Skip to main content
Problems in today's planning processes

Verksamhetsplaneringen måste göras varje år… (Del 1 av 3): Vanliga problem som uppstår i dagens planeringsprocesser

Är ni fortfarande mitt uppe i planeringsarbetet eller är ni klara för i år? Den årliga verksamhetsplaneringen och budgeteringen för nästa räkenskapsår börjar vanligen i augusti/september och tar flera veckor, om inte månader. Detta innebär ofta, och särskilt för ekonomiavdelningen, en ansenlig (manuell) ansträngning, långa arbetsdagar, försök till samordning och mycket frustration. Och varje år är det samma sak igen. Men måste det verkligen vara så?

I det här blogginlägget i tre delar diskuterar jag de vanligaste planeringsproblemen som företagen står inför i dagsläget, hur specialiserade programvarulösningar kan effektivisera planeringen samt de fördelar som företag kan uppnå genom att planera med hjälp av moderna verktyg.

Planeringsprocessen är fortfarande problematisk för många verksamheter

Rapporter från BARC har under flera år visat att planeringsprocessen fortfarande skapar problem. Detta beror ofta på otillräcklig programvara i kombination med betydande manuella insatser som – och här spelar den mänskliga faktorn en roll – oundvikligen leder till fel och inkonsekvenser. Självfallet skapar detta frustration.

Om och om igen dyker samma problem upp gällande val av programvara. Planerings- och budgeteringsprocesserna är ofta:

  • inkorrekt integrerade
  • för tidskrävande
  • för resurskrävande
  • för detaljerade
  • Och kvaliteten på resultaten – i relation till ansträngningen – är inte alltid särskilt upplyftande.

Detta beror till stor del på en dåligt fungerande programvara samt verksamhetsrelaterade brister (till exempel undermålig planeringen eller bristande fokus på nyckelområdena). Problemet kan sammanfattas med följande fem bokstäver: EXCEL. Inte för att Excel i sig är ett dåligt stöd för planeringsprocessen, men programmet når snabbt sin gräns och saknar en underliggande databasmiljö.

De flesta verksamheter är dock medvetna om vikten av att planera och budgetera korrekt. Särskilt under ekonomiskt och politiskt volatila tider – som kännetecknas av kriser, osäkerhet om framtiden och ökad global konkurrens – blir planering, men framför allt prognostisering, ett allt viktigare styrinstrument för ledningen. För de flesta organisationer är det därför inte möjligt att strunta i planeringsarbetet.

I nästa inlägg i den här serien får du veta mer om hur specialiserade och moderna verktyg kan erbjuda ett effektivt planeringsstöd för att tackla de ovan nämnda problemen.

Anmäld dig för mer intressant läsning