Hoppa till huvudinnehåll
Men thinking

Rollen för FP&A inom HR vid en hotande lågkonjunktur

Covid-19-pandemin har försatt världen till på gränsen ekonomisk recession och inom snar framtid kommer många ekonomichefer och FP&A-team tvingas ta itu med uppsägningar, om de inte redan har gjort det. Då de är ansvariga för organisationens ekonomiplaner samt rådgivning inom optimal affärsstrategi kommer detta vara av stor betydelse för hur HR-avdelningen agerar. 
När en recession är nära måste FP&A-teamet samarbeta med både affärsledare och HR. 

Nedan har vi listat 5 saker som är viktiga att tänka på:   

1) Skapa prognos-scenarion  

Den nuvarande lågkonjunkturen skiljer sig från de rent ekonomiska som vi har sett tidigare. I modern tid har vi bevittnat finanskrisen 2008 och dot.com-bubblan som sprack 2002. De var annorlunda. Den här lågkonjunkturen har utlösts av ett smittsamt virus som utgör ett konkret hot mot våra liv. En varaktig lösning är beroende av att man tar fram ett vaccin eller uppnår immunitet. Prognoserna för hur lång tid det kommer ta för ekonomin att återhämta sig varierar från en månad till över ett år och huruvida livet kommer att återgå helt till vad det var innan eller med nya förbehåll och kontroller är också oklart. Därför är det viktigt att ta fram olika ekonomiska scenarion med olika återhämtningsmodeller, FP&A-teamet måste beräkna "spenderpengar" för diverse åtgärder och försöka förutse när företaget får slut på pengar. Här är det viktigt att hitta nyckelpunkterna där drastiska beslut måste fattas, såsom oundvikliga uppsägningar, för att hålla företaget flytande.  

2) Var kreativ 

När det blir tydligt att ett företags vinster och förluster inte längre klarar den fasta kostnaden som löneutbetalningar innebär, måste FP&A-team utnyttja sina resurser och sin infallsrikedom för att hitta lösningar som i högsta möjliga mån värnar om de anställdas välmående. Lösningar såsom att uppmuntra anställda att ta ut sina semesterdagar, välja obetald semester eller ta tjänstledigt kan övervägas, parallellt med diskussioner om neddragen arbetstid eller minskad lön. Vissa anställda kommer att ha mer arbete än andra och skulle kunna utföra arbete i olika verksamhetsområden. Till exempel anställda inom tillverkning av konsumtionsprodukter med låg efterfrågan, såsom tandkräm eller luftfräschare, kan omlokaliseras för att tillverka produkter med hög efterfrågan, såsom handrengöring och tvål.  

3) Var öppen och transparent 

I dessa tider är alla medvetna om det ekonomiska läget och den möjliga risken för deras arbete. Istället för att vara hemlighetsfulla om företagets finansiella situation bör högre chefer vara så transparenta som möjligt för att undvika spekulationer och felaktig information. I motsats till vad man kan tro är det sannolikt att anställda gärna ställer upp för att hantera situationen. Anställda med reducerade arbetsuppgifter överraskar ofta ledningen med sin förmåga att styra om sin kompetens till andra områden i organisationen.  Personalen kan även vara mer benägen att acceptera ett värstascenario om de känner att de har varit delaktiga i beslutsprocessen. 

4) Överväg statligt stöd 

En hög arbetslöshet har förödande konsekvenser för ett land och dess ekonomi. Arbetslösa har en begränsad inkomst att försörja sina familjer med och kan inte vara med och stötta välfärdssamhället i samma grad, samtidigt som recessionen förstärks ytterligare av den minskade köpkraften. Stater träder redan in för att förhindra massuppsägningar genom stödpaket och andra typer av understöd.  

5) Planera för återhämtning 

Lika mycket som man måste planera för att dra ner verksamheten i svåra tider måste man ha en plan för den kommande återhämtningen. Återhämtningsperioden efter en tid med nedstängning ger ett unikt tillfälle att snabbt skala upp verksamheten och ta över terräng som konkurrenterna tappat. För att lyckas komma ur den här tunneln starkare än förut måste organisationer vara smidiga och snabba. Det kan vara värt mödan, om det är ekonomiskt möjligt, att hålla fast vid nyckelresurser under nedstängningen, vilka kommer att vara avgörande för tillväxtprocessen när återhämtningen tar fart. Även om exempelvis arbetare inom digital marknadsföring har lite att göra just nu på grund av minskad marknadsföringsbudget, är de mycket viktiga för företagets återhämtning när lågkonjunkturen lättar. Därför är det klokt att behålla dem som arbetskraft, eventuellt med reducerad arbetstid eller lön. 

Sammanfattningsvis måste FP&A-personal inse att denna pandemi kan vara den största förändring vi kommer att uppleva i modern tid. I dessa osäkra tider har personalavdelningen en mycket viktig roll för verksamheters styrning och ekonomi. Om FP&A-teamet är nära knutet till denna process och kan delta med kreativa och intelligenta lösningar kommer organisationen att gynnas stort. 

Men thinking

Want to know more about Unit4’s innovative FP&A solutions?

HR & Payroll solutions management

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta