Híreink

Évközi jogszabályváltozások a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást érintően

Aktuális híreink

 • A 2017. évi 93. számú Magyar Közlönyben megjelent a 2017. évi LXXVII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló jogszabály részletes szövege. Ez a törvény az Szja, Tb, EHO, Eat. és egyéb törvényekre vonatkozóan évközi vagy 2018. január 1-i hatályba lépési dátummal tartalmaz módosításokat. A különböző érintett törvények módosításából alábbi összefoglalónkban a legfontosabb 2017. évközi változásokat emeltük ki, hatályba lépés dátumával együtt.

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. tv. módosítása 

Hatályba lépés dátuma: 2017.06.20. 

 • Az Szja tv. 66.§ - ban átírásra, pontosításra került az osztalék fogalma, miszerint megegyezik a számviteli törvényben meghatározott osztalékkal.    

 • Az Szja tv. 1. sz. melléklet 4. pontjában az Egyes tevékenységekhez kapcsolódó adómentes juttatások köre több ponttal bővül, mely módosítás visszamenőlegesen, a 2017.01.01-től keletkezett adókötelezettségre is  alkalmazható! Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.33–4.37. alponttal egészül ki: 

„4.33. az Európai Unió forrásaiból a Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok keretében egészségügyi államigazgatási szerv által biztosított motivációs ösztöndíj; 

4.34. az Európai Unió forrásaiból az Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíj program keretében egészségügyi államigazgatási szerv által biztosított ösztöndíj; 

4.35. a sportakadémiák tanulói részére a sportakadémiával kötött szerződés alapján szállást, étkezést és felügyeletet biztosító magánszemélynek ezen tevékenység ellenértékeként a sportakadémia által fizetett díj; 

4.36. a Bolyai János kutatási ösztöndíj; 

4.37. a szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet alapján a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások, ideértve az utazási költségtérítést is.” 

 • Az Szja tv. 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezet 3. pontjában kiterjesztették a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló napi 3000 forintos költségtérítésének adómentes elszámolási lehetőségét a saját számlás áruszállítást végző gépkocsivezetőkre és árukísérőkre is. Ugyancsak kiterjesztették a külföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 60 eurós költségtérítésének adómentes elszámolási lehetőségét a saját számlás áruszállítást végző gépkocsivezetőkre és árukísérőkre is. 

 • Kamatjövedelemnél a vagyoni érték, nyeremény esetén, mivel megszűnt a 6%-os Egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség, így az adóalap ebben az esetben is 1,18-szoros  (1,27 helyett). (Szja tv. 65.§ (1) c, pont) 

Hatályba lépés dátuma: 2017.07.20. 

 • Pontosításra került a még megmaradt Béren kívüli juttatások közül a Szakszervezeti üdülési szolgáltatásnál a minimálbér felettes összege és a Szövetkezeti tagnak a minimálbér 50%-ának felettes összege utáni adókötelezettség, miszerint Egyes meghatározott juttatások kategóriába tartoznak és eszerint kell megfizetni utánuk a céges közterheket. (Szja tv. 70. § (4) bekezdése új c) és d) pont) 

2. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv módosítása 

 • Új átmeneti szabály kerül be a törvénybe 2017.07.20-i hatályba lépéssel, miszerint az egészségügyi hozzájárulás mértékének változása esetén a hozzájárulás fizetésére kötelezett a megváltozott hozzájárulás mértéket arra a hónapra, adóévre vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza először, amely hónapban, adóévben a megváltozott egészségügyi hozzájárulás mértéke hatályba lép. (Eho tv. 11/D §) 

 • Itt csak megemlítenénk, hogy 2018.01.01.-től megszűnik az Ingatlan bérbeadásból származó 1 millió Ft feletti jövedelem esetén a magánszemély 14%-os EHO fizetési kötelezettsége. Ezzel szinkronban már nincs szükség a kapcsolódó nyilatkozat megtételére sem. (Eho tv. 3.§ (3) e, pont és 11.§ (3) és (4) bekezdés) 

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. tv. módosítása 

 • Az EKHO választhatóságának adóévi összeghatára 250 millió Ft-ra változik az országos sportversenyek versenyzőit és edzőit illetően (125 millió Ft-ról). (Ekho tv. 3.§ (4) bekezdés d, pont). Új átmeneti rendelkezés alapján ez az előírás már a 2017. január 1-jétől megszerzett bevételekre is alkalmazható. (Ekho tv.14/E.§) 

4. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. módosítása 

Hatályba lépés dátuma: 2017.06.20. 

 • Az adóhatóság által elkészített „Adóbevallási tervezet” (Eszja rendszer) nagymértékben befolyásolja a kialakult adózói szokásokat, valószínűleg  kevesebb munkáltató vállalja majd a munkavállalói részére a bevallás elkészítését, ezért a NAV  törvényi előírással megteremti annak a lehetőségét, hogy a munkáltató a bevallások elkészítése nélkül is összegyűjthesse és továbbíthassa munkavállalóinak nyilatkozatait. (Szftv. 5.§ (3) bekezdés b, pont) 

A Unit4 a közösségi médiában

Sajtókapcsolat

Emma Keates

Global Head of Communications

emma.keates@unit4.com
 • +44 (0)7769 671378