Unit4

Aktuellt

Ny undersökning från Unit4 visar att företag förlorar 44 biljoner kronor per år på förlorad produktivitet

Ny undersökning visar att kontorspersonal lägger i snitt 552 timmar, eller cirka en tredjedel av arbetsåret, på administrativa eller repetitiva uppgifter som tar fokus från deras huvudsysslor. De länder som är mest produktiva är enligt undersökningen Norge och Sverige. 77 procent av svenskarna efterfrågar ökad automatisering.

Unit4 går idag ut med resultatet från en oberoende internationell undersökning kring global produktivitet och den tid kontorspersonal lägger på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Undersökningen visar att kostnaden för produktiviteten som förloras i dessa 11 länder ligger på i snitt mer än cirka 44 biljoner kronor per år. USA har enligt undersökningen den högsta monetära kostnaden för administration och Singapore den lägsta.

– Unit4 strävar efter att göra mjukvaran självdriven för att göra livet lättare för tjänsteföretag, förklarar Jeremias Jansson, Nordenchef på Unit4. Vi beställde undersökningen eftersom vi ville få en ökad förståelse för hur kontorspersonal tänker när det gäller att ta sig an ny teknik för att automatisera arbetsuppgifter, och som kan hjälpa dem att bli mer produktiva.

Norrmän och Svenskar mest produktiva
Den mest produktiva kontorspersonalen finns enligt undersökningen i Norge, som spenderar 81 procent av sin tid på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. På andra plats kommer Sverige med 78 procent och Frankrike med 76 procent. Respondenterna i Singapore lägger med sina 60 procent minst tid på sina huvudsakliga arbetsuppgifter, men är också det land som lägger minst tid på repetitiv administration. De svenska respondenterna lägger endast cirka en tredjedel av den tid som britterna, holländarna och tyskarna lägger på administrativa uppgifter.

Den största skillnaden mellan respondenterna i undersökningen är mellan olika generationer. Kontorspersonal med en ålder på över 41 år lägger mer tid på sina huvudsakliga uppgifter än de med en ålder på mellan 26 och 30 år. Kontorspersonal med en ålder på 26 till 35 år säger att de stöttar automatisering mer än de i åldern 36-40 och 56-60 år, samt att en ökad automatisering skulle göra dem gladare på arbetsplatsen. De är också säkra på att denna teknik kommer att vara tillgänglig inom kort (till och med inom ett år). Oavsett ålder så är det tydligt att automatisering är viktigt bland de svenska respondenterna. 77 procent av svenskarna i undersökningen svarar att ökad automatisering skulle öka deras produktivitet.

Ny teknik viktig för produktivitet och konkurrens
De respondenter som säger att de litar på teknik såsom digitala/virtuella assistenter eller applikationer för hantering av repetitiva uppgifter, finns i Spanien, Sverige och Nederländerna, där 9 av 10 respondenter säger att de litar på denna typ av ny teknik. Två tredjedelar (67 procent) av respondenterna i dessa tre länder säger att det är viktigt att implementera denna teknik för att hålla företaget konkurrenskraftigt.

– Företag måste automatisera sina system för att bättre kunna konkurrera om arbetskraften och säkerställa företagets produktivitet, men också för att ge anställda samma typ av digitala upplevelse som de är vana vid i privatlivet, säger Jeremias Jansson.

Om undersökningen
Undersökningen gjordes av undersökningsföretaget DJS Research i april/maj 2017. Respondenterna är kontorsarbetare i USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Singapore, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Sverige och Norge. Resultatet baseras på svar från 1,505 respondenter med minst 100 svar per land och minst 400 i USA. Undersökningens resultat har summerats i en infographic och en rapport om undersökningen finns tillgänglig vid förfrågan.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media