Skip to main content
man looking down

Ta upphandlingsprocessen till nästa nivå

från  november 24, 2022 | 3 min läsning

Idag går upphandlingar mycket snabbare tack vare avancerad teknik som automatiserar processerna och effektiviserar kommunikationen. 

Upphandlingar har gått ifrån att man använder post, telefon eller e-post för att lämna förfrågningar om information samt anbud och offert, och därefter få vänta dagar och veckor på svar, till att istället sammanställa och jämföra svaren på några minuter.
E-Sourcing, eller elektronisk upphandling, gör allt det tunga arbetet, så att ni sparar tid och pengar.

E-sourcing-mjukvara, en undergrupp till den större marknaden för inköpsmjukvara, utformad för att effektivisera utvärderingsprocessen, valet av leverantörer och sedan det fortsatta samarbetet med befintliga och potentiella leverantörer. Detta gör det möjligt för köpare att välja de bästa leverantörerna av varor och tjänster för att uppnå affärsmålen.

RFx (RFI, RFP eller RFQ) distribueras till förgodkända leverantörer via en plattform där alla leverantörer får samma frågor, i samma format och samtidigt. Den begärda informationen är både transparent och konsekvent gällande svaren från respektive köpare. 

Med ett e-sourcing-verktyget kan köpare samla in och analysera stora mängder data på ett heltäckande och enkelt sätt. Programvaran kvalificera och kvantifierar svaren vilket gör det lättare att identifiera och välja den bästa leverantören. Den ökade effektiviteten leder till besparingar och förbättringar inom den operativa verksamheten. 

Spara tid

Scanmarket-användare rapporterar att de sparar upp till 40 % av sin tid jämfört med pappersbaserad upphandling. Det är helt enkelt inte längre effektivt att mejla till olika leverantörer för att hitta den bästa produkten till det bästa priset. 

Spara pengar

Statistiken visar på besparingar på mellan15–18 % i relation till det nuvarande prisläget. Detta illustrerar den stora möjligheten till förhandling som de flesta leverantörer har på de priser de har gett. 

Transparens i upphandlingsprocessen

Alla data och interaktioner loggas och är lättillgängliga för framtida förhandlingar eller revisionsdokumentation. Allt är online, vilket innebär att det enkelt kan delas internt vilket förenklar kunskapsöverföringen. Den digitala revisionsspårningen är avgörande.

Ett metodiskt och standardiserat förhållningssätt

Ställ bara nödvändiga frågor med hjälp av mallar. Detta säkerställer att mindre viktig information, som kan komplicera processen, inte utvärderas. Köpare kan fatta rätt beslut på halva tiden genom att effektivisera processen, öka effektiviteten och förbättra arbetskvaliteten.  

Optimering av leverantörsdatabasen

E-sourcing gör det lättare att jämföra och utvärdera leverantörer. En-till-en eller en-till-många jämförelser är mycket enklare när leverantörerna redan finns i den förgodkända leverantörsdatabasen. När databasen växer automatiserar programvaran dessutom poängsättningen och genererar egna urval.

Det är inte bara branschen för e-sourcing-programvara som är under utveckling utan även upphandlingschefernas roll. Så hamna inte på efterkälken på den här digitala förändringsresan.

Hur kan Unit4 och Scanmarket hjälpa din organisation?

Unit4:s Source-to-Contract-lösning från Scanmarket kan öka effektiviteten, minska kostnaderna och spara upp till 40 % av personalens tid jämfört med konventionell pappersbaserad upphandling.

Boka en demo eller klicka här för att läsa mer om våra  lösningar och om hur vi hjälper våra kunder att nå sina mål och generera ett långsiktigt värde.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta