Unit4

Aktuellt

Landskrona förbereder expansion - effektiviserar med nytt affärssystem från Unit4

Efter en upphandling har Landskrona stad valt affärssystemet Unit4 Business World On! för att effektivisera hanteringen av stadens ekonomi. Det nya ekonomisystemet kommer att ge Landskrona bättre möjligheter att optimera hanteringen av sina finanser i samband med en växande befolkning och kommande nybyggnationer.

Landskrona är en attraktiv stad mitt på den skånska västkusten, bara ett stenkast från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn med täta kommunikationer. I stadens befolkningsprognos för 2017-2026 planerar man för en ordentlig befolkningsökning vilket kommer att sätta ökad press på hanteringen av stadens finanser.

Fram tills år 2026 planerar staden att folkmängden i Landskrona stad ska öka med 8 553 invånare, från 44 611 till 53 164 invånare. Detta ställer nya krav på bostadsbyggandet och den effektiva administrativa hantering som denna stadsutveckling kräver.

Planerar för tillväxt
Landskrona planerar att stärka sin position som en välmående stad i södra Sverige. Att staden precis blivit utsedd till Sveriges bästa golfstad av tidningen Svensk Golf är bara ett exempel på stadens potential och tillväxtmöjligheter. Flertalet byggprojekt har regional attraktionskraft med sin närhet till Öresund och kommer att ge staden positiv inflyttning.

Staden är inne i ett expansivt skede med många nya och spännande bostadsprojekt bland annat i Norra Borstahusen. Med detta skapas också förutsättningar för nya företagsetableringar vilket sammantaget ger ökad skattekraft och ökad ekonomisk aktivitet.

För att enklare hantera den växande befolkningsökningen och de förändringar tillväxten kommer att innebära för byggande av nya bostäder har kommunen valt att investera i ett nytt affärssystem. Då Landskrona Stad började se över vilket system man skulle välja hade man fyra kriterier som skulle ingå i den nya lösningen:

  • Ett standardsystem som är flexibelt
  • En högre grad av automatiserade processer
  • En integrerad systemlösning
  • Effektiv drift och systemförvaltning

Efter en offentlig uphandling föll valet på en affärslösning som levde upp till samtliga dessa kriterier från Unit4.

– Vi på Unit4 stöttar idag många svenska städers och kommuners utveckling genom effektiva ekonomi- och affärssystem, och vi ser fram emot att hjälpa även Landskrona i sin utveckling så att staden kan hantera sin planerade befolkningsökning på ett smidigt och effektivt sätt, säger Jeremias Jansson, Nordenchef på Unit4. Med erfarenhet från bland annat Stockholms stad och en mängd kommuner över hela Sverige vet vi vad som krävs för att leverera en lösning som effektiviserar och automatiserar en stads ekonomiska processer, och vi vet att det är denna typ av lösningar som krävs för att staden ska kunna fokusera på sina huvudsakliga åtaganden och inte slösa värdefulla pengar på ineffektiva affärsprocesser.

Det affärssystem som Landskrona Stad valt är Unit4 Business World On! Med ett intuitivt användargränssnitt och en flexibel arkitektur som enkelt kan anpassas efter förändringar i verksamheten, hjälper Unit4 Business World On! Landskrona att optimera hanteringen av stadens finanser och att anpassa resurserna efter den ständigt föränderliga demografin och stadsutbyggnaden. 

Affären är värd cirka 15 MSEK.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media