transparens och samarbete mellan avdelningar. Microsoft identifierar följande faktorer som viktigast för att driva transformation:

 • Ekonomi
 • Flexibilitet
 • Räckvidd
 • Kundengagemang
 • Prestation
 • Hållbarhet

Alla dessa faktorer är viktiga på olika sätt för olika intressenter i en organisation. Ekonomiska resultat är lättast att förstå, men alla dessa resultat kommer att vara viktiga för olika intressenter och olika organisationer kommer att relatera till vissa av resultaten och andra inte. Varje organisation är unikt, så att förstå vilka resultat som driver just din individuella organisation är nyckeln till framgång.

I princip alla organisationer planerar för digital transformation, men det är tydligt att det finns utmaningar på vägen och många organisationer behöver hjälpför att lyckas. Trots svårigheter på vägen överväger fördelarna vida nackdelarna och Foundry fann i sin 2022 Cloud computing-undersökning att 69 % av IT-beslutsfattarna i organisationer uppger att de ökat takten på migreringen till molnet under de senaste tolv månaderna.

Så kan Unit4 hjälpa din organisation

Organisationer inom alla sektorer behöver förbättra den finansiella motståndskraften. Detta kan uppnås genom att de ansvariga noggrant övervakar intäktsnivåer och teknik och utnyttja kraften i data, det vill säga det som en modern skalbar molnplattform kan erbjuda.

Med Unit4:s omfattande molnbaserade ERP-, HCM- och FP&A-programvara för personcentrerade organisationer kan du anpassa och optimera hur din personal arbetar. Därmed kan de hantera komplexitet och fokusera på de saker som betyder något. Unit4:s nästa generations smarta ERP-programvarulösningar är utformade med företag som ditt i åtanke Hos oss kan du uppleva fördelen med en anpassningsbar lösning som passar ditt företag, nu och i framtiden.

Ladda ner hela rapporten här om du vill läsa mer om digital transformation i organisationer.ERPx och hitta det bästa sättet för dig att migrera klickar du här. Om du har några frågor kan du kontakta din kontoansvarige när som helst för att diskutera din process för övergång till molnet eller klicka här för att boka en demonstration.

Håll dig uppdaterad