Hoppa till huvudinnehåll
Hem
public sector and AI

AI ger kraft åt den offentliga sektorn

från  juni 14, 2021 | 3 min läsning

Många offentliga organisationer världen över har varit snabba att utnyttja AI för att förbättra och effektivisera verksamheten. Deloittes studie Government Trends 2020 visar att av de som varit tidigt ute är det 80 procent som använder (eller planerar att använda) AI för att förbättra sina tjänster, och hela 90 procent tror att kognitiv teknik kommer att ha ”extremt stor strategisk betydelse” för deras interna processer.

Den offentliga sektorn tar till sig AI
Rapporten från Deloitte visar att AI redan tillämpas framgångsrikt av offentliga organisationer världen över. 
-    I Australien använder Department of Human Services en AI-driven chattbot för att hjälpa handläggarna; den kan svara på 85 procent av de frågor som kommer in, och snabbar därmed upp handläggningstiden.

-    I USA används AI på Chicagopolisens enhet för prediktiv analys; där analyserar AI uppgifter från nödnummersamtal för att förutse var och när det troligen kommer att inträffa våldsbrott, så att polisen kan sätta in resurser för att avskräcka brottslingar eller rycka ut fortare. 

-    I Pittsburgh har AI-aktiverade trafikljus fått ner restiderna med 25 procent och tomgångstiden med 40 procent, vilket ger mindre utsläpp och trafikstockningar.

AI stöd under covid-krisen
-    Forskare vid Cambridges universitet använder AI för att analysera data från den engelska folkhälsomyndigheten för att förutsäga behovet av intensivvårdsplatser och respiratorer, enligt den ideella tankesmedjan PHG Foundation.

-    Den Brittiska regeringen har lanserat en AI-driven chattbot i WhatsApp som ger allmänheten information om coronaviruset. 

-    AI används också för att söka igenom stora mängder utgiven vetenskaplig litteratur för att hitta möjliga behandlingar och göra modeller för vad olika läkemedel kan ha för effekter på sjukdomen.

Utmaningar med AI
Det finns även utmaningar med AI. Enligt rapporten från Deloitte anser 84% att dataetik och integritet är de största orosområdena. Det är vanligt att offentliga organisationer offentliggör sina AI-policy där det framgår hur de själva använder olika typer av data och hur de reglerar eventuella andra användare.
Chefer i den offentliga sektorn måste även beakta vilken inverkan AI kommer att få på det framtida personalbehovet, då det blir norm att människa och bot jobbar sida vid sida.

En AI-lösning med naturligt språk
Vad som än blir det nya normala, kommer AI bli alltmer integrerat i både det interna arbetet och i medborgarnas kontakter med det offentliga. 
Unit4:s Wanda är en digital assistent som förstår och utför uppgifter när användaren talar med den. Med hjälp av organisationens data och AI kan den utföra uppgifter automatiskt. Den lär sig av användarnas beteende, noterar önskemål, känner igen mönster och förutser behov.

Wanda kan tex användas för att:

•    Bläddra i produktkataloger och skapa inköpsrekvisitioner
•    Lämna in tidrapporter automatiskt grundat på aktivitetsspårning
•    Lägga fram, godkänna eller avslå begäranden om ersättning för omkostnader
•    Behandla och godkänna arbetsuppgifter

Genom att automatisera rutinverksamhet förbättrar man självklart effektiviteten, men det skapar också en bättre medarbetarupplevelse och frigör tid för mer värdeskapande arbete.

Modern och AI driven programvara
Med ett modernt affärssystem som exempelvis Unit4 ERP, får verksamheter stöd att förbättra den operativa effektiviteten, rationalisera processer och kontrollera kostnader. Plattformen ger även en bättre översikt och hjälper organisationerna att reagera snabbare och säkerställa transparens och ansvar för alla sina intressenter.
Denna typ av lösning gör också arbetet smidigare för de anställda samt att medborgarna kan interagera med organisationen på ett modernt konsumentinriktat sätt. Dessa affärssystem kan dessutom stärka IT-säkerheten och underlätta regel- och policyefterlevnaden.
I en tid som denna är det avgörande att de offentliga organisationerna utnyttjar alla smarta verktyg som finns för att hantera krisen – och på längre sikt ser till att de har den operativa smidighet de behöver för det oförutsägbara nya normala.

Vill du veta mer om AI-driven programvara för den offentlig sektorn är du välkommen att kontakta oss.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta