Unit4

Aktuellt

Unit4 lanserar lösning för automatisering av tjänster

Unit4 lanserar en ny generation lösningar inom automatisering av tjänster - Professional Services Automation. PSA-lösningen har utvecklats för att stötta tjänsteföretags kärnprocesser och exempelvis underlätta för team att dela information med varandra samtidigt som de befrias från mindre viktiga och repetitiva uppgifter.

Unit4s PSA-lösning gör ny komplex teknik som maskininlärning och proaktiv analys till konkurrensfördelar i verksamheten genom att skapa automatiserade processer som befriar användare från tråkiga uppgifter och hjälper dem att fatta bra beslut baserat på kraftfull analys av stora datamängder (big data).

För företag som levererar konsulttjänster och liknande kan Unit4 PSA stötta arbetet genom att till exempel använda historiska projektdata för att snabbare och mer korrekt förutse olika projekts resultat. Denna insyn levereras i via en gemensam projektplats där all information från projekten samlas. Genom intuitiva så kallade dashboards eller informationspaneler får man anpassad och komplett översikt över all information för projekt, inklusive status och faktureringsinformation.

Lösningen har också nya verktyg för att stötta samarbete genom till exempel integrering med Slack.com som hjälper kundteam att samla all information på en plats, och därigenom ersätta all projektrelaterad intern e-post. Team kan organisera sin kommunikation i öppna kanaler, relaterade till exempelvis ett specifikt projektämne, team eller kund, vilket ökar såväl produktivitet som effektivitet.

Unit4s PSA-lösning är en moln- och mobilanpassad lösning och alla funktioner är tillgängliga via Unit4s Me-app.

– Företag kan nu lättare nå sina vinst- och marginalmål genom att de kan jämföra budgetar, planer och aktuella siffror för att se till att projekten är lönsamma, säger Erik Tidén, CTO på Unit4. Det är extra viktigt för tjänsteföretag att deras affärssystem hjälper dem att optimera projektens marginaler. PSA-lösningen är tillgänglig som en fristående produkt, men befintliga kunder kan också komma åt den via integrering med vår senaste ERP-lösning för tjänsteföretag. Det betyder att såväl projektstyrning, resursplanering, HR-styrning och vinstplanering levereras som en enhetlig användarfokuserad lösning som ger användare en helgjuten upplevelse oavsett vilken process de arbetar med.

Unit4s PSA-lösning har utvecklats från grunden för att stötta en öppen och integrerad funktionalitet, vilket innebär att den enkelt kan användas med Unit4s ERP-lösning Business World och andra affärssystem.

– Den information som man får ut från en PSA-lösning hjälper inte bara till att effektivisera arbetet utan ger också insikter i vilken typ av kunder och projekt som lämpar sig bäst för varandra, säger R. David Hofferberth, grundare och VD på Service Performance Insight. Efter att ha jämfört mer än 2000 tjänsteföretag under nio års tid vet vi att PSA-integrationen med affärslösningar är otroligt viktig. Företag som integrerar lösningarna på bästa sätt fungerar också bättre, tack vare bland annat en utökad insikt i alla affärsaspekter av företaget.

Unit4s nya PSA-lösning kommer att bli tillgänglig under hösten 2016.

Om Unit4 Sverige
Unit4 är en ledande leverantör av affärssystem byggda för serviceinriktade branscher. Med årliga intäkter på 500 miljoner euro och över 4 100 anställda runt om i världen levererar Unit4 ERP-system, branschfokuserade och bäst-i-klassen lösningar till tusentals kunder. Dagligen använder olika tjänsteföretag och organisationer inom utbildningssektorn, public service, ideell verksamhet, fastighet och finans, lösningar från Unit4. Unit4 - Affärssystem byggda för människor.

För mer information besök Unit4s hemsida, följ oss på LinkedIn, eller via vår Twitter @UNIT4_Sweden

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media