Unit4
Blogg

Hur flyttar man bäst sitt affärssystem till molnet?

Publicerat av  Jeremias Jansson

Det är ingen tvekan om att molnet kommer dominera fullständigt i framtiden, och många företag har redan påbörjat sin resa genom att flytta sina affärsystem dit. Det finns dock fortfarande många obesvarade frågor kvar gällande molnanpassningen; måste man verkligen flytta ut allt i molnet eller går det att arbeta med en hybridlösning istället,  och hur ser i så fall kostnaderna för denna anpassning ut?

Ur mitt perspektiv så är det uppenbart att hybridlösningar kommer vara den mest långsiktiga och hållbara modellen för de flesta företag. Framför allt om de vill behålla sin konkurrenskraft.

Innan företag beslutar sig för vad de ska göra med sitt affärssystem måste de fråga sig om man ska investera i stationära lösningar eller flytta hela företagsapplikationen och supporten till molnet?

Vad molnet inte per automatik upphäver är kostnaden för att hantera affärsförändringar. Om ett system (stationärt eller i molnet) inte är utformat för att enkelt reagera på förändringar i företaget behöver du fortfarande investera i dyra, interna och externa konsulter för att göra nödvändiga anpassningar. Därför är det viktigt att se till att det system man väljer har en tjänsteorienterad arkitektur och teknik som enkelt kan integreras i starka och agila arkitekturer,  som exempelvis Unit4s People Platform.

Nedan har jag listat fem punkter som jag tycker man bör gå igenom innan man beslutar huruvida man ska flytta sin affärslösning in i molnet eller inte.
 

1.                   Bestäm hur mycket som ska flyttas

Innan du migrerar ditt affärsysstem så bör du bestämma hur mycket som ska flyttas till molnet, vill du flytta alla dina system samtidigt eller vill du börja med de minst affärskritiska? Att börja med en hybridlösning är ofta idealisk för företag som använder mycket konfigurerbara system som har anpassats och utformats för att möta företagets specifika behov.

Vilken applikation kommer att ge mest värde genom att flyttas till molnet? Vad kommer en flytt att göra för din konkurrenskraft och din förmåga att skilja dig från dina konkurrenter? Om en applikation endast används av några personer och kostar lite att hantera internt, kommer en flytt till molnet göra stor nytta? Hur svårt skulle det vara att flytta den här applikationen till en ny plattform? Finns det särskilda prestandakrav, sekretess- eller överensstämmelsesproblem? Vilka är hårdvaru- och programvarukraven och kommer det att behöva skrivas om igen?

Att flytta ett affärssystem till molnet kräver samma övervägning som med vilket program som helst, oavsett leveransmodell. Det är viktigt att förstå vilka affärsprocesser som ska automatiseras, hur varje process kan förändras som ett resultat av flytten över tid, och vilka affärsfördelar som krävs för att flytten ska vara värd att investera i. Detta är avgörande med tanke på den långsiktiga påverkan på företaget en flytt till molnet får.  
 

2.                   Uppfyller ditt nuvarande system dina krav på självständighet?

Två viktiga saker att tänka på då man ska ta ett beslut är kostnadskontroll och förmåga att uppfylla krav i samband med förändringar i verksamheten. Traditionella stationära affärssystem är inte alltid lämpliga att flytta till en molnimplementeringsmodell, eftersom arkitekturen kan stå ivägen för flytten. Många SaaS-leverantörer pratar om kostnadseffektivitet och flexibilitet baserad på en så kallad ”multi-tenant-modell”, där datorresurserna fördelas dynamiskt mellan kunderna. I denna modell använder alla kunder samma version av produkten, vilket gör att programändringar är omöjliga. Så se till att systemet är tillräckligt flexibelt för att svara på omstruktureringar och andra typer av förändringar som kommer att ske framåt i tiden.

En SaaS-baserad single-tenant-lösning, där endast IT-infrastrukturen delas för att ge skalbarhet gör det möjligt att erbjuda kunder unika produktutgåvor och en dedikerad databas för varje kund, så att ändringar kan göras efter behov. Det är svårt att bedöma hur stora förändringar i företaget påverkar IT-infrastrukturen, så det är viktigt att företag kan fortsätta att reagera snabbt vid förändringar utan att behöva stöta på problem på grund av en rigid datorinfrastruktur.
 

3.                   Prioritera vilken data som ska flyttas

Behöver du flytta all historisk data eller kan du begränsa det till de data som är avgörande för att företaget drivs idag? Det finns inga enkla och snabba regler för detta. Många företag tror att de bör behålla affärsskritisk data i sitt eget datacenter eftersom det blir säkrast så. Detta är oftast ett misstag. Molnbaserade affärssystem är idag mycket säkra med tanke på den moderna tekniken samt alla regelbundna kontroller som krävs, vilka garanterar systemets pålitlighet, säkerhet och prestanda. Molnleverantörer ägnar mer tid, resurser och dedikerad expertis för att konstant hålla uppe kvaliteten och säkerheten i sina datacenter än de flesta företag klarar av att göra i sin egna IT-miljö.

I regel anses endast 10 procent av ett företags data vara affärskritisk (där en fil öppnas eller ändras ofta). Detta kan klassas som data som skulle vara kritisk för den fortsatta verksamheten om ett katastrofscenario skulle uppstå. Det är viktigt att skydda de resterande 90 procenten också, men dessa första 10 procent är i regel ett bra första steg till dataprioritering. På så sätt kan ett företag bestämma hur många veckor / månader av data de skulle kräva från varje affärskritiskt affärssystem för att få sin verksamhet att fungera igen. Detta förutsätter dock att resten av företagets data kan återställas senare utan att ha någon betydande inverkan på företagets produktivitet.


4.                   Säkra säkerhet och support

Oavsett vilka löften som molntjänstleverantörer ger är det viktigt att du vet vad som händer i molnet, hur dina applikationer levereras och hur trafiken kontrolleras och styrs. Genom att se över fördelarna med företagets interna IT-aktiviteter och procedurer och deras förmåga att säkra din affärskritiska data, kan du börja bestämma hur och när du ska flytta till molnet. Genom att utvärdera molnleverantörens säkerhetsfunktioner, pålitlighetshistorik och sekretessbestämmelser, inklusive deras säkerhetskopierings- och återställningsprogram och servicenivåavtal, bör du snabbt kunna göra denna jämförelse. Tjänsteleverantörer bör öppet dela resultaten av interna eller externa säkerhetsrevisioner, liksom statistik om säkerhetsincidenter (exempelvis dataöverträdelser eller driftstopp) och säkerhetscertifieringar.

Vid granskning av datasäkerhet finns ett antal nivåer som bör övervägas, inklusive brandväggssäkerhet, nätverk, system, applikation och datasäkerhetsnivå samt kryptering och stark autentisering. Många molnleverantörer använder de senaste specialiserade säkerhetslösningarna för att säkerställa att de ligger i framkant.

Kunderna bör också se till att deras föreslagna molnleverantör är certifierad. Kontrollera att leverantören är certifierad med ISO27001, som är en erkänd certifiering för att säkra  etableringen, driften och underhållet av ett system som hanterar företagets IT-säkerhet. Det bör täcka utrustning och processer i datacenter och ledningsprocesser. En annan viktig certifiering som bör ingå är SSAE16 typ II.
 

Vill du veta mer om vårt affärssystem Unit4 Business World? Läs mer här!

 

Jeremias Jansson

Jeremias Jansson är Regional President Continental Europe på Unit4 och har arbetat där i olika ledande befattningar sedan år 2000. Jeremias har en Bachelor´s Degree från Göteborgs Universitet.