Unit4
Blogg

Ett snabbare koncernbokslut

Publicerat av  Monica Sears

– både bättre och billigare

Jag hörde nyligen någon som jämförde bokslutsprocessen med att bygga bilar: 

Om man hittar ett fel på en komponent innan den monteras i bilen, kostar den kanske tio kronor att byta. Om man upptäcker felet strax innan leverans, kostar det en tusenlapp. Men har kunden väl kört ut bilen från hallen, kan det kosta i stort sett hur mycket som helst. För att inte tala om förseningar och upplevd dålig kvalitet.   

På samma sätt har en CFO allt att vinna på att ”allt blir rätt från början”. Det betyder färre tidsödande och kostsamma korrigeringar. Justeringar med ombokningar i flera led och med flera parter inblandade, bidrar varken till ökad transparens eller bättre flow på jobbet.

För många företag, inte minst lite större koncerner, är bokslutsprocessen fortfarande en rätt jobbig historia med stress, övertid och intern irritation. En anledning till det är naturligtvis att företagsledning och styrelse vill ha snabbare leverans än förr. Samtidigt som det, trots mindre resurser, ställs allt mer komplexa krav på operativ information, utöver de rent legala. 

Inte blir det mycket tid kvar till att agera strategisk och ”värdeskapande” affärsrådgivare till vd och ledningsgrupp, om inte siffrorna är i ordning från början.

Med mer genomtänkta processer och rejäla verktyg är det fullt möjligt att jämna ut arbetsbördan över tid, kapa toppar och dalar, och göra bokslutet och koncernrapporteringen till mer normala arbetsdagar.

Vi kommer att skriva en hel del om det här under de kommande månaderna. Om du håller med om att det är viktigt får du gärna hänga med.

Läs mer om koncernrapportering

Monica Sears

Monica Sears

Monica Sears har en bakgrund som revisor på PwC och har därefter arbetat över 15 år med affärssystem, koncernrapportering och likviditetsplanering. Hon är idag lösningsansvarig för UNIT4 Financial Performance Management.