Unit4
Blogg

Fem vanliga missförstånd om CPM

Publicerat av  Patrick Nordling

Några ord om ”Corporate Performance Management” 

Det råder inte direkt någon brist på nya, engelskspråkiga begrepp och förkortningar, varken i finansvärlden eller bland dess it-leverantörer. Ett sådant begrepp, Corporate Performance Management, fyller definitivt en lucka i branschens ordförråd, fast det ofta används på fel sätt. Låt oss därför, helt kort, konstatera vad CPM inte är:

1. Det är inte ett rapporteringsverktyg. Sådana verktyg utgör bara en liten del av CPM. De flesta sådana system fokuserar på enskilda data men förmedlar inte helhetsbilden. De används visserligen för att redovisa hur det går för verksamheten men inte varför. Än mindre vad användaren skulle kunna – och kanske borde – göra åt det. Och som alla vet är det stor skillnad mellan vad man planerade att göra och vad man faktiskt gör.

2. Det är inte ett dashboard. Sådana, om de är rätt utformade, ger oss kanske 5-10 indikationer på hur verksamheten går och utvecklas över tid. Och den kan ofta hjälpa oss att identifiera problem i närmare detalj, och kanske hjälpa oss att vidta lämpliga åtgärder, modifiera prognoser eller prioritera om resurser. Eller kanske trigga igång en marknadsföringskampanj. Men även ett dashboard är bara en del av en större lösning.

3.  Det är inte ett balanced scorecard. Sådana är bra för att förstå, rangordna och utvärdera vilka historiska mätvärden man ska visa. Men för att se hur dessa förändras över tid måste man i praktiken hoppa mellan styrkort för olika månader. Och man måste vara försiktig med hur man tolkar informationen, så även här utgör styrkort en del av helhetsbilden.  

4.  Det är inte big data/data science. Big data har under senare år genererat stort intresse såväl inom affärsanalys som it-sektorn. Samtidigt som antalet googlesökningar på ord som ”omvärldsanalys” och ”performance management” enligt uppgift lär minska. Jodå, big data kan ses som ett komplement till performance management, men det är bara ett av flera verktyg i verktygslådan.

5. Det är inte en manuell eller enstaka ad hoc-process. I så fall är det något fel med antingen den programvara du använder, eller också använder du den på fel sätt. För att avhjälpa den situationen kan det vara värt att ställa sig följande frågor:

Är lösningen uppkopplad? I annat fall kommer den garanterat aldrig att fungera.

Är lösningen komplett? Innehåller den alla information som krävs för att ge svar på de frågor du ställer om hur verksamheten utvecklas per avdelning, produkt, kund eller individ?

Är lösningen enkelt tillgänglig för dem som skulle ha mest nytta av operationella och finansiella mål och trender?  

Den sistnämnda frågan är viktigare än den kanske låter. För en säljare som möter en kund ”på fältet” hjälper det inte med en dashboard som bara kan nås från skrivbordet.

Nu har vi pratat länge om vad CPM inte är. Så här definierar Ben Hill begreppet:

”CPM är, när den tillämpas på rätt sätt, en plattform inom vilken en användare kan granska hur företagets operativa verksamhet och ekonomi utvecklas, i relation till uppsatta mål och prognoser. Mål och prognoser som de själva har varit med om att ta fram och förankra med företagsledningen och andra berörda parter. Denna slutna process och lösning medför ansvarskrav för eventuella avvikelser, och säkerställer att ansvariga chefer inordnar sig i företagets övergripande strategi.”

Formatet för en sådan tillämpning behöver inte nödvändigtvis inkludera dashboards, scorecards eller ens omvärldsbevakning för att fungera.  Men en flerdimensionell informationsmodell som författaren rekommenderar och som man enkelt hanterar själv kan vara lösningen. Den bör minst innefatta information från affärssystem som ekonomi, HR, försäljning och produktion. En sådan lösning gör det möjligt för användarna att förstå och besvara oväntade avvikelser.  

Den här texten bygger på en något längre artikel skriven av Ben Hill, publicerad i Leadership & Management och därefter spridd via sociala medier. Och den täcker det mesta som kan sägas om CPM. Ännu bättre vore det förstås med ett svenskt begrepp som täcker in samma sak, men det är kanske att begära för mycket. 

Är det någon som har ett förslag?

 

Patrick Nordling

Patrick Norling är Sales Director på Unit4 i Sverige och har arbetat på Unit4 sedan augusti 2014. Patrick har 17 års erfarenhet inom branschen och kommer senast från Epicor Software Corp. där han arbetade som Vice President Sales – Northern Europé.