Brancheløsninger, designet til dine behov

 • Unit4 til professional services

  Projekter - Tidsregistrering - Økonomi - Budgettering og planlægning - Ressourcestyring - Rapportering - Udlægshåndtering - HR - Indkøb

  Vær effektiv og rentabel - i alle projekter. Unit4 har arbejdet tæt sammen med tusindvis af projekttunge servicevirksomheder.

  Konsulenthuse, rådgivende ingeniører, IT-virksomheder, marketingbureauer og lignende organisationer bruger vores løsninger til at:

  • Vinde flere projekter.
  • Optimere ressourceallokeringen.
  • Få aktuel indsigt i forretningen på tværs af projekter, medarbejdere og økonomi.
  • Øge omsætningen og forbedre projekternes lønsomhed.
  • Sikre rettidig og præcis fakturering.
  • Yde bedre service.

  Læs mere om Professional Services

 • Unit4 til entreprisestyring

  Entreprisestyring - Projekter og underprojekter - Staderapportering - Materielstyring - Budgettering og planlægning - Økonomi - Indkøb - Ressourcestyring - HR

  Skab sammenhæng mellem tilbud, planlægning, opfølgning, indkøb og økonomi. Unit4 MAP er en integreret kalkyle-, tilbuds- og byggeprojektstyringsløsning til entreprenører. Systemet benyttes til tilbudskalkulation, planlægning, indkøb og økonomistyring. Med MAP kan du forbedre dine projekters lønsomhed, da du altid har overblikket du behøver for at  træffe gode beslutninger igennem alle projektets faser. Takket være fuld integration til Unit4 Business World kan man opnå en komplet branchespecifik ERP-løsning til entreprisestyring - MAP kan dog også fungere som stand-alone applikation.

  Løsningen består af integrerede moduler til hhv. kalkulation, omkostningsstyring, planlægning og indkøb. Alle moduler arbejder ud fra samme projektdatabase, som i begyndelsen oprettes via kalkulationsmodulet. Denne forædles herefter i de øvrige moduler.

  Når man foretager ændringer i projektdatabasen, slår disse omgående igennem i de øvrige dele af systemet. På den vis minimerer man risikoen for, at information går tabt og undgår samtidig, at datadubletter fører til omkostningsfulde fejl.

  Kontakt os for mere information

 • Unit4 til installatørvirksomheder

  Serviceordrer - Mobilintegration - Vedligeholdelse af anlæg - Tids- og materialeregistrering - Grossistlagerintegration - Ressourcestyring og planlægning - Indkøb - Økonomi - HR

  Hold styr på dine serviceordrer i et enkelt ERP-integreret field service management-modul. Løsningen udstyrer din mobile arbejdsstyrke med en intuitiv, mobil brugerflade, som sikrer at  ordrerelaterede data opsamles på farten, blot skal tastes én gang og dernæst ligger klar til viderebehandling i ERP-systemet - f.eks. i forbindelse med tids- og materialeregistrering, fakturering, lagerstyring, rapportering, ressourcestyring med videre.

  Installatører bruger vores løsninger til at:

  • Optimere serviceordreprocessen og nedbringe responstider.
  • Sikre rettidige tids- og materialeregistreringer.
  • Forkorte faktureringcyklusser. 
  • Planlægge og prioritere serviceopgaver for optimal udnyttelse af virksomhedens serviceteknikere.
  • Holde styr på lagerbeholdninger og sikre indkøb til de bedste priser ved grossister.
  • Forudse og planlægge vedligeholdelsesaktiviteter.

  Kontakt os for mere information

 • Unit4 til nonprofit-organisationer og NGOer

  Økonomi - HR - Budgettering og planlægning - Indkøb - Rapportering - Forvaltning af bevillinger

  Lader dig fokusere på det der virkelig betyder noget. Unit4 leverer løsninger til hundredvis af almennyttige og ikke-statslige organisationer, der har brug for forretningssystemer, som kan nedbringe omkostninger forbundet med ledelse og administration. 

  Internationale nonprofit-organisationer bruger Unit4 løsninger til at:

  • Tænke organisationens formål og mennesker ind i forretningssystemet.
  • Holde deres bidragsydere informeret.
  • Vurdere deres finansielle helbred - når som helst.
  • Fokusere på at hjælpe andre.

  Læs mere om Not for Profit

 • Unit4 til uddannelse og forskning

  Student Management - Økonomi - HR - Research Management

  Styrk dine akademiske og forskningsrelaterede aktiviteter. Unit4 har leveret løsninger til over 400 uddannelses- og forskningsinstitutioner på verdensplan. Vi samarbejder tæt med vores kunder for at sikre brugervenlige administrationsløsninger, som understøtter personale, forskere og studerende.

  Vores internationale kunder bruger Unit4 løsninger til at:

  • Understøtte institutionens vækst.
  • Fremme de studerendes succes.
  • Levere solide forskningsresultater.
  • Strømline administrationen.

  Læs mere om Uddannelse

Forretningssystemer, udviklet til dine medarbejdere

 • Unit4 Business World On!

  Et fleksibelt ERP-system - også efter "go live"

  Økonomi - Planlægning - Indkøb - Projekter - Rapportering & analyse - HR - Field service - Mobile apps - Social collaboration

  Hvad vi gør: Med Business World On! kan du drive hele din serviceorganisation i én integreret, cloud-baseret ERP-pakke. Løsningen er designet til de mennesker, som skal bruge dem. De er nemme at rulle ud, en fornøjelse at arbejde med og lette at tilpasse uden kodning. 

  Hvorfor vi er anderledes: Traditionelle ERP-løsninger er for svære at bruge og skal omkodes af specialister, når der efter implementeringen opstår behov for ændringer. Business World On! er designet fra bunden til at hjælpe brugerne med nemt at ændre systemet selv, så det løbende kan tilpasses forandringer i forretningen - uden behov for tekniske specialister. 

  Læs mere om Business World On!

 • Økonomiafdelingen

  Brugervenlige løsninger, som styrker økonomiafdelingen

  Regnskab - Revision - Likviditetsstyring - Konsolidering - Rapportering og Analyse

  Hvad vi gør: Unit4 sætter dine økonomimedarbejdere i centrum og giver dem fuld kontrol og sigtbarhed i data. Vores løsninger gør det muligt at strømline og automatisere økonomiske processer, implementere best-practices og forbedre gennemsigtigheden i selv de største og mest komplekse virksomheder. 

  Hvorfor vi er anderledes: Traditionelle økonomisystemer er vanskelige at sætte op, svære at bruge og kræver ekspertbistand, når noget i forretningen ændrer sig. Vores løsninger er fleksible, så du nemt kan forme dem til netop din organisations behov. Det er let at lave løbende justeringer, så du altid har adgang til nøjagtig de data og den indsigt, du har brug for.

  Løsninger til økonomiafdelingen

 • HR-afdelingen

  Fleksible løsninger til al personaleledelse

  Styring af fravær - HR - Lønintegration - Ressourceplanlægning - Tidsregistrering - Rejse- og udlægsstyring

  Hvad vi gør: Unit4’s pakke af løsninger til HR tilbyder smarte funktioner til medarbejdere og end-to-end-support til HR-teams. De er designet til at hjælpe dig med at udføre denne vigtige funktion mere effektivt og med stor fleksibilitet, så du kan imødekomme omskiftelige organisatoriske krav, nye virksomhedsstrukturer eller ny lovgivning.

  Hvorfor vi er anderledes: Traditionelle, separate HR-systemer kræver ofte ekspertbistand og dobbeltarbejde, når noget i organisationen ændrer sig. Vores integrerede pakke af løsninger er nem at holde opdateret i forhold til ændringer i organisationen og medarbejdernes opdateringer, som indtastes samme sted. Dette frigør ressourcer, som kan bruges på at hjælpe dit team med at analysere og understøtte løbende forandring.

  Løsninger til HR-afdelingen


Kundeeksempler

 • "Vores Unit4-løsning er den eneste fælles platform for hele koncernen, som tæller godt 8.000 medarbejdere fordelt på 150 lokationer."

  - CIO, Bravida

  Læs hele succeshistorien

 • "Det handler om at reducere vores omkostninger, så vi kan fortsætte med at tilbyde møbler af uændret kvalitet til fortsat lave priser."

  - Project Manager, IKEA

  Læs hele succeshistorien

 • "The Unit4 platform is very flexible, supports ongoing change and can be configured by University staff to meet local requirements."

  MIS Director, University of Cambridge

  Læs hele succeshistorien

 • "We believe that Unit4 has delivered an easy-to-use product that has demonstrated its ability to grow and adapt with our business."

  - P2P Stream Lead at Avis Europe

  Læs hele succeshistorien

 • "The solution can be easily scaled as our business grows and helps us to make more informed decisions based on accurate and consistent financial and wider management information."

  - Finance Project Manager, Nando's

  Læs hele succeshistorien