Blogg

5 anledningar till varför CIO och CFO måste samarbeta mera

Publicerat av  Patric Mure

Nästan var femte krona som idag spenderas på IT kommer från en annan budget än just IT. Det betyder att IT tillåts ta en allt större plats, men inte på ett strukturerat och kontrollerat sätt. Detta gap mellan IT och roller med övergripande ekonomiskt ansvar har enligt Richard Werner på Radar Group aldrig varit större än nu. Detta trots att den digitala ekonomin blivit allt mer beroende av samarbetet mellan CIO och CFO.

Enligt Richard Werner finns det fem områden en CIO och CFO bör sätta sig ner och diskutera:

1.    En tätare relation gynnar affären 
IT-beslut som fattas i ett vakuum mellan IT och övrig organisation riskerar att skada en verksamhet, medan integrerade och informerade beslut innebär större potential för värdeskapande.
Från ITs sida måste man vara medveten om den utmaningen CFO´n har; Att kunna balansera mellan traditionella förpliktelser som kostnadsdisciplin och strategiska åtaganden och mellan åtaganden som att underlätta förändring av organisationen.
 
2.    Öka förståelsen för de reella kostnaderna med IT
En genomsnittlig verksamhet spenderar ungefär två procent av sin omsättning på IT-relaterade kostnader. Felaktiga beslut kan leda till både kort- och långsiktig teknikskulda eller, än värre, ekonomisk skada. För att arbeta mest effektivt med verksamhetens kapital behöver man inte bara förstå Total Cost of Ownership (TCO) utan också Return of Investment (ROI) inom IT-ekonomin.
 
3.    Säkerhet
Data, algoritmer och modeller blir en allt större del av bolagets Intellectual Property (IP). Värdena av dessa behöver säkras, att fatta kortsiktigt kostnadseffektiva beslut idag kan riskera hela verksamheten imorgon.
 
4.    Compliance
Idag påverkas och styrs den allt mer globaliserade marknaden av olika regelverk såsom HIPAA, PCI, SOC (1, 2, och 3), Safe Harbor och andra. Dessa krav måste hanteras och det är med IT man hanterar övervakningen och rapporteringen av regelefterlevnad. Här måste CIO och CFO arbeta tätt ihop för att kunna både uppfylla reglerna och att rapportera om det.
 
5.    Flexibilitet
Förmågan att kunna vara snabb och flexibel i dagens affärsvärld rimmar illa med att mäta mot kostnad eller fastlagd budget. Flexibilitet är allt viktigare för konkurrenskraften men det behövs även nya insikter och kunskaper hos de ekonomiskt ansvariga. Det kräver i sin tur en ömsesidig större insikt och förståelse mellan CIO och CFO

Läs även artikeln: "Gapet mellan CIO och CFO är större än någonsin"

Patric Mure

Patric Mure

Patric är ekonom med 14 års erfarenhet av försäljning och implementering av affärssystem som konsult, säljare, styrgruppsrepresentant och säljchef. Arbetar idag som försäljningschef.