Unit4

Aktuellt

Många nya Unit4 FPM kunder under 2018 och ett ökat fokus på tjänsteleveranserna

2018 har varit ett framgångsrikt år för Unit4 FPM (fd.Ocra) och 11 nya koncerner har valt Unit4 FPM för sin koncernrapportering, dessutom har många befintliga kunder fortsatt utveckla sina lösningar med integrationsfrågor och rapporteringslösningar. FPM kommer fortsätta att utvecklas, säljas och vara en viktig lösning för såväl Unit4 som våra kunder och vi planerar att släppa nästa version, 5.4, under Q1 2019.

Inom Unit4 så ser vi att Unit4 FPM har en viktig – egen – position på marknaden, dels för att ta hand om våra befintliga kunder, dels för andra organisationer som har behov att utveckla sin koncernrapportering. För att ytterligare stärka konsultleveransen, vad gäller såväl kompetens som tillgänglighet, förstärker vi nu samarbetet med vår partner DBI Provider och DBI tar nu, som ensam partner, rollen att driva konsultstödet mot alla våra svenska FPM-kunder. DBI har byggt den kompetens och resursvolym som vi bedömer kan ta hand om hela kundbasen för FPM.

CPM marknaden (Corporate Perfromance Management) är ett av de viktigaste strategiska områden som vi satsar på, både gällande lösningar för finansiell planering och konsolidering och vi planerar att under kommande år att stärka oss ytterligare inom detta område med fler resurser, kompetens och partnerskap, säger Finn Følling, ansvarig för Unit4s CPM satsning i Norden.  

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media