Giv årsbudgettet nyt liv og værdi | Unit4
Skip to main content
Giv årsbudgettet nyt liv og værdi

Giv årsbudgettet nyt liv og værdi

Udarbejdelse af årsbudgetter har hidtil været normalt i næsten alle virksomheder – både store og små – over hele verden. 
Nye rapporter viser dog, at flere og flere virksomheder bevæger sig væk fra de årlige budgetter og i stedet benytter sig af rolling-forecast systemer for at kunne tilpasse sig de konstante forandringer. 

Virksomheder er forskellige og mulighederne er mange, så det er nødvendigt at gøre sig klart, hvor ens fokus skal være, før man træffer en beslutning om, hvilken budgetløsning der er rigtig for ens egen virksomhed.

Årsbudget og udfordringer

At udarbejde et årsbudget er en omstændig proces. Virksomhedens langsigtede, strategiske mål skal først identificeres, de skal omsættes til mål, og der skal allokeres ressourcer. Hvis virksomhedens regnskabsår følger kalenderåret, ligger budgetteringsprocessen fra september til november året før, for at budgettet kan være klar med udgangen af december. Årsbudgettet er statisk, men virksomheden er dynamisk. Dette betyder, at når budgettet udarbejdes 2-3 måneder før året starter, så kan de faktiske forhold have ændret sig i forhold til budgettets mål og tal. På den baggrund er det ingen underdrivelse at sige, at virksomhedens årsbudget kan være forældet allerede, inden det er færdigt. 

Nye metoder

Virksomheder har brug for nye metoder til at kompensere for statiske budgetter. Der er brug for fleksibilitet. En metode kan være forecasts, hvor man over året periodisk inkluderer de seneste estimater og dermed tager højde for ændrede forhold. 

En anden kan være månedlige, rullende prognoser. Disse månedlige bottom-up forecasts registrerer effekten af det, der foregår i løbet af perioden for at sikre maksimal agilitet.

Rullende prognoser gør en enorm forskel. De giver mulighed for hurtig reaktion. Virksomhedens ledere kan f.eks. omgående tilpasse priser til stigende udgifter. Uden rolling-forecast ville ledelsen først opdage disse forhold ved udgangen af året med risiko for store tab til følge.

Er det tid til at sige farvel til det traditionelle budget?

Det er kort sagt blevet langt mere komplekst at drive virksomhed og kravene til omstilling og tilpasning bliver hele tiden større. Begrænser en virksomhed sig til styring efter årsbudgetter, kan det blive kritisk, da der er risiko for at gå glip af fordelene ved en løbende tilpasning, som for eksempel rolling-forecast kan tilbyde.  Men på trods af det, har årsbudgettet stadig en berettigelse, når det handler om langtidsplanlægning af, hvor virksomheden skal være om for eksempel 5-10 år, og når det handler om at foretage de rigtige og rettidige investeringer for at nå dette mål.

Så hvorfor vælge? Genbrug er oppe i tiden, og der er ingen grund til at smide noget ud, der stadig virker. En hybrid-løsning kan opfylde alle virksomhedens ønsker og behov for langtidsplanlægning, strategi og mulighed for hurtig reaktion og tilpasning.

Vores Unit4 FP&A-cloudsoftwareløsning giver jeres medarbejdere bedre og hurtigere måder at sætte tallene på arbejde – gennem smartere planlægning, budgettering og prognosticering, rapportering, visualisering og analyse

Sign up to see more like this