Skip to main content
computer with dashboards

Är er ERP-leverantörs FP&A-lösning det bästa valet för er?

En ekonomiavdelning förväntas i allt högre grad kunna tillhandahålla detaljerade insikter om organisationens resultat, följa utvecklingen av nyckeltal i realtid och snabbt uppdatera planer och prognoser för att kunna anpassa sig till förändrade omständigheter. 

Uppdaterade insikter och förmågan att snabbt omsätta dem i handling är viktigt för att kunna fatta välgrundade strategiska beslut. Tyvärr är det oftast svårt att uppnå den integrerade insyn i verksamheten som krävs med de verktyg som många organisationer använder. Många använder fortfarande Excel för planering, finansiell konsolidering och dataanalys men det är inte längre effektivt. 

Moderna verktyg för finansiell planering och analys kan ge ekonomiavdelningen och andra controllerfunktioner den insyn som krävs för att ge den här typen av insikter. Men det är inte alltid så lätt att välja rätt programvara.

Hur hittar man då en lösning som passar organisationens specifika behov? BARC:s senaste rapport undersöker denna fråga på ett unikt sätt och ställer frågan: bör organisationer vända sig till sin ERP-systemleverantör för att köpa sin FP&A-lösning? 

ERP-system är vanligtvis den operativa datakällan för företagets resultatstyrning och innehåller redan historisk finansiell och operativ data som behövs för strategiska beslut. En lösning som omfattar både ERP- och FP&A-system från samma leverantör kan ha betydande fördelar, särskilt när det gäller teknisk integration.

Men som så ofta finns det inte ett svar på frågan som passar alla. Här får ni tre tips för att välja leverantör av FP&A-system grundat på BARC:s forskning inom området:

1. Funktionella och tekniska faktorer är viktiga - men lägg stor vikt vid time-to-value 

För de flesta organisationer är det avgörande att en lösning snabbt ger fördelar för att säkerställa önskad ROI på investeringen och motivera kostnaderna för att implementera det nya systemet. "Time-to-value" är därför lika viktigt som tekniska specifikationer och funktionella kapaciteter.

Potentiella "projektacceleratorer" som integrationer, fördefinierade datamodeller och klara processer för viktiga funktioner om levereras med en lösning som standard kan potentiellt vara avgörande vid ert val.

2. ERP med integrerad verksamhetsuppföljning och styrning har tydliga fördelar... 

Möjligheten att snabbt och korrekt analysera ERP-data blir allt viktigare i många organisationer och många ERP-leverantörer erbjuder nu lösningar för FP&A- och verksamhetsstyrning för att underlätta detta

Dessa verktyg erbjuder i allmänhet djupgående teknisk integration samt fördefinierade arbetsflöden, processer och lösningar för typiska användarfall. 

Detta ger en tydlig uppsättning av både tekniska, affärsmässiga och funktionella fördelar. På den tekniska sidan innebär det att ERP:s datamodell kan nyttjas fullt ut och skapa logiska kopplingar för dataåtkomst på ett mer effektivt sätt. Det innebär att data kan flöda sömlöst mellan båda systemen och erbjuda en samlad källa till sanningen, vilket gör analys, budgetering, prognostisering och rapportering enklare och gör det möjligt att jämföra planerade och faktiska data direkt i ERP-systemet. Genom direkt integration kan behovet av att växla mellan olika miljöer för att utföra ERP- och FP&A-uppgifter helt elimineras. 

Eftersom ERP-leverantörer ofta fokuserar på specifika branscher har de sannolikt en mycket mer djupgående förståelse för sina kunders krav på resultatstyrning och finansiell planering.

Mång leverantörer kan därför erbjuda en omfattande portfölj av färdiga lösningar och moduler som är skräddarsydda för att stödja vanliga FP&A-behov, vilket innebär att lösningar ofta kan implementeras med en "plug-and-play"-metod som kräver minimal anpassning. Detta kan avsevärt förkorta implementeringstiden och ger snabbare värdeökning och ROI.

3. ...men det innebär inte att en fristående lösning är överflödig 

Många organisationer förlitar sig på ett stort antal källsystem för de finansiella och operativa data som krävs för deras FP&A-processer. Det innebär att FP&A kan behöva vara fristående från ERP för att underlätta datainsamling från flera källsystem via definierade dataintegrationsprocesser, eller från ett enda datalager som i förväg harmoniserar data från flera källsystem. 

Fördelarna och nyttan med en FP&A-lösning beror i slutändan på dess förmåga att täcka en organisations unika krav, men att kunna integrera operativa ERP-data med ett dedikerat verktyg för finansiell planering och analys kan hjälpa organisationer att fatta mer välgrundade beslut. 

Vill du läsa mer? 

För en omfattande översikt över för- och nackdelar med en FP&A-lösning som tillhandahålls av din ERP-leverantör, ladda ner analysföretaget BARC:s senaste rapport om ämnet här.

Håll dig uppdaterad