Unit4
Blogg

När CIO och CFO lunchar i samförstånd och harmoni

Publicerat av  Patrick Nordling

Under de senaste två åren har allt fler börjat diskutera hur brister i kommunikationen och samarbetet mellan CIO- och CFO-rollen påverkar verksamheten. Det finns en uppfattning om att en CIO kan sakna affärsmässighet och inte förstår hur företagets finanser fungerar. På samma sätt anser många CIOer att bristande förståelse för verksamhetens behov av informationsteknik är något som en CFO har svårt att ta till sig. 

På ett lunchseminarium på IVA i Stockholm träffades ett 20-tal inbjudna CFO:er och CIO:er för att diskutera hur samarbetet mellan rollerna påverkar verksamheten. Hur bygger man en bra relation mellan CFO och CIO, hur påverkar utvecklingen inom compliance samarbetet, och hur ser man på balansen mellan stabilitet och flexibilitet i verksamheten.

Bland slutsatserna fanns:

  • Man måste förstå att små och stora organisationer av olika typer arbetar olika med IT och ekonomistyrning – det finns inte en modell som fungerar för alla
  • Det är viktigt att man lär sig tala varandras språk. Till och med begrepp som investering kan användas olika av CIO och CFO vilket är ett hinder
  • Det handlar inte bara om att CIO och CFO ska samarbeta tätare – förståelsen behöver öka i hela ledningsgruppen
  • Samtidigt är det viktigt att förankra sina utvecklingsprojekt i verksamheten så att den förstår varför man genomför dem och hur det kommer att gynna företaget.
  • Samtidigt som verksamheten ofta vill skaffa lösningar för sina egna behov måste man ibland stå emot kraven för företagets bästa. Flexibilitet måste kombineras med stabilitet.
  • ”Det här är en typisk fråga som vi diskuterar - hur kan man kombinera flexibilitet och möjlighet att följa med i den snabba utvecklingen, men samtidigt bibehålla kontrollen”, sade Nicklas Burman, CIO på Hector Rail i Danderyd.  Med sig till lunchen hade han företagets CFO Henrik Koch som underströk hur viktigt det är att CIO och CFO samarbetar för företagets bästa, något de gjort länge på Hector Rail. 

Vi kommer att återkomma till de olika ämnena på kommande nätverksträffar, men känslan som jag tror dröjde sig kvar hos många av deltagarna var en bekräftad och förstärkt insikt kring hur viktig dialogen mellan finans, affärsutveckling och IT är och hur CIO och CFO måste arbeta sida vid sida för företagets bästa.

 

Missa inte kommande event! Anmäl ditt intresse här

 

Patrick Nordling

Patrick Norling är Sales Director på Unit4 i Sverige och har arbetat på Unit4 sedan augusti 2014. Patrick har 17 års erfarenhet inom branschen och kommer senast från Epicor Software Corp. där han arbetade som Vice President Sales – Northern Europé.